Back to top

Kartuizerinnenstraat 7

referentie OLV/1630
Part
Zestienstraat sHeer Gillisdopstrate
Oud huisnummer C20/41 ?
Adres Kartuizerinnenstraat 7
Adrescode 800001530007
Geschiedenis 1/01/1580: Huis en boei zijn in eigendom van de Jacobinessen
4/04/1581: verkoop - De Vier Leden van Vlaanderen verkochten dit huis aan Ruebrecht du Blon voor 68-10-1-23
7/06/1582: lopende schuld - Claeis Beke verbindt het huis in een lopende schuld van 68-0-0 t.v.v. Ruebrecht du Blon
7/06/1582: rente - Claeis Beke zet een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. Jacob vande Coutere
7/06/1582: verkoop - Ruebrecht du Blon verkoopt het huis aan Claeis Beke
25/08/1584: teruggave kerkelijke goederen - Na het Tractaat van de Paeijse ende Reconciliatie van Brugge werd dit voormalig kerkelijk goed teruggegeven aan het klooster van de Jacobinessen en ontslagen van alle bezettingen
15/03/1607: lopende schuld - Clement Lauwers en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 60-0-0 t.v.v. het klooster van de Jacobinessen
15/03/1607: verkoop - De ontvanger van de Jacobinessen verkoopt dit huis aan Clement Lauwers met 0-9-0 parisis landcijns en 0-15-0 eeuwige rente die al jaren niet meer betaald of geëist was
15/03/1607: rente - Clement Lauwers en echtgenote zetten en rente van 0-20-0 pen 24 t.v.v. het Jacobinessenklooster
3/04/1610: rente - Clement Lauwers en echtgenote zetten een rente van 0-10-0 pen 16 t.v.v. Andries van Wijmeersch
10/11/1611: rente - Clement Lauwers en echtgenote zetten een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. de weduwe van Jan de Tolenare
30/01/1615: rente - Clement Lauwers en echtgenote zetten een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. Jaecques van Wambeke
15/05/1631: lopende schuld - Alonce Verschrieck en echtgenote verbinden het huis in een schuld van 70-10-0 t.v.v. de stokhouder Herreman Ruteau
15/05/1631: verkoop - Elisabeth Bouckman, weduwe van Clement Lauwers, en Lauwers' erfgenamen (met toestemming betreffende de wezen) verkopen het huis aan Alonce Verschrieck
22/12/1632: rente - Alonce Verschrieck en echtgenote zetten een rente van 0-15-0 pen 16 t.v.v. de prebende van de Bange Moeder Godts St. Salvators ter acceptatie van meester Frans Hurpi, eigenaar van de prebende
27/10/1634: schadeloosstelling voor borg - Alphonse Verschrieck en echtgenote verbinden het huis tot verzekering en schadeloosstelling van Pieter Verschrieck, voor de borg die hij over hen stelde t.v.v. Jacques Michiels voor 1849-12-0 parisis voor de pacht van de imposten in de parochie van Oostkerke, Ghistelambacht en Straten, tevoren omgeslagen door Pieter vande Kerckhove, waarvoor de comparanten ook borg gebleven waren
30/10/1649: rente - Alphonse Verschrieck voor zichzelf en zijn echtgenote Anna du Prez, zet een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. Pauwels Kempe
13/03/1655: verkoop - De weduwe van Alphonse Verschrieck verkocht het huis aan Louys, zoon van Breydele
22/05/1655: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet aan Niclaeys van Liebeke als ontvanger van de dis van Sint-Salvators voor de verlopen van een rente van 0-10-0 pen 16 verachterd sedert 03-04-1646 en de decreetkosten
14/03/1656: verkoop - Nicolas van Liebeke, ontvanger van de Dis van Sint-Salvators verkoopt het huis "ten titel van purge" (als schuldvereffening) aan de weduwe van Pauwels Kempe als schuldeiser
27/07/1658: verkoop als zuivering - De weduwe van Pauwels Kempe verkoopt haar rechten op dit huis terug aan Jooris Haeghman. Ze had die verkregen van Nicolas van Liebeke, ontvanger van de Dis van Sint-Salvators. De verkoop gebeurt als onderlinge zuivering (van schulden)
14/11/1674: rente - 1/8 van het huis is belast met 7-10-0 pen 20. Zie JAK/0758
2/06/1676: verkoop - Ignatius Haeghman verkoopt het huis aan Jaecques Gailliaert
10/12/1698: rente - Cornelis Gaillaert en echtgenote zetten een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Therese, dochter van Jacques Gaillaert
7/06/1710: schenking van rente - De rente van 5-0-0 pen 20 (zie 10-12-1698) is geschonken aan Catherine en Marie Therese van Ockerhout. Zie NIK/0730
25/11/1711: verklaring i.v.m. renteschenking - Zie NIK/0730 voor een verklaring in verband met de geschonken rente van 07-06-1710
2/05/1757: verkoop - Pieter Pauwels en echtgenote, Jacobus Sarasijn en echtgenote, Catharine, Theresia, Eugenia, Marie Anna en Francisca Pauwels verkopen het huis aan Marie Anne Herman
5/10/1786: rente - Joannes Zeghers, gemachtigd door Marie Anne Herman, zet een rente van 2-10-0 pen 20 t.v.v. Marie Therese Priem
17/08/1787: schenking - Marianne Herman, weduwe van Carel Dever, schenkt dit huis en de rente van 15-0-0 pen 20 (zie OLV/1453 op datum van 16-11-1772) aan Philippe van Steenbrugghe
16/04/1790: rente - Philippe van Steenbrugghe, ongehuwd meerderjarig, zet een rente van 2-10-0 pen 20 t.v.v. meester Josephus Carolus van Parijs, kanunnik van de collegiale en parochiale kerk van Sint-Salvators
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be