Back to top

Visspaanstraat 10

referentie OLV/0984
Part
Zestienstraat Mandekin Vispaenstratkin
Oud huisnummer C12/64
Adres Visspaanstraat 10
Adrescode 800003570010
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis behoort toe aan Gabriel du Hem. (Belangrijke opm.: De affectaties en aliënaties voor OLV/0984 en OLV/0985 lopen bijna volledig parallel. Daarom worden die van OLV/0985 bij OLV/0984 opgenomen. Daar waar er belangrijke verschillen zijn wordt zulks aldaar vermeld)
31/01/1584: Verkoop - Gabriel du Hem verkoopt dit huis en OLV/0985 aan Jan de Ruddere met een landcijns van 0-9-0 en 2 kapoenen, een rente van 0-15-0 pen 18, en een lijfrente van 0-10-0 tvv Anna van Herck. Deze lijfrente zal voortaan verbonden worden aan een huis in het Geernaertstraatje
7/03/1584: Lopende schuld - Marie Schoof verbindt dit huis en OLV/0985 in een lopende schuld van 45-0-0 tvv Hans de Ruddere
7/03/1584: Verkoop - Jan de Ruddere verkoopt dit huis en OLV/0985 aan Marie Schoof met lasten
8/10/1597: Verkoop - Een gang van 3 voet breed, palend achteraan dit huis en aan OLV/0985 en ook achteraan de 2 huizen OLV/1079, eigendom van de dis van de Sint Katharinakerk en OLV/1082, eigendom van Pieter Cammerlijnc, beide gelegen Oude Gentweg, wordt aan laatstgenoemde verkocht. (Opm.: 08-10-1597 is de registratiedatum. Deze verkoop is alleen maar vermeld bij OLV/0984)
24/10/1621: Rente - Jozyne Schoof, weduwe van Loys Maert, bezet op dit huis een rente van 2-0-0 pen 16 tvv Frans Humbloot. (Opm.: deze rente heeft enkel betrekking op OLV/0984)
22/06/1622: Verkoop - Jozynken dochter van Pieter Schoof, enige erfgename van Mayken Schoof, verkoopt dit huis en OLV/0985 aan Maryn de Wulf met lasten
22/06/1622: Lopende schuld - Maryn de Wulf en echtgenote verbinden dit huis en OLV/0985 in een lopende schuld van 40-6-8 tvv Jozynken Schoof
22/05/1624: Verkoop - Maryn de Wulf en echtgenote verkopen dit huis en OLV/0985 met lasten aan Jan Aernouts
18/06/1624: Lopende schuld - Jan Aernouts verbindt dit huis en OLV/0985 in 16-0-0, tvv zijn zoon Andries Aernout, erfgenaam van zijn moeder Martine de Vloo
13/10/1632: Rente - Jan Aernouts en echtgenote bezetten op dit huis en op OLV/0985 een rente van 0-10-0 pen 16 tvv Pieter Knudde de oudere
13/02/1636: Testamentaire schenking - Volgens testament ondertekend door Cathelyne Danseel, Gillis Pattyn, pastoor Anthonius Ameye en Jacobus van Wambeke schenkt eerstgenoemde al haar goederen aan de dis van de Onze Lievevrouwkerk op voorwaarde dat haar man Jan Aernout het gebruik en inkomen krijgt van dit huis en van OLV/0985
9/04/1636: Lopende schuld - Jan van Baelberghe verbindt dit huis en OLV/0985 in 60-13-4 tvv Jan Aernout
9/04/1636: Verkoop - Jan Aernout en echtgenote verkopen dit huis en OLV/0985 aan Jan van Baelberghe
17/03/1646: Lopende schuld - Jan van Ballenberghe en echtgenote verbinden dit huis en OLV/0985 en 18/20 van OLV/1117 in 101-12-0 tvv Jan Willaers
6/02/1717: Rente - Dit huis en OLV/0985 zijn belast met 4-10-11 pen 22 tvv Benedictus, Joanne, Catarine en Isabelle Stijns ter acceptatie van hun voogden Anthone Raijmakers de jongere en Jacob Bernaerts. Zie OLV/0857²
20/12/1724: Overdracht rente - Een 1/3 van de rente van 4-10-11 pen 22, bezet op dit huis en op OLV/0985, is overgedragen aan Marie, Barbara en Angela Pillet. Zie OLV/0857²
14/09/1729: Verkoop - Dit huis en OLV/0985 zijn verkocht aan Jan de Cock. Zie OLV/0857²
20/01/1751: Verkoop - Charles Pavot, machtig over de erfgenamen van Anthone de Cock en diens weduwe Livine Ceuvelaers, verkoopt dit huis en OLV/0985 aan Niclaeijs de Post
25/06/1789: Rente - Marie de Post bezet op dit huis en op OLV/0985 een rente van 2-0-0 tvv Stefanus Frederijck
1/04/1794: Verkoop - Josephus de Lin en echtgenote Marie de Post verkopen dit huis aan Joanne Bogaert. (Opm.: deze verkoop geldt enkel voor OLV/0984)
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be