Back to top

De Scherpe Weerelt, Wollestraat 28

referentie OLV/1607
Part
Huisnaam De Scherpe Weerelt
Zestienstraat Wullestrate
Oud huisnummer C 20/53
Adres Wollestraat 28
Adrescode 800003820028
Geschiedenis 1/01/1580: Anthonus van Cotengys is eigenaar
25/08/1581: rente - Anthonus van Cotengys zet een rente van 0-16-4 pen 16 t.v.v. Charles, zoon van Wouter Grendele. Lasten : 0-20-0 parisis landcijns, 8-0-0 parisis erfrente, 0-20-0 pen 18, 2-0-0 pen 18 t.v.v. de erfgenamen van Jan de Damhoudere
12/02/1601: verkoop - Anthonus van Cotengijs en echtgenote verkopen aan Boudewijn van Cotengijs, Jan Rosseel en Jooris Cools
30/09/1602: overdracht van eigendomsrecht (1/3) - Jan Rosseel draagt 1/3 over aan Jooris Cools en Boudewijn van Cotengijs
20/03/1603: verkoop - Boudewijn van Cotengijs en Jooris Cools en echtgenoten verkopen aan Remy Stalpaert
19/08/1607: verkoop - Remy Stalpaert verkoopt 1/6 aan Boudewijn van Cotengijs
26/10/1610: verdeling - Remy Stalpaert en kinderen komen overeen dat Remy alleen gerechtigd blijft in 5/6 van dit huis
27/03/1612: verkoop - Remy Stalpaert verkoopt 5/6 aan Salomon Knippynck
28/03/1612: lopende schuld - Salomon Knippynck en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 84-0-0 t.v.v. Remy Stalpaert
13/09/1613: verkoop (1/6) - Bouduyn van Cotengnies en echtgenote verkopen 1/6 aan Salomon Knippynck
13/09/1613: lopende schuld - Salomon Knippynck en echtgenote verbonden het huis in een lopende schuld van 18-0-0 t.v.v. Bouduyn van Cotengnies
16/06/1645: rente - De weduwe van Salomon Knippelinck zet op 5/8 een rente van 3-0-0 pen 18 t.v.v. Cornelis Kesteloot
16/06/1645: verkoop (1/8) - 1/8 werd verkocht aan de weduwe van Salomon Knippelinck. Zie OLV/1353
10/05/1652: verkoop (15/16) - De voogden van Mariken, dochter van Jaecques Knippelinck, de voogden van Adriaen Boens, zoon van Adriaen, de voogden van Pierken, zoon van Pieter Toussain, en Pieter van Velde en echtgenote, tevoren weduwe van Jaecques Knippelinck, verkopen 15/16 aan Adriaen Boens, weduwnaar van Maeyken Knippelinck, die reeds 1/16 bezit
10/05/1652: rente - Adriaen Boens en echtgenote zetten een rente van 5-17-9-4 pen 16 t.v.v. Adriaen Boens, zijn voorkind bij Marie Knippelinck ter acceptatie van zijn voogden
22/05/1690: verband van erfenis - Alles wat Adriaen Boens en echtgenote Magdaleene de Bruyne zouden erven van Adriaen Boens de oude, wordt verbonden t.v.v. Melchior Everaerd, als borg voor 30-0-0. Zie OLV/1606
22/05/1690: arrest - Laurens de Brune liet arrest doen op het huis van Adriaen Boens de jonge. Zie OLV/1606
18/09/1694: verkoop bij decreet - Op verzoek van Idesbaldus Marannus, gehuwd met Anna Boens, enige erfgename van Anna van Ghistel, overleden weduwe van Adriaen Boens de oude, gerechtigd via overdracht vanwege Laureijns de Bruijne, wordt 1/4 van dit huis, OLV/1606 en OLV/1353 in beslag genomen om borg of betaling te bekomen van een rente van 5-0-0 pen 20 en van een lening van 40-0-0 met intresten. Idesbaldus Marannus koopt bij decreet via procureur Rielant die voor 1/4 van dit huis 700 gulden bood, 400 gulden voor 1/4 van OLV/1606 en 250 gulden voor 1/4 van OLV/1353
12/09/1760: rente - Emanuel Dienberghe en echtgenote zetten een rente van 8-0-0 pen 25 t.v.v. Therese Marannus
12/09/1760: verkoop - Therese Marannus verkoopt dit huis en OLV/1606 aan Emanuel Dienberghe
7/06/1762: rente - Emanuel Dienberghe en echtgenote zetten een rente van 6-0-0 pen 25 t.v.v. Anna Marie Maggers
3/10/1781: rente - Marie Josepha de Veugele, weduwe "in schaden en baten" van Emanuel Dienberghe, zet een rente van 6-5-0 pen 20 t.v.v. Pieter en Anna Marie Maggers, beiden ongehuwd
15/07/1789: overdracht van rente (2 X) - Pieter Gailliaert, uitvoerder van het sterfhuis van Anna Marie Maggers, en gemachtigd over de erfgenamen, met toestemming betreffende de wezen, draagt de rente van 6-0-0 pen 25 (dd. 07-06-1762) en de rente van 6-5-0 pen 20 (dd. 03-10-1787) over aan Chaerles Alexander de Madois
24/01/1791: verkoop - Marie Josepha Veugele, weduwe van wijlen Imanuel Dienberghe, gerechtigd in 1/2, en Emanuel Dienberghe, ongehuwd (voor zichzelf en als gemachtigde voor zijn zus Anna van Dienberghe, ongehuwd), Marie Therese en Cornelis Dienberghe, beiden ongehuwd, en de broers en zussen van Imanuel Dienberghe, verkopen aan Joannes Dienberghe, pbr. en onderpastoor van de parochie van Sint Laureins
14/06/1793: rente - Joannes Dienberghe, pbr. en onderpastoor van de parochiale kerk van Sint Anna, zet een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Petronelle vander Hofstadt, weduwe van Livinus Noe
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be