Back to top

Oude Gentweg 138

referentie OLV/1035
Part
Zestienstraat Ouden Ghentwech
Oud huisnummer C13/74
Adres Oude Gentweg 138
Adrescode 800002530138
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis toebehorend aan Claeis van de Casteele.
16/10/1590: verkoop - Claeis, zoon van Jan van de Casteele, verkoopt aan Claeis zoon van Claeis van de Casteele, en aan Roelant van de Casteele elk de helft van dit en van de volgende vier huizen( ? ) met 03-04-09gr. en half op de grondrente en leenrente ermede verbonden in het geheel alsmede uit drie huizen ernaast zoals in OLV/1032 & 1033, schuldig zijn in 't geheel 27 gr. halfjaarlijks aan de Kerkfabriek van O.L.V. en 00-12- 61 gr. aan Domyn Vergil; verder samen met 00-10-00 gr. pen. 18 eraan verbonden gelijk aan de ander huizen ernaast staand, waarvan dit verkochte huis geen last draagt, verder samen met een huis genoemd "den inghele" staand buiten de Boeveriepoort met 00-10-00 gr. gelijke losrente waarvan deze verkochte huizen ook geen last hebben te dragen.
27/02/1616: rente - Dit huis wordt belast met 02-02-00gr. als in OLV/1032.
19/01/1624: verkoop - De helft van dit huis wordt verkocht a.d. kerkfabriek van Sint-Cathelijne als in OLV/1032.
12/05/1624: verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Pieter de Hulster, zoon van Antheunis als in OLV/1036
9/11/1624: lopende schuld - Joos van den Dorpe de jonge en vrouw verbinden dit huis alsmede de 2 volgende hetzij OLV/1036 & 1037 in een lopende schuld van 32-01-00 gr. t.v.v. de dismeesters van Ste Cathelijne.
9/11/1624: verkoop - Jooris van den Bogaerde, Claude van Hove en Adrien van Oost, dismeesters van Ste Cathelijne, voor de helft gerecht, alsmede Tanneken Beernaerts, wed. van Nicolas van de Casteele voor de andere helft, verkopen dit huis en de 2 volgende OLV/1036 & 1037 aan Joos van den Dorpe de Jonge, verbonden in 02-10-00gr. waarvan 't huis van Weduwe Pieter Rotsaert ernaast staand 't last te dragen heeft.
9/11/1624: rente - Joos van den Dorpe de jonge en vrouw bezetten op dit huis en de 2 volgende hetzij in OLV/1036 &1037, een rente van 00-30-00 pen. 18 t.v.v. de dismeesters van Sint-Cathelijne.
27/03/1625: verklaring - Er wordt gebracht het register van Pieter de Waeghemaeker en dismeesters van ste Cathelijne met apostille van 't College, in de marge gedateerd 11-03 1625 en ondertekend J.B. van Belle, erbij schepenen gehoord, de dismeesters Jooris van den Bogaerde en Adriaen van Oost onder eed verklarend dat de verkoping gedaan ten stocke door de vragende partijen van verscheidene huizen zijn aan de dis verkocht door Nicolas van de Casteele.
6/10/1627: verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Philips de Vrieze als in OLV/1037
6/10/1627: verkoop - Philips de Vrieze en vrouw verkopen dit huis aan Maijken van de Walle weduwe van Claeijs van de Casteele. Zie OLV/1037.
5/03/1629: rente - De weduwe van Claeijs van de Casteele bezet op dit huis een rente van 00-20-00 gr. pen. 16 t.v.v. de kinderen van Matthias dhont en Francsijnken Steijaert.
16/03/1637: rente - Maijken van de Walle weduwe van Niclaeijs van de Casteele na weigering van het senatus consultum vell. stelt zich borg over Pieter van de Casteele en bezet een rente van 02-00-00 gr. pen. 16 t.v.v. (stuk tekst weggesneden bij inbinden) van meester De Wilde, ingaande op 24 april 1626.
30/07/1643: verkoop - De erfgenamen van de weduwe van Claeis van de Casteele verkopen dit huis aan Antheunis, zoon van Antheunis de Hulstre.
30/07/1643: rente - Antheunis de Hulst, jongman, bezet op dit huis een rente van 00-20-00 gr. pen. 18 t.v.v. de minderjarige kinderen van Pieter van de Casteele en Catharine de Hont.
10/04/1680: verkoop - De weduwnaar en erfgenamen van Catharine Rijcx verkopen dit en de 2 volgende huizen OLV/1036 & 1037 aan Frans Gijlebaert.
5/02/1700: verkoop - De helft van dit huis behoort toe door verdeling aan Joanna van Hee (?), weduwe van Frans Gillebaert als in OLV/0924.
5/02/1700: verdeling - De helft van dit huis behoort toe door verdeling aan Joanna van Vaghere, weduwe van Frans Gillebaert als in OLV/0924.
4/03/1720: rente - Dit huis wordt belast met een rente van 05-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Jan Joos als in OLV/0924.
4/03/1720: rente - Dit huis wordt belast met een rente van 05-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Jan Joos als in OLV/0924.
8/10/1728: rente - De 1/2 van dit huis of steene camere wordt belast met een rente van 03-06-08 gr. pen. 25 t.v.v. Jan Joos als in OLV/924 & 3827.
10/02/1744: verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Maximiliaen van de Kerckhove, omdat hem reeds enige delen in eigendom toebehoorden als in OLV/0924 & 3827.
13/07/1751: overdracht - Dit huis is "geabandonneert" ten gunste van Jan Joos voor het kapitaal van de 2 renten daarop als in OLV/0924 & 3827.
28/07/1780: verkoop - Margriete van de Kerckhove zo voor zichzelf opkomend als gemachtigde over Anna van de Kerckhove , haar zuster, beiden bejaarde dochters in hoedanigheid van aangeefsters ten sterfhuize van Maximiliaen van de Kerckhove, hun halfbroer, hiertoe bij testament aangewezen enz... verkopen deze stenen kamer en de 2 volgende OLV/1036 & 1037 aan Joannes Jocqtree.
22/02/1781: rente - Joannes Jacqu‚ en vrouw bezetten op deze stenen kamer alsmede op de 2 volgende OLV/1036 &1037 een rente van 02-15-01 gr. pen. 20 t.v.v. de Kerk van het St Janshospitaal binnen deze stad ter voldoening van een stichting die sinds jaar en dag reeds moet gehonoreerd worden volgens de notitie waarvan meer geschreven uitleg staat in het register der stichtingen die in gezegd hospitaal dient gedaan te worden onder voorbehoud van aanvaarding van Pieter Kimijedt, priester, de voogden der wezen Penaranda etc..
24/07/1781: rente - Deze stenen kamer en de 2 volgende OLV/1036 & 1037, zijn belast met een rente van 10-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Carel, Joannes en Frans Haeghebaert als in JAC/1385 & 4203.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be