Back to top

Oude Gentweg 114

referentie OLV/1047
Part
Zestienstraat Oudenghentwech
Oud huisnummer C13/62
Adres Oude Gentweg 114
Adrescode 800002530114
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis van Laureins van de Pitte -
14/02/1603: verkoop - Laureins van de Pitte voor zichzelf als voor zijn kinderen bij zijn laatste vrouw optredend, verkoopt de 7/8 delen van dit en volgend huis OLV/1048 aan Maerten Pubrouck met 00-40-07 gr. leenrente en landcijns, verder met 04-00-00 gr. pen. 18 en verder met 00-10-00 gr. pen. 18 eraan verbonden samen gaand met de ernaast staande huizen langs beide kanten waarvan dit en 't volgend huis OLV/1048 samen verschuldigd zijn de som van 00-20-00 gr.
6/03/1603: verkoop bij decreet - Er wordt ons binnengebracht de akte van openbare verkoop bij decreet als in OLV/1045, slaand op de twee voorgaande huizen OLV/1046 & 1045 samen met de op deze twee geschreven teksten van dezelfde dag.
1/10/1635: rente - Abel de Graefve meerderjarig en zelfstandig handelend bezet op dit en de twee volgende huizen OLV/1048 & 1049 een rente van 05-00-00 pen. 18 t.v.v. Pieter Lams, zoon van Philips.
1/10/1635: verkoop - Pieter Lams zoon van Philips de schoenmaker en zijn vrouw, vroeger weduwe van Joos van Puwenbrouck, verder Sacharias de Weine en Janneken van Puwenbrouck, verkopen dit en 't volgend huis OLV/1048 aan Abel de Graefve.
19/12/1686: rente - Janne de Smidt, weduwe van Abel de Grave verder Abel de Grave en vrouw, verder Jan, Anna en Marie de Grave, bezetten op dit en de twee volgende huisjes ,welke gekend zijn als twee in ‚‚n huis met een stuk land; een rente van 05-10-00 gr. pen. 20 t.v.v. Mattheus de Ram als voogd van Jacoba Therese de Vonck, dochter van Bartholomeus, onder voorbehoud van aanvaarding door voornoemde de Ram voor de voorschreven zoons weeskinderen.
2/03/1714: rente - Andries Maertens en Catharina de Grave bezetten op dit en de twee volgende huizen OLV/1048 & 1049 dat maar ‚‚n huis pleegt te zijn een rente van 04-03-04 gr. pen. 24 t.v.v. Marie Therese de Hulster.
28/06/1740: transport van rente - De helft van de rente van 04-03-04gr. pen. 24 wordt overgedragen aan het bisschoppelijk seminarie der stad Brugge, reeds gerecht in de wederhelft, zie OLV/1078.
23/06/1741: verkoop - Pieter Dermul gevolmachtigde voor de crediteuren van Catharine de Grave, weduwe van Andries Maertens, en bij afstand door dezelfde weduwe gedaan, verkoopt dit en de twee volgende huizen OLV/1048 & 1049 , nu samen maar twee huizen zijnde, aan Pieter de Rijcke.
17/08/1767: rente - De helft van dit huis wordt belast met een rente van 05-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Pieter Bowé zie OLV/1248.
8/01/1772: inbeslagneming - Op verzoek van Pieter de Rijcke wordt dit en OLV/1048 & 1049 in beslag genomen, behorend aan zijn zwager van Angelus Heindricx, baas blauwverwer, omwille van geleende gelden.
22/09/1791: arrest - Petronille Verscheure, echtgescheiden vrouw van Pieter de Rijckere sr. laat arrest leggen op dit en de twee volgende huizen OLV/1048 & 1049, thans maar 2 huizen zoals blijkt uit de akte van verkoop dd.23-06-1745, toebehorend aan Pieter de Rijckere de Jonge, dit beslag dienend aan beklaagster tot verhaal van betaling van verschillende sommen.
8/08/1795: arrest - Francisca Borgo, echtgescheiden vrouw van Pieter de Rijckere, laat arrest leggen op dit en de twee volgende huizen OLV/1048 & 1049, nu twee huizen, om verhaal uit te oefenen voor betaling met de intrest over de helft der boedelscheiding en verder over koopmansgoederen en effecten die zij samen bezaten.
28/12/1801: verkoop - Pieter de Rijckere en Francisca Borgo, zijn wettelijke vrouw, woonachtig te Slijckens, verkopen een huisje of stenen kamer, deel uitmakend van twee en zijnde het oosterse, aan Pieter Messing, bakker.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be