Back to top

Visspaanstraat 22

referentie OLV/0979
Part
Zestienstraat Mandekin Vispaenstratkin
Oud huisnummer C12/59
Adres Visspaanstraat 22
Adrescode 800003570022
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis toebehorend Gregorius Bultijnck, samen met OLV/0978, OLV/0980 en OLV/0981. De meeste inschrijvngen betreffen deze vier huizen tesamen, dus zie ook aldaar.
17/12/1612: verkoop - Verdeling tussen Pieter Cnudde enerzijds en de Wwe van Philippe Busain anderzijds. Voornoemde Wwe en kinderen krijgen dit OLV/0978; Pieter Cnudde de huizen OLV/0980 en OLV/0981.
28/01/1613: verkoop - De Wwe en kinderen van Philips Busain verkopen dit huis aan Jan de Ruijsschere.
4/09/1617: lopende schuld - Chaerles de Dorpere en vrouw verbinden dit en de 4 volgende huizen in een lopende schuld van 120-11-08 per jaar t.v.v. Jan de Ruysschere.
4/09/1617: verkoop - Jan de Ruijsschere en vrouw verkopen dit huis aan Chaerles de Dorpere evenals de vier volgende huizen, OLV/0980 - OLV/0983. Belast dit huis met de voornoemde leenrente, verder met bepaalde huizen van Colaert Laureijns met 00-12-00 jaarlijkse grondrente waarvan dit huis geen last draagt. Ook nog bepaald huis in de Oude Gentweg met 00-11-00 jaarlijkse grondrente waarvan dit huis vrijgesteld is, met 00-20-00 jaarlijkse lijfrente op het leven van Barbara van Bassevelde, met 00-20-00 jaarlijks pen. 16 aan de Wwe Pauwels van Praet, met 00-00-03 jaarlijks pen. 16 aan de koper, en verder jaarlijks met 00-35-00 uit volgend huis pen. 18. Nog met 00-05-00 jaarlijkse grondrente aan de dis van O.L.V. 04-04-00 jaarlijks pen 16 en 02-00-00 jaarlijkse losrente in 2 brieven waarvan dit huis met het voorgaande huis schuldig zijn 00-20-00 per jaar aan de dis van O.L.V. Verder zijn deze huizen verbonden met de huizen van Heren de Bue in de Katelijnestraat in jaarlijks 04-05-00 grondrente die ten laste valt van het huis van de Hr. de Bue.
12/01/1618: lopende schuld - Verbonden in lopende schuld in 137-05-00 zie OLV/0983.
12/01/1618: verkoop - Verkocht aan Antonis Crampe als op OLV/0983.
6/11/1623: verkoop - Verkocht aan Guillaume Crampe als op OLV/0983
6/11/1623: lopende schuld - Verbonden in lopende schuld van 125- 06-00 als op OLV/0981
20/06/1645: rente - Belast met jaarrente van 03-02-06 pen. 16 als op OLV/0978.
28/08/1648: rente - Belast met jaarrente van 12-10-00 pen. 16 als op OLV/0981
15/09/1650: rente - Belast met jaarrente van 10-10-00 pen. 16 als op OLV/0981
23/04/1652: lopende schuld - Pieter Heindricx en vrouw Marie Crampe verbinden dit en het voorgaand huis, OLV/0978, evenals het volgend huis OLV/0980, alsmede het huis OLV/0291, en 147, ook nog het huis in JAN/0542, samen met hetgeen in OLV/0525, verder de helft van het huis JAN/0548; dit alles t.v.v. Heer en Meester Pieter Cnudde in de som van 316-09-09 en met 100-00-00 die de verkopers aan de kopers schuldig zijn in de hoedanigheid van voogd over de kinders van wijlen Meester Cornelius vande Woestijne met de verlopen intrest sedert 1648. Verder nog de som van 95-13-11 over de achterstel van tiende-pacht in de parochie van St-Kruis, voor het jaar 1651, vanaf augustus. Verder nog van geleend en door hen voorgeschoten geld belopend de som van 100-00-00 met de intrest vandien ingaand op datum dezer de pen. 16.
9/01/1653: verkoop - Ten titel van liquidatie verkocht aan Marie, dochter van Jan Timmerman, als op OLV/0981.
7/09/1659: rente - Belast met een jaarrente van 06-00-00 pen 16, als OLV/0981.
25/05/1667: rente - Belast met jaarlijkse lijfrente van 20-00-00 pen. 8 als OLV/0980.
26/02/1713: verkoop - Verkocht aan François Feijts als OLV/0978.
8/03/1771: verkoop - Verkocht aan François van Herswijnghels als OLV/0979 en 3718.
11/03/1771: rente - Belast met jaarrente van 05-00-00 pen. 20 t.v.v. Ignace Roels als OLV/0979.
5/11/1784: rente - Belast met jaarrente van 10-00-00 pen. 20 t.v.v. Adriaen Busschop als op DON/0315 en 2897.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be