Back to top

Het Roo Casteel, Oude Burg 5

referentie OLV/1624
Part
Huisnaam Het Roo Casteel
Zestienstraat Mercenierstratkin
Oud huisnummer ?
Adres Oude Burg 5
Adrescode 800002520005
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis "tRoo Casteel" is in eigendom van Meester Jan Joijeulx
1/03/1585: borgstelling - Meester Jan Joijeulx, bewaarder van de panden van de Berg van Charitate van Brugge, verbindt dit huis als borg voor zijn werk tot het bedrag van 200-0-0. Bestaande lasten waren : 7-0-0 pen 16
6/05/1585: rente - Osten vanden Broucke bezet een rente op dit huis van 13-0-0 pen 16 t.v.v. Meester Jan Joijeulx
6/05/1585: verkoop - Meester Jan Joijeulx verkoopt het huis aan Osten vanden Broucke met bestaande lasten (behalve de borg) en voorts met 0-10-11, nog 0-10-11 als deel van een grotere last die ook rust op een buurhuis en een huis in de Westmeers. Het huis behoudt zijn vrije licht van vier vensters in de keuken en vaulte van dit huis op het erf van een achtergelegen huis. Die vensters mogen niet verblind worden. De eigenaar van dit huis moet ook de lichtinval voor het buurhuis respecteren. De toiletvaulte van het achterste huis moet blijven liggen op het erf van dit huis, maar moet over het achtergelegen huis en erf geleegd worden
6/10/1592: verbreking van rente - IJsabeau van Auxij ontslaat dit huis van de rente van 0-20-0 pen 16
30/07/1593: transport - Osten van de Broucke en echtgenote transporteren hun recht op dit huis aan meester Jan Joijeulx met 6-0-0 pen 16
17/07/1595: rente - Steven Osten zet een rente van 4-0-0 pen 16 t.v.v. Meester Jan Joyeulx
17/07/1595: lopende schuld - Steven Oste verbindt het huis in een lopende schuld van 81-0-0 t.v.v. Meester Jan Joyeulx
17/07/1595: verkoop - Meester Jan Joijeulx en echtgenote verkopen het huis aan Steven Oste met 0-10-11 grondrenten
2/12/1597: rente - Het huis werd belast samen met OLV/1623. Zie daar
28/02/1604: rente - Jan de la Meere en echtgenote zetten een rente van 8-0-0 pen 16 t.v.v. Steven Osten
28/02/1604: lopende schuld - Jan de la Meere en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 150-0-0 t.v.v. Steven Osten
28/02/1604: verkoop - Steven Osten en echtgenote verkopen het huis aan Jan de la Meere met diverse dienstbaarheden en afspraken met buurhuizen (gespecifieerd in akte)
7/04/1604: rente - Het huis is samen met OLV/1623 belast. Zie daar
4/08/1606: transport - Jan de la Meere en echtgenote transporteren hun eigendomsrecht op dit huis aan het Kartuizerinnenklooster
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be