Back to top

Katelijnestraat 127

referentie OLV/0955
Part
Zestienstraat Sinte Catelynestrate
Oud huisnummer C12/34
Adres Katelijnestraat 127
Adrescode 800001550127
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis is eigendom van Joos van Hertinghe
23/07/1593: verkoop - Dit huis is verkocht aan Sebastiaen de Beste als in OLV/0954
9/01/1607: verkoop - 1/20o. deel van dit huis is verkocht aan Rogier de Beste als in OLV/0954
19/04/1618: verkoop - De erfgenamen van Sebastiaen de Beste verkopen dit huis en het huis OLV/0954 aan Jaecques Truwant de jonge
19/04/1618: lopende schuld - Jaecques Truwant et uxor verbinden dit huis en het huis OLV/0954 in een lopende schuld van 66-14-04 groten tvv Jan de Ruddere, de stokhouder
28/01/1639: verkoop - Jaecques Truwant, jongman, verkoopt dit huis aan Jan Frans
13/01/1644: rente - Jan Frans et uxor bezeten op dit huis een rente van 00-20-00 groten de pen 16, tvv ... Hazaert
5/03/1644: verkoop - Jan Frans et uxor verkopen dit huis aan Guillaume Verschote
27/10/1644: arrest - Jan Willaers liet arrest doen op dit huis wegens achterstallig huisgeld voor het jaar 1645 en 1646
20/10/1652: verkoop - Jan Baptiste Pinson et uxor verkopen dit huis aan Jan Pinson, hun zoon
11/02/1667: rente - Guillaume Verschodt et uxor bezeten op dit huis een lijfrente 03-00-00 groten ten lijve van Antonete Bouckhoudt weduwe van Andries Callens
3/06/1694: verkoop - Marie Verschoot fa Guillaume verkoopt dit huis aan Joos van Hille
6/10/1702: verkoop - De weduwe van Joos van Hille en de andere erfgenamen verkopen dit huis aan Jacob vande Wyngaerde
26/02/1707: verkoop - De weduwe van Jacob Wyngaert, Guillaume le Febure en Jacob Noe voogden van Isabelle Catharine fa Jacob Wyngaert, verkopen dit huis Petronelle Wyngaert
2/04/1753: rente - Jacob Walter et uxor bezetten op dit huis een rente van 01-12-09 groten de pen 25, tvv Jaecques Wijbo
2/04/1753: verkoop - Jan Pinson et uxor verkopen dit huis aan Jacob Walter
12/04/1764: verkoop - Judocus Anthone Proseekt et uxor, tevoren weduwe van Jacob Walter en Simon Rodot voogd van Jan Baptiste Walter fs Jacobi bij de tweede comparante verkopen dit huis aan Bernaerd Redou
22/06/1767: verkoop - Bernaerd Redoux et uxor verkopen dit huis aan Joannes de Zutter
9/04/1777: verdeling - Het huis is bij "vercavelinge" (verdeling onder erfgenamen) toe gewezen aan Frans van Troostenberghe als in JAN/0114 pr 2849
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be