Back to top

Kartuizerinnenstraat 3

referentie OLV/1628
Part
Zestienstraat sHeer Gillisdopstrate oostwaert
Oud huisnummer C20/43
Adres Kartuizerinnenstraat 3
Adrescode 800001530003
Geschiedenis verkoop bij decreet - Dit huis is verkocht bij decreet aan Jan Langhenaet als ontvanger van de kapel van St-Elooi en St-Maerten binnen de kerk van St-Walburga. Met 30 schell.rente t'jaars.
1/01/1580: Eigenaar Pieter Maes
24/09/1597: verkoop - Transport - Jan Langhenaet als ontvanger van de kapel van St-Elooi en St-Maerten binnen de kerk van St-Walburga transporteerde dit huis aan de wed. van Claeis Colve.
3/10/1598: Verkoop - De wed.van Claeis Colve verkoopt dit huis aan Philips Le Febure met diverse lasten gaande met het huis genaamt De Peckepuyt (OLV/1638) in de Wollestraat. Voorts 4-7-0 gr.t'jaars landcijns gaande met het huis de Cardinaalshoed (OLV/1637) in de Wollestraat.
11/03/1600: Lopende schuld - De wed.van Philip Le Febure verbindt dit huis met een lopende schuld van 22-11-6 tvv Jacques fs.Anthonius De Romereij.
17/10/1605: Rente - Mattheus De Rommeroij en zijn wijf als eninge hoirs van de wed.van Philips Le Febure bezetten op dit huis een rente van 00-10-00 de pen 16 tvv de kinderen van Pieter de Prez.
29/03/1613: Rente - Mattheus De Rommeroij en zijn huisvr.bezetten op dit huis een rente van 00-20-00 de pen 16 tvv Cathelijne Van Damme en Adrianken Van Callenbergh ter acceptatie van Anthonijne Arents echtg. van Andries Van Wijmeersch.
2/01/1619: Rente - Cathelijne Lameire huisvr.van Mattheew De Rommeroij bezet een rente op dit huis van 00-10-00 gr.t'jaars den pen.16 tvv.Hansken het minderjarig kind van Jan Van Berchem.
8/05/1624: Verkoop - Lieven Steyaert en Catheline Lameire zijn huisvr.verkopen dit huis aan Jan Zeghers met voornoemde lasten en renten.
6/03/1625: Rente - Jan Zeghers en zijn huisvr.bezetten een rente op de 1/2 van dit huis van 00-30-00 de pen 16 tvv Marc fs Marc Woestlant.
3/02/1626: Verkoop - Jan Zeghers en Jan Reingout met hun huisvrouwen verkopen dit huis aan Pieter Aerents.
3/10/1636: Verkoop - Lieven Van Vijven en echtg., voordien wed van Pieter Arnouds, verkoopt dit huis aan François Domminicle.
21/03/1670: Verkoop - Marie de Blois douarière van de heer De Reux verkopen 1/4 part van dit huis aan Jacquemijne Steyaert.
9/05/1670: Verkoop - Ferdinand en Leonardus Van Meuninckenreede machtig over Jan; Isabelle en Willemijne Du Blois verkopen 2/4 van dit huis aan Jacquemijne Steyaert.
19/12/1675: Verkoop - Jacquemijne Steyaert verkoopt 3/4 van dit huis aan Isabeau Halaert huisvr.van Christiaen Van Hende.
28/07/1700: Verkoop - Meester Joseph Ghysebrecht als voogd van en in naam van zijn mede voogd Meester Emanuel De Voogd, van Anna fa. Charles De Reulx en Anna De Rougemont verkopen 1/4 van dit huis. Daarnaast verkopen de erfgenamen van de wed.van Christiaen Van De Hende 3/4 van dit huis aan Cornelis Moreel.
24/04/1728: Verkoop - De voogden van de kinderen van Joannes D'Hoyere met de andere erfgenamen verkopen dit huis aan Jacques Broucquaert.
7/09/1767: Pacht - Anna Françoise Boucquart begijn verpacht dit huis aan Jacobus De Souttere en uxor voor 3, 6, 9, 12, 15 of 18 jaar elken 3 jaar op te zeggen voor de prijs van 7£ gr.t'jaars telkens te betalen voor drie maanden.
23/07/1768: Verkoop - François Bultijnck priester en executeur testamentair van het sterfhuis van Anna Françoise Boucquart verkoopt dit huis aan Gaspaerd Salomon.
31/05/1792: Pacht - Gherardus Salomon en uxor verpachten dit huis aan Carolus De Soutter et uxor voor 18 navolgende jaren voor de prijs van 10£ t'jaars
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be