Back to top

Kartuizerinnenstraat 2

referentie OLV/1614
Part
Zestienstraat sHeer Gillisdopstrate
Oud huisnummer C20/49
Adres Kartuizerinnenstraat 2
Adrescode 800001530002
Geschiedenis 1/01/1580: De kalkboei was in eigendom van Cathelijne de Mel
19/09/1581: verkoop - Cornelis de Ruddere, gehuwd met Cathelyne de Mel, verkoopt deze boei en het volgende huis (OLV/1615) aan Gillis de Witte. De eigenaar van deze boei en dit huis mag niet meer licht nemen op het erf van OLV/1613 dan tot dan toe het geval was en de vensters moeten verijzerd blijven zodat er geen hoofd door kan om op het erf van OLV/1613 te kijken. Boei en huis waren belast met 0-0-1 parisis landcijns en met 2-5-0 eeuwige renten waarvan 0-30-0 aan de dis van Sint-Jacobs en 0-15-0 aan de dis van Sint-Salvators
19/09/1581: lopende schuld - Gillis de Wit verbindt deze boei en OLV/1615 in een lopende schuld van 135-0-0 t.v.v. Cornelis de Ruddere
14/09/1583: overeenkomst met buren - Gillis de Witte kwam overeen met de eigenaars van OLV/1613 dat hij geen vensters in de zuidmuur en de westkant van het dak mag maken die uitzicht bieden op het erf van OLV/1613, maar alleen op het dak aan de straatkant. Voor die overeenkomst behoudt Gillis wel een hoekje dat op zijn erf uitkomt om naar de heester van het buurhuis te gaan. Verdere afspraken i.v.m. de zuidelijke zijmuur worden vermeld
14/11/1584: verkoop erf - Gillis de Witte verkoopt het erf dat vroeger met deze boei samenging aan Meester Adriaen vander Gracht, eigenaar van OLV/1616. Het erf is er al bijgevoegd en van de voormalige kalkboei is nu een huis gemaakt. De bestaande renten worden herverdeeld over huis en erf
14/11/1584: lopende schuld - Meester Adriaen vander Gracht verbindt deze heester in een lopende schuld van 43-10-10 t.v.v. Andries van Wijmeersch
19/01/1585: lopende schuld - Gillis de Witte, verbindt dit huis, wijlen een kalkboei, zonder het erf dat nu aan meester Adriaen vander Gracht toebehoort, en voorts een huis "Thoutten Zweert" aan de noordkant van de Gillisdopstraat (Kartuizerinnenstraat) in een schuld van 250-0-0 t.v.v. Joos Broucxssault
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be