Back to top

Mandeken Vischspaen, Visspaanstraat 50

referentie OLV/0968
Part
Huisnaam Mandeken Vischspaen
Zestienstraat Mandekin Vischspaenstaete
Oud huisnummer C12/47
Adres Visspaanstraat 50
Adrescode 800003570050
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis, genaamd " Mandeken Visspaan" behoort toe aan Maerten de Springhere.
30/04/1580: Rente - Maerten de Springere bezet een rente van 00-20-00 den pen. 16 op dit huis i.v.v. het ambacht der wolwevers. De rentebezetter gaf te kennen dat dit huis vroeger reeds was belast met 00-07-06 tsjrs landcijns, te betalen aan de Eekhoutabdij te Brugge; verder met 00-13-00 tsjrs pen. 18 met OLV/0969 die men schuldig is aan het commun van Onze-Lieve-Vrouw waarvan dit huis alleen belast wordt; verder met het naarvolgende huis met hetzelfde stuk land aan de oostzijde ervan erachter liggend, eigendom van Beernaert vanden Dorpe 02-05-00 landcijns, verschuldigd aan den dis van OLV van waarvan de voorschreven plaats en heester alleen de last moet dragen, ter ontlasting van dit huis. Verder het stuk land naast dit huis gelegen, huis staande in de Katelijnestraat en toebehorend aan de Heer Guij de Rouvroij en de andere huizen in de Katelijnestraat zijn belast met 03-12-07 tsjrs over grondrente en losrente pen. 18. Voorts is dit huis nog belast met 02-00-00 tvv Bertram Marage (?).
13/03/1584: Erfenis - Het huis wordt verdeeld tussen de Weduwe van Maerten de Springhere en de enige dochter Maaiken. De weduwe zal alleen gerecht blijven in de eigendom van dit huis met de lasten die er voordien op rustten.
23/03/1620: Rente - Frans Mahieu, weduwnaar, bezet op dit huis en de huizen JAK/1815, JAK/1816, JAK/0614, JAK/0476 - JAK/0481 een rente van 03-15-00 pen. 16 t.v.v. Gillis Caneel en vrouw.
23/03/1620: Verkoop bij decreet - Dit huis is bij decreet gekocht door Frans(iscus) Mahieu zoals vermeld in NIK/0102.
3/07/1623: Rente - Boudewijn Mahieu en Gillis Caneel elk met hun echtgenote bezetten op dit huis een rente van 06-00-00 tsjrs pen. 16 i.v.v. Frans Mahieu.
3/07/1623: Verkoop - Frans Mahieu weduwnaar verkoopt dit huis aan Boudewijn Mahieu en Gillis Caneel met de bijhorende 00-00-12 landcijns. Verder met den boomgaard ten noorden ervan gelegen met 02-06-00 landcijns, waarvan dit huis geen last droeg en met de verklaring dat de 00-30-00 tsjrs alsmede de 02-00-00 beide pen. 18 volledig afgelost zijn.
3/07/1623: Lopende schuld - de voornoemde comparanten verbonden dit huis i.v.v. Frans Mahieu in een som van 141-13-00, te betalen 50-00-00 telken jaar.
2/03/1624: Verkoop - Gilles Caneel en echtgenote verkopen de helft van dit huis aan Boudewijn Mahieu met 07-12-00 sjrs landcijns, ook met het erf van Maerten vanden Berghe met 02-06-00 sjrs landcijns, waarvan dit huis geen last droeg met de verklaring dat de helft van de 06-00-00 door het overlijden van Frans Mahieu in deze van kopers en verkopers waren versmolten. Verder dat 1/4 was afgelost aan Joseph Mahieu.
2/04/1643: Rente - Alexander Huwijn en Joanna Stijn zijn echtgenote, voorheen weduwe van Boudewijn Mahieu bezetten op dit huis een rente van 05-00-00 sjrs pen. 18 i.v.v. Pieter Huwijn
4/04/1645: Rente - Alexander Huwijn en zijn echtgenote, voorheen weduwe van Boudewijn Mahieu, bezetten op dit huis een rente van 05-00-00 sjrs pen. 18 i.v.v. Aernout Huwijn.
7/10/1649: Rente - Alexander Huwijn en echtgenote, voorheen weduwe van Boudewijn Mahieu, bezetten een rente op dit huis van 06-00-00 sjrs pen. 16 i.v.v. Baltasar van Blootacker ingaand date dezer.
21/03/1675: Arrest - Op dit huis is arrest gedaan zie NIK/0025.
21/01/1677: Verkoop - Vincent Mahieu en echtgenote, Frans van Blootackere en echtgenote, verder jonkvrouw de weduwe van Thomas Cools, verder de voorschreven Vincent Mahieu en Frans van Blootackere als voogden van de twee minderjarige kinderen van wijlen Frans Mahieu en nog eens Vincent van Blootackere als machtig over Elias Mahieu bij wettelijke volmacht, verkopen 5/7 delen en de 5/6 delen in 1/7 deel van dit huis aan Pieter Bekaert
22/08/1691: Verkoop - Jonkvrouw Marie Huwijn weduwe van Pauwels Medrano verkoopt aan Adriaen Rielant, notaris, 1/7de en 7/12de van een 1/7de part van dit huis met de poortaan de noordzijde aan die van het klooster van de Capucinessen in Brugge.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be