Back to top

Oude Gentweg 160

referentie OLV/1028
Part
Zestienstraat Oudenghentwegh
Oud huisnummer C13/83
Adres Oude Gentweg 160
Adrescode 800002530160
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis is voor de helft eigendom van Gillis Hoone door zijn echtgenote, en voor de andere helft van de kinderen van Wouter de Langhe. Het is belast met verschillende renten o.a. ten voordele van het commuun van St.-Salvator en van de Potterie. Het is belast samen met diverse volgende huizen
19/03/1585: Verband - lopende schuld - Laureins vanden Bussche verbindt een vierde van dit huis in een lopende schuld van 20-0-0 ten voordele van Gillis Hoone
19/03/1585: Verkoop - Gillis Hoone, bezitter van het sterfhuis van zijn echtgenote verkoopt een vierde van dit huis aan Laureins vanden Bussche
10/12/1588: Verkoop - Laureyns vanden Bussche verkoopt een vierde van dit huis aan de kinderen van Wouter de Langhe
17/05/1590: Lopende schuld - Bartholomeus de Langhe verbindt het twaalfde deel van dit huis, het vierde van het huis met brouwerij De Mareminne, gelegen op de noordzijde van de Langestraat JAN/1037, het 32ste van drie huizen op de westzijde van de Vrijdagmarkt JAK/496 en twee volgende huizen, in een lopende schuld van 85-1-0 ten voordele van Aernout, Maeyken, Claerkin en Neelkin, de kinderen van Herman Hoste
16/03/1593: Verkoop bij decreet - Dit huis en OLV/1034 zijn bij decreet verkocht aan Jaecques Slos, voogd van de weeskinderen van Wouter de Langhe
10/03/1594: Lopende schuld - Joos Claeis en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 67-16-9 ten voordele van Mr. Franciscus Brychove
10/03/1594: Verkoop - De voogden van de kinderen van Wouter de Langhe verkopen dit huis aan Joos Claeis
6/11/1600: Rente - Joos Claeis en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 2-0-0 penn.16 ten voordele van Claeis van Hoorne
23/10/1607: Verband - lopende schuld - Joos Claeis en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 12-6-8 ten voordele van Guillame van Neste
10/12/1624: Rente - Guilliame Verhaeghe en echtgenote, te voren weduwe van Joos Clays, bezetten op 3/4 van dit huis een rente van 0-30-0 penn.16 ten voordele van de twee wezen van Guilliame Verhaeghe en Tanneken Hoone
7/11/1634: Verkoop - Willeboort Daneels en echtgenote Tanneken fa Joos Claeys verkopen een vierde van dit huis aan de weduwe van Joos Claeys, die reeds de 3/4 van dit huis bezit.
7/04/1638: Verkoop - Mayken Zoetart, weduwe van Guillimae Verhaeghe en daarvoor van Joos Claes verkoopt 7/8 van dit huis, en de voogden van het minderjarige kind van Lieven fs Guilliame Verhaeghe verkopen 1/8 van dit huis aan Joos Ledoulx
7/04/1638: Rente - Joos Ledoulx en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 0-20-0 penn.16 ten voordele van voorgaande Lieven fs Guilliame vander Haghe
7/04/1638: Lopende schuld - Joos Ledoulx en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 103-6-8 ten voordele van Mahieu Willaers
21/04/1640: Rente - de weduwe van Joos le Doulx bezet op dit huis een rente van 2-10-0 penn.16 ten voordele van Christiaen Wyffels
20/08/1640: Verkoop - De weduwe van Joos le Doulcx en de voogden van zijn kinderen verkopen dit huis aan Joanne van Rougeley, weduwe van Floris de Longin
20/08/1640: verband - lopende schuld - Joanne van Rougeley verbindt dit huis in een lopende schuld van 925 gulden voor de helft ten voordele van de kinderen en voor de andere helft ten voordele van Jan Nollet
16/04/1647: Rente - De weduwe van Floris de Longin bezet op dit huis een rente van 20-0-0 penn.16 ten voordele van de weduwe van Joos de Moort
11/06/1650: Schenking onder levenden - Joanna van Rougely, weduwe van Floris de Longin, schenkt dit huis onder levenden aan haar broer Roeland van Rougeley, mits het behoud van het vruchtgebruik
7/11/1656: Arrest - Jan Gilson deed arrest op dit huis en toebehoorten van Joanna Rougeley omwille van niet betaalde winkelwaar o.a. voor de begrafenis van haar broer
20/04/1657: Rente - Joanna Engelen, weduwe van Floris de Longyn, bezet op dit huis een rente van 6-0-0 penn.16 ten voordele van Jan Gilson
13/05/1664: Verkoop bij decreet - Dit huis werd bij decreet verkocht aan Jan Gilson (twijfel over de maand van de datum)
21/01/1669: Verkoop - Gillis Claeyssone en zijn echtgenote Joanna Gilson, dezelfde Gillis als voogd samen met zijn medevoogd Gregorius Gilson, over 2 kinderen van Jan Gilson, verkopen dit huis aan Niclaeys Breydel
13/04/1675: Overeenkomst - Cornelis van Caukercke gehuwd met Marie Breydel enerzijds en Arnout Vlaminck, eigenaar van OLV/1027 anderzijds, geven te kennen dat er een overeenkomst is omdat hij zijn huis had verbouwd en uitgebreid met een keuken, brouwerij en andere edifitiën.
22/12/1677: Verkoop - Marie Breydel, echtgenote van Cornelis van Caukercke, bij machtiging van haar man verleden voor notaris Joseph Ghysebrecht, verkoopt dit huis aan Jan van Ghistel
22/12/1677: Rente - Jan van Ghistel bezet op dit huis een rente van 5-0-0 penn.20 ten voordele van Marie Breydel
7/07/1732: Verkoop - Joannes Ketele en echtgenote, eigenaars van dit huis door het overlijden van Jan van Ghistel, verkopen dit huis aan Pieter Blocteur
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be