Back to top

Oude Burg 5

referentie OLV/1625
Part
Zestienstraat Meercenierstraetken
Oud huisnummer C20/47
Adres Oude Burg 5
Adrescode 800002520005
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is in eigendom van Jan Broutins
18/05/1588: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet aan Frans Luijcx, ontvanger van het Jacobinessenklooster. Lasten : 0-17-4 met twee buurhuizen, waarvan dit huis 0-4-5 geldt, en nog 2-0-0
20/01/1590: transport - Frans Luijcx, ontvanger van de Jacobinessen, transporteert de rechten van het klooster aan de weduwe van Ghijsebrecht Baeij
29/11/1606: borgstelling - Thomaes van Woestwijncle verbindt dit huis, een kalkboei en twee huizen aan de zuidkant ervan (OLV/1670, OLV/1671 en OLV/1672), het Sint Andries Cruijce op de Verwersdijk en een huis erachter (JAN/0395 en JAN/0397) en het huis de Witte Poorte (CAR/0131) als borg van de weduwe van Christiaen van Woestwijncle, Adriaen en Loijs van Woestwijncle en Guillame Vleis voor de som van 1925-0-0
15/06/1608: transport - Thomaes van Woestwijncle transporteert aan Christiaen Verbiest het recht dat hij heeft op dit huis. Lasten 0-2-2 op dit huis, 2-0-0 pen 18 t.v.v. Jacobinessenklooster (beide deel van grotere last die ook op buurhuizen rust)
16/05/1609: rente - Dierijck van Molle bezet een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. Christiaen vander Bienst
16/05/1609: transport - Christiaen vander Bienst transporteert zijn recht op dit huis aan Dierijc van Molle
21/10/1617: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet aan Joos Meyboom (aanspraken wegens een tegoed van 122 gulden 12 stuivers ten laste van Sanders van Molle)
12/01/1627: inbeslagneming (Grote Raad van Mechelen) (marge) - Carel Joets, commissaris van de Generale Middelen van het land van het Vrije, liet dit huis en erf, vroeger van Alexander de Mol, in beslag nemen door de Grote Raad van Mechelen, wegens een schuld van 327-18-0 parisis voor diverse seizoenen van inningen. In februari 1632 wordt de inbeslagneming ongedaan gemaakt (marge)
8/05/1651: arrest - Jan de Coninck liet arrest doen op het huis van Susanna vanden Almeye, weduwe van Alexander van Molle wegens een rente van 3-2-6 pen 16 (obligatie) die niet betaald werd sedert 14-12-1650
29/10/1668: rente - Lucas Dhoijere en echtgenote Elisabeth van Molle zetten op deze partij (twee huizen) een rente van 7-0-0 pen 16 t.v.v. Meester Jan Baptiste de Crits
9/12/1669: verband clericaal - Lucas de Hoijere en echtgenote willen hun zoon Pieter Dhoijere voldoende middelen geven om priester te worden. Daarom kennen ze hem een levenslange jaarlijkse rente van 24-0-0 pen 16 toe en verbinden daarin deze partij met de voorwaarde dat als Pieter voldoende inkomsten als kanunnik en beneficiant zal hebben, dit verband zal vervallen
12/05/1696: verkoop - Anthone de Hoyere, voor zichzelf en Marie en Catharine de Hoyere, Anthone ook als voogd van Jacobus, zoon van Jacques de Hoijere, met toestemming van het Vrije, en de weduwe van Jacques de Hoyere verkopen samen deze partij (twee huizen) aan Marcus Vleijs
30/04/1767: verband clericaal - Deze partij is verbonden voor de titel klerikaal van Marcus Vleys. Zie OLV/1608
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be