Back to top

Visspaanstraat 89

referentie OLV/1003
Part
Zestienstraat Mandekin Vispaenstratkin
Oud huisnummer C 13/7
Adres Visspaanstraat 89
Adrescode 800003570089
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis toebehorend aan Cornelis van Ghistele.
14/11/1654: lijfrente - Dit huis wordt belast met 2 lijfrenten elk van 08-06-08 gr. als OLV/0996.
29/02/1664: verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Simoen Hoorman als OLV/1002.
23/01/1668: verkoop - Jan Hoorman en vrouw, Laurens Hoorman en vrouw, Pieter Hoorman voor zichzelf als gevolmachtigde voor zijn vrouw, verder dezelfde Hoorman Pieter, gevolmachtigde voor Pieter Coopman en vrouw, Heinderic en Jan Hoorman, de weduwe van Jacques Hoorman, Jacques Leijnaghele en vrouw, verder alle dezelfde verschijners aldus opgeroepen als respectievelijk zich sterk makend over de zes minderjarige kinderen van Caerel Ramault bij Margriet Hoorman, Jan Mortier en vrouw en Frans Mortier en vrouw met certificaat van de stad Izegem en Emelgem, in-poorters in feite krachtens de toestemming van de voornoemde wezen, verkopen de 5/6 delen van dit, OLV/1002 en OLV/1004 aan Niclaeijs Mortier de Jonge, die reeds eigenaar is van het resterende 1/6 deel.
23/01/1668: rente - Het huis wordt belast met een rente van 03-10-00 gr. pen. 18 als OLV/1005.
12/03/1685: rente - Dit huis wordt belast met een rente van 04-00-00 gr. pen. 20 als in OLV/1002.
3/03/1706: verkoop - 1/5 deel van dit huis wordt verkocht aan Niclaeijs Mortier als in OLV/1005.
9/08/1718: verkoop - 1/4 deel van dit huis wordt verkocht aan Cornelis Mortier als OLV/1005.
11/09/1722: verkoop - 2/5 delen samen met nog 1/4 deel van een ander 1/5 deel van dit huis worden verkocht aan Cornelis Mortier als OLV/1005.
12/07/1727: overdracht van rente - De rente van 03-10-00 gr. pen. 18 op dit huis bezet dd. 23-01-1668 wordt overgedragen aan Joseph van Meulebeke als in OLV/1005.
9/05/1735: verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Jan de Cock als OLV/1002.
25/05/1735: rente - Dit huis wordt belast met 05-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Nicolaus de Latere als OLV/1002.
13/05/1775: Schenking - Dit huis wordt geschonken onder levenden aan de drie minderjarige kinderen van Adriaen Felix Joos bij Marie Barbara de Cock als in JAK/1314.
14/08/1790: rente - 1/3 van dit huis wordt belast met een rente van 20-00-00 gr. wisselgeld pen. 20 t.v.v. Joannes Andries Ransmans als in JAN/0240.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be