Back to top

De Rebbe, Oude Gentweg 96

referentie OLV/1056
Part
Huisnaam De Rebbe
Zestienstraat Ouden Ghentwech
Oud huisnummer C13/60
Adres Oude Gentweg 96
Adrescode 800002530096
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis met een blekerij ernaast, toebehorend aan Heindric Ancheman. Zie de verschillende verkopingen van dit huis hiervoor OLV/0124 en in't bijzonder of dit huis één geheel maakt met voorgaande dan wel afzonderlijk staat.
18/11/1664: arrest - Op dit huis en blekerij wordt beslag gelegd als in OLV/1024, alwaar deze inbeslagname per vergissing staat vermeld.
24/12/1677: rente - Op deze blekerij wordt een rente bezet van 04-00-00 gr. pen. 25 en per 07 -11-1680 met 03-00-00 gr. pen. 22 als in OLV/1024 en worden deze beide rentebezettingen bij vergissing aldaar vermeld.
22/10/1789: verpachting - Charles Triest gevolmachtigd voor E. Triest , nu van Crombrugghe van Gent(?), verpacht dit huis en blekerij genoemd De Rebbe met al zijn toebehoren voor 9 jaren, waarvan de eerste 6 jaren voor de prijs van 12-00-00 courant per jaar benevens de huishuur en beginnend op Kerstdag aanstaande omwille van de meester bleker.
26/02/1798: verpachting - Charles Triest wonend binnen de stad Brugge verpacht aan Franciscus Daenekant, bleker te Brugge, deze blekerij genoemd De Rebbe met het loog- spoel- en woonhuis voor 9 jaren, driejaarlijks opzegbaar door de pachter, ingaande met Kerstmis 1795, dit voor de prijs van 42-00-00 gr. courant in viertal ligne(?) gangbare specien boven de huishuur en andere kosten breder enz....
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be