Back to top

Kartuizerinnenstraat 5

referentie OLV/1629
Part
Zestienstraat Sheer Gillisdopstrate oostwaarts
Oud huisnummer C20/42
Adres Kartuizerinnenstraat 5
Adrescode 800001530005
Geschiedenis Verkoop - Laurens Pyncle en Catherine Moerynck zijn huisvr.gaven gifte van 1/8 part aan Jan Meens.
Verkoop - De voogden van Marie fa.Pieter Van Walleghem en Marie Wittebroot verkopen 1/8 aan Jan Meens.
1/01/1580: Eigenaar Thomas Van Dycke
10/07/1602: Verkoop - Het klooster van de Carmelitessen te Brugge gerecht in dit huis door erfenis van zuster Jacquemijne Van Dijcke fa.François. Verkoopt het huis aan Andries Van Wijmeersch. Belast met 4£ gr. t'jaars landtrente samen met het huis fol.OLV/1628 en het huis de Cardinaelshoet waarvan dit huis 22 schell.gr.t'jaars betaalt. Voorts 30 schell.gr.t'jaars den pen.18 op de helft van dit huis samen met vijf huizen toebehorende Maerten Boone staande ten Hooye bij t'Vuyl Reyken.
10/07/1602: Rente - Andries Van Wijmeersch en zijn huisvr.bezetten op dit huis een rente van 2£ gr.t'jaars den pen.16 tvv.het klooster van de Karmelitessen.
20/11/1602: Lopende schuld - Lenaert Wittebroot en zijn huisvr.verbinden dit huis aan een lopende schuld van 100£ gr.tvv.Andries Van Wijmeersch.
20/11/1602: Verkoop - Andries Van Wijmeersch en zijn huisvr.gaven gifte van dit huis aan Lenaert Wittebroot met de voormoemde lasten.
6/03/1634: Verkoop - Pieter Van Walleghem en Maria fa.Lenaert Wittebroot zijn huisvr. gaven gifte van de 1/2 van dit huis aan Lenaert Wittebroot.
30/10/1651: rente - Lenaert fs.Hendrick Wittebroot en zijn huisvr.bezetten een rente op dit huis 6£ gr.t'jaars den pen.18 tvv.Magdalene Dubloys wed.van wijlen François Dominicle.
20/06/1656: Verkoop - Catharina Le Ducq wed.van Lenaert Wittebroot met consente van het college van wezen deser stede.Lenaert Moerynck en Guido Vande Boogaerde ... als hoirs van Lenaert fs.Pieter Van Walleghem bij Marie fa.Lenaert Wittebroot gaven gifte van 6/8 van dit huis en achterhuis hiernaar OLV/1638 aan Jan fs.David Meens. De resterende 2/8 delen komen toe aan Lucas Pincle en Jacques .... als voogden van Marie fa.Pieter Van Walleghem bij Marie fa.Lenaert Wittebroot.
15/06/1674: Verkoop - François Lambrechts en Françoise Meens verkopen 1/4 van dit huis aan Erasmus Meens.
15/06/1674: Rente - Erasmus Meens en huisvr.bezetten op de 1/2 van dit huis een rente van 5£ gr.t'jaars den pen.20 tvv.Pieter Van De Velde.
18/06/1675: Verkoop - De wed.van Jan Meens voorts de wed.van Erasmus Meens en de voogden van de vier minderjarige kinderen van de voornoemde Erasmus Meens verkopen hun deel van dit huis aan Isabeau Schurman wed.van François Lambrechts.
16/06/1702: Arrest - Op het part competerende aan Jan Meens bij de overlijden van Charles François Lambrechts is arrest gedaan ten verzoeke van Josijne Bout tot verhaal als in JAC/1731.
4/05/1703: Arrest - Op het part competerende François Van Cuijl bij den overlijden van Charles François Lambrechts is arrest gedaan ten verzoeke van Jan Casier als JAC/1731.
6/03/1704: Verkoop - De gemene erfgenamen van moeders vader en moeders moederlijke zijde ten sterfhuize van Charles François Lambrechts verkopen dit huis aan Passchier Braet.
13/09/1715: Verkoop - Catharina Therese Van Outrive wed.van Jan Baptist Braet verkoopt dit huis Joos De Cock.
30/05/1729: Rente - Joos De Cock weduwnaar van Catharina Lambrecht bezet op de 1/2 van dit huis een rente van 5£ gr.t'jaars den pen.20 tvv.Jan Baptist Adriaensens.
7/01/1733: Rente - Joos De Cock wednaar van Catharina Lambrecht, voorts Joannes De Cuyper en Isabella De Cock ongeprofeste religieuse in de abdij van St-Godelieve gezegd de Benedictessen binnen dese stadt bezetten op dit huis een rente van 5£ gr.t'jaars den pen.20 tvv.Marij Anne Van Houtterijve ter acceptatie van Sr.Angelus Van Houtterive met staande asignatie.
19/02/1734: Verkoop - Sr.Bartholomeus Van Cuyl machtig over Joannes De Cuyper en uxor mitganders de generale crediteuren van de F.De Cuyper gaf gifte van dit huis aan Sr.Pieter Van Neste.
6/09/1775: Verkoop - Sr.Frans Verplancke en uxor gaven gifte van dit huis aan Sr.Pieter Jacobus Van Outrijve.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be