Back to top

De Rooseboom, Katelijnestraat 129

referentie OLV/0956
Part
Huisnaam De Rooseboom
Zestienstraat Sinte Catelijnestrate
Oud huisnummer C12/35
Adres Katelijnestraat 129
Adrescode 800001550129
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genaamd " Den Rooseboom" en toebehorend aan Joos van Hertinghe. Tot 1618 zijn de inschrijvingen van dit huis samen met OLV/0954, OLV/0955 en OLV/0957, zie aldaar.
10/12/1608: Verkoop - Anthone Carron en vrouw verkopen dit huis en OLV/0957 aan Jan Bardoul, met de lasten van renten
3/08/1622: Verkoop - Rycquaert Codde en vrouw, voordien weduwe van Jan Bardoul en voogde van dezelfde Jans kinderen van zelfde bed met toestemming van 't College, verkopen dit huis aan Frans de Neckere en Wouter van Muenijncxhove, met 00-32-00 parisis landcijns, waarvan dit huis de last droeg, met 00-20-00 pen. 18, waarvan dit huis alleen de last dragen moet.
8/02/1623: Verkoop - Frans de Neckere en vrouw verkopen de helft van dit huis aan Wouter van Muenincxhove met de lasten erbij.
5/06/1624: Verkoop - Wouter van Muenincxhove en vrouw verkopen dit huis aan Joos van den Dorpe de jonge met de lasten erbij.
18/01/1639: Verkoop - Joos vanden Dorpe en vrouw verkopen dit huis aan Joos van Bon
19/05/1653: Verkoop - Meester Frans vanden Bon, priester, en Anna vanden Bon verkopen dit huis aan Pieter de Cuijper
19/05/1653: Rente - Pieter de Cuijper en vrouw bezetten een rente op dit huis van 02-01-00 pen. 16 i.v.v. Frans en Anna vanden Bon
19/07/1658: Rente - Pieter de Cuijper en vrouw bezetten op dit en OLV/0957 een rente van 08-00-00 pen. 16 i.v.v. de 4 minderjarige kinderen van Victor Verbeke bij Willemijnken de France ter acceptatie van voornoemde Victor en van Anthone de France voogd van dezelfde kinderen
27/08/1659: Verkoop - Pieter de Cuijper en vrouw verkopen dit en OLV/957, nu voorgoed één huis uitmakend; aan Frans de Ruddere
24/12/1659: Rente - Frans de Ruddere en vrouw bezetten op dit huis een rente van 06-02-00 pen. 16 i.v.v. jonkvrouw Anthonijne le Monier, ingegaan den 07-12-1659
7/02/1663: Verkoop - de Weduwe en kinderen van Frans de Ruddere d'oude, en ook in naam van Anthone Verbrugghe en vrouw verkopen dit huis aan Chrisostomus Rubert.
30/04/1664: Rente - Christoffel Reubrecht en vrouw bezetten op dit huis een rente van 06-00-00 pen. 16 t.v.v. Marie Varlet weduwe van Jacques van Obstaele, ingegaan al van op den 26-04-1664
27/04/1665: Rente - Chrisostomus Ruebert en vrouw bezetten op dit huis een rente van 06-01-00 pen. 18 i.v.v. Gilles Arens
10/05/1665: verkoop - Chrisostomus Ruebert en vrouw verkopen dit huis aan Christiaen Boudenoot.
3/01/1681: Rente - Jan Baptiste van den Berghe en Lievine filia Christiaen Boudenoit, zijn vrouw, bezetten op de helft van dit huis en dat van Folio 0958 een rente van 02-16-08 pen. 20 i.v.v. Joannes filius Jan filius Christiaen Boudenoit.
2/07/1685: Verkoop - Jan Baptiste van den Berghe en Lievine Boudenoot, zijn vrouw, verkopen de helft van dit huis, vroeger twee woonsten geweest zijnde, en nu één geheel uitmakend; aan Catharine Mestdach, Weduwe van Jan Verstraete filius Jan
25/02/1693: Verkoop - Jan Baptiste van den Berghe en Livine Boudenoot, zijn vrouw, verkopen de helft van dit huis aan Maerten Worms, onder diverse voorwaarden van servitudes tussen dit huis en dat van de kopers, ernaast staande.
16/02/1728: Rente - Joseph Maenhout en vrouw bezetten op dit huis een rente van 24-10-11 pen.22 over het kapitaal van 100 £ wisselgeld i.v.v. Jonkvrouw Anne-Marie Arents, begijntje.
6/10/1728: Arrest - Meester Petrus Massemin doen arrest op dit huis en OLV/0957, toebehorende aan het echtpaar Joseph Maenhout - Christine Worms. Zij hebben immers het recht van verhaal over een geplaatste som van 100 ponden vlaams wisselgeld met intrest aan pen 20 volgens een obligatie van date 16-09- 1726. Verder eisen ze betaling van 10 £ gr. over twee jaar verlopen intrest vervallen per 16-09-1727 & 1728
11/07/1731: verkoop bij decreet - Op verzoek van Anna Marie Arents, Begijntje, werd dit huis bij decreet verkocht wegens achterstallen op intresten van het kapitaal van 100 Ponden vlaams wisselgeld, alsmede achterstal op een som van 40 ponden. Het huis was eigendom van Joseph Maenhoudt, de koper werd Petrus Massemin, "crediteur hypothecquair".
4/03/1735: Rente - Carel Heije en vrouw bezetten op dit huis een rente i.v.v. jonkvrouw Agnes la Maire, weduwe van Heer Pieter Blockteur. Rente bedraagt 04-00-00 pen. 25.
4/03/1735: Verkoop - Petrus Massemin verkoopt dit huis aan Carel Heije
22/06/1739: Verkoop - Carel Heije en vrouw verkopen dit huis aan Niclaes de Lattere.
8/11/1751: Verkoop - Heer Dominicus de Boisere, machtig over Joseph van Zuijt en vrouw, verder over Martinus van Zuijt en vrouw en over Jan Baptiste van Steenkiste en vrouw, verkoopt dit huis aan Hubertus Geerts
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be