Back to top

Visspaanstraat 7

referentie OLV/0988
Part
Zestienstraat Mandekin Vispaenstratkin
Oud huisnummer C13/25
Adres Visspaanstraat 7
Adrescode 800003570007
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis toebehorend aan de weduwe van Pauwels Snouck. Zie OLV/0986.
23/11/1618: arrest - David Spynt i.n.v. Jan Pancoucke legt arrest op het deel van dit huis waarin Jacques Manout gerecht is uit hoofde van zijn echtg., om verhaal 7 £.
6/11/1626: rente - Willem van Dale, ook in naam van zijn echtgenote Margriete, fa. Aernout Pancoucke, bezet op dit huis een rente van 0-10-0 pen 16.
5/12/1653: verkoop - Willem van Dale en Josijnken de Clercq, zijn vrouw, verkopen de helft van dit huisje aan Baltasar du Pont.
18/08/1657: verkoop - Gilles Danneels en vrouw, Josijnken Maenhoudt, verkopen de helft van dit huisje aan Baltasar du Pon, die reeds de andere helft in bezit heeft.
10/01/1658: verkoop - Baltasar du Pont en zijn vrouw verkopen dit huis aan Anna de Ronde, onder beding dat indien de erfgenamen van de koopster of haar nakomelingen dit huis zouden verkopen aan derden, dat alsdan de genoemde Baltasar en zijn vrouw in dit geval het recht van voorkoop zullen hebben.
31/01/1662: verkoop - De erfgenamen van Anna de Roude verkopen dit huis aan Heindrick Cauwelijnck. Zie verder OLV/0986.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be