Back to top

Oude Gentweg 118

referentie OLV/1045
Part
Zestienstraat Oudenghentwech
Oud huisnummer C13/64
Adres Oude Gentweg 118
Adrescode 800002530118
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis toebehorend aan Sampson van Dale.
8/05/1591: verkoop bij decreet - Dit huis en de vier volgende (OLV/1046 - OLV/1049) worden verkocht bij decreet aan Jan Fatri en de weduwe van Adam Stulens.
29/07/1602: verkoop - De helft van deze woning is verkocht aan Jan Fatri, zie OLV/1044.
29/07/1616: verkoop - De 5/6 delen van deze woning worden verkocht aan Baltazar van Blootackere zie OLV/1045.
30/04/1640: arrest - OP 1/14 deel van dit huis wordt arrest gepleegd als in CAR/0141.
9/01/1664: Schenking - Dit huis wordt geschonken aan Anna van Blootackere, zie OLV/1044.
23/04/1675: verkoop - Jan Baptiste van Blootackere en vrouw verkopen aan Justo vanden Dorpe, zoon van Joos, de 4/6 delen van de woonst in OLV/1044, alsmede van dit en OLV/1046, welke drie huisjes zijn. De verkochte partijen zijn allen verhuurd.
29/05/1675: Tot 1756 zie OLV/1044.
4/03/1760: verkoop - Antone Triest en vrouw verkopen dit OLV/1046, zijnde drie huisjes samen, aan Gaspar Winrich.
26/06/1772: rente - Gaspar Winrich en vrouw bezetten op dit en het volgend huis, bekend als zijnde drie huisjes, een rente van 03-15-00 gr. pen. 20 t.v.v. Ermina van Weijdevelde.
17/05/1776: transport van rente - Hermanus van Weijdeveldt en vrouw transporteren de rente van 03-15-00 gr. pen. 20 aan Francisca van Zande.
19/12/1781: verkoop - Gaspar Winrich, weduwnaar en bezitter van het sterfhuis van Cornelia Mus, verkoopt dit en het volgend huis, bekend als zijnde drie huisjes, aan Pieter van Mullem.
19/11/1782: verkoop - Gaspar Winrich, weduwnaar van Cornelia Musch, verkoopt het huisje staande naast de godshuizen van het ambacht van de kleermakers aan de westkant, en de poort van het huis met hovenierhof ernaast, thans eigendom van Anthone Triest aan de noordkant; aan Jacobus de Zutter.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be