Back to top

Visspaanstraat 48

referentie OLV/0969
Part
Zestienstraat Mande Vischpaenstraete
Oud huisnummer C12/48
Adres Visspaanstraat 48
Adrescode 800003570048
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis toebehorend aan Maerten de Beste
13/12/1594: arrest - Laureins de Smit doet arrest op het deel van dit huis dat toekomt aan François vanden Bussche, gehuwd met de dochter van Maerten de Beste, omwille van een schuld van 6-0-0.
12/02/1596: Verband - François vanden Bussche, omwille van zijn vrouw als erfgename van Maerten de Beste, verbindt de 1/2 van dit huis, als borg voor de voorwaarden vermeld in pachtbrief, in een som van 10-00-00 tsjrs. Deze som is verschuldigd gedurende drie jaar aan het Jacobinessenklooster boven de som van 00-07-05 jaarlijkse landcijns, verschuldigd aan het klooster van den Eekhout, verder 00-30-00 tsjrs pen. 18 verschuldigd aan 't commun van Onze-Lieve-Vrouwekerk.
15/06/1597: Verkoop - Laurens vanden Bussche, Jaecques de Beste en Gillis Maes met hun respectieve echtgenote, als erfgenamen van Maerten de Beste, verkopen de 3/4 van dit huis met de voorschreven lasten van renten aan Jan Doulx.
24/07/1597: verkoop - Jan Doulx en zijn vrouw verkochten aan C. vande Tatse 3/4 van dit huis.
10/11/1599: Verkoop - Jan van Doorne in naam van Steven, zoon van Maerten de Beste verkoopt 1/4 van dit huis aan Cornelis vande Tatse
5/12/1600: Verkoop - Cornelis Tatse en zijn vrouw verkopen dit huis aan Pieter van Colen
5/12/1600: Rente - Pieter van Colen bezet op dit huis een rente van 00-20-00 pen. 16 i.v.v. Cornelis Tatse
5/12/1600: Verband - Pieter van Colen verbindt dit huis in een lopende schuld van 35-00-00 i.v.v. Cornelis Tatse.
26/06/1602: Verdeling - Nicolaas van Thorre en zijn vrouw als erfgenamen van Katelijneken, dochter van Steven de Beste bij Tanneken van Torre; verzaakten tvv Steven de Beste van hun part toekomende aan de voornoemd Cathelijne bij het overlijden van hun voornoemde moeder.
20/12/1604: Rente - Pieter van Colen en zijn vrouw bezetten op dit en het volgende huis, OLV/0970, een rente van 02-00-00 tsjrs pen. 16 i.v.v. Cornelis Tatse.
31/10/1605: lopende schuld - Joos vanden Bogaerde en zijn vrouw verbinden dit en het volgende huis in een lopende schuld van 45-00-00 i.v.v. Pieter van Colen
31/10/1605: Verkoop - Pieter van Colen als bezitter en Jan dela Place als enig erfg. Via zijn echtgenote, van het sterfhuis van de overleden vrouw van Pieter van Coolen, verkopen dit en OLV/0970 aan Joos vanden Bogaerde.
7/08/1606: Rente - Joos vanden Bogaerde en zijn vrouw bezetten op dit en OLV/0970 een rente van 00-20-00 pen. 16 i.v.v. de dis van Ste Katelijnekerk.
3/01/1634: Rente - Marchelis de Wispelaere en zijn vrouw bezetten op dit huis een rente van 03-00-00 pen. 16 i.v.v. Jooris, zoon van Jooris vanden Bogaerde en Agnete Daguijt.
3/01/1634: Verband - Marchelis de Wispelaere en vrouw verbinden dit huis in lopende schuld van 32-16-09 i.v.v. Baptiste Willaijs
3/01/1634: Verkoop - De weduwe en erfg. van Jooris vanden Bogaerde alsmede de erfgenamen van zijn 1o.en 2o. overleden huisvrouw, de respectievelijke voogden van de wezen, verkopen dit huis aan Marchelis de Wispelaere.
12/10/1639: Rente - Baltasar du Pon en zijn vrouw de weduwe van Marcelis de Wispelaere bezetten op dit huis een rente van 00-20-00 pen. 16 i.v.v. Marie de Wispelaere.
25/05/1641: Rente - Baltasar du Pon en zijn vrouw bezetten op dit huis een rente van 03-00-00 pen. 16 i.v.v. Christiaen Joncheere
6/04/1644: Verkoop - Baltasar du Pon en zijn vrouw ,vroeger weduwe van Marchelis de Wispelaere, verkopen dit huis aan Cornelis Gheraert "de Zagher".
6/04/1644: Verband - Cornelis Gheeraert en zijn vrouw verbinden dit huis in een som van 75-00-00 i.v.v. Baltasar du Pon
23/04/1646: Verband - Guillaume van Maeckelberge, voor zichzelf als voor zijn vrouw, alsmede Alexander van Maeckelberghe en vrouw verbinden dit huis in een som van 800 gulden i.v.v. Cornelis Gheeraert
23/04/1646: Verkoop - Cornelis Gheeraert de zager en zijn vrouw verkopen dit huis aan Guillaume en Alexander van Maeckelberghe.
5/07/1679:
9/11/1699: Verkoop - De weduwe van Alexander van Maeckelberghe, voorts Alexander van Maeckelberghe,zoon van Alexander, verder Laurens van Rentergem en echtg., verkopen dit huis aan Gelijne de Valckenaere, weduwe van Marijn vande Vijvere.
13/03/1700: Verkoop - Jonkvrouw Jelijne de Valckenaere weduwe van Marijn vande Vijvere verkoopt dit huis aan de Heer Jan Ferdinande Rotsaert
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be