Back to top

Kartuizerinnenstraat 4

referentie OLV/1613
Part
Zestienstraat sHeer Gillisdopstrate
Oud huisnummer C20/49
Adres Kartuizerinnenstraat 4
Adrescode 800001530004
Geschiedenis 1/01/1580: Het Kartuizerinnenklooster bevindt zich hier op de plaats waar voorheen diverse woningen stonden
24/07/1600: borgstelling - De vicaris en procurator en de religieuzen van het Kartuizerinnenklooster verbinden het huis met toebehoren - met toestemming van hun oversten - tot het volbrengen van een contract tussen henzelf en Maerten Bossaert en echtgenote, waarbij de kloosterlingen beloofd hadden hen te onderhouden. Andere lasten : 0-3-10 grondrente, 7-0-0 lijfrente t.v.v. de weduwe van Jan Breydele, 0-9-0 erfelijke renten en tenslotte 0-14-0 uit dit huis, vijf cameren erachter in het Winterstraatje en uit een huis langs de Oudburg, in eigendom van Pieter Vervliet, waarvan dit huis alleen de last draagt
31/12/1600: aankoop grond - Na 1600 is aan dit klooster het erf toegevoegd waar vroeger vier huizen stonden in het Winterstraatje, nl. OLV/1664, OLV/1665, OLV/1666 en OLVL/1667
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be