Back to top

Thuys van Payse, Katelijnestraat 121

referentie OLV/0952
Part
Huisnaam Thuys van Payse
Zestienstraat Sinte Catelynestrate
Oud huisnummer C12/31
Adres Katelijnestraat 121
Adrescode 800001550121
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis genaamd thuys van payse is eigendom van -
12/12/1593: Verkoop - De pastoors, kerkmeesters en dismeesters van Ste Katelijnekerk verkopen aan Pieter de Coop
24/12/1593: lopende schuld - Pieter de Coop en vrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 10-0-0 t.v.v. dis van de Sint-Katelijnekerk
24/12/1593: Rente - Pieter de Coop en vrouw bezetten rente van 0-5-0 pen 16 t.v.v. dis Ste Katelijnekerk
1/03/1616: lopende schuld - Paulus Verbeke en vrouw verbinden dit en OLV/0953 in een lopende schuld van 59-00-00.
1/03/1616: Rente - Paulus Verbeke en vrouw bezetten een rente van 0-20-0 pen. 16 op dit huis en OLV/0953 t.v.v. dis Ste Katelijnekerk
1/03/1616: Verkoop - aan Paulus Verbeke, zie OLV/0953.
29/11/1631: lopende schuld - Cornelis de Prees en echtg. verbinden dit huis en OLV/0953 in een lopende schuld van 500 gulden tvv Paulus Verbeke jr. en echtg.
29/11/1631: Verkoop - Paulus Verbeke jr. en vrouw verkopen dit huis en OLV/0953 aan Cornelis de Prees.
10/03/1636: Verband - Guillaume Gheeraerts en vrouw verbonden dit huis in 475 gulden t.v.v. Guillaume Peerdt en vrouw, weduwe Cornelis de Preez.
10/03/1636: Verkoop - Gguillaume Peerdt en echtg., weduwe Cornelis de Preez en als enige erfgename van zijn sterfhuis, verkopen aan Guillaume Gheeraerts.
26/02/1642: Verkoop - de Weduwe en erfgenamen van Guillaume Gheeraerts verkopen aan Laureins Peert.
10/12/1677: Verkoop - Cornelis Peert en echtg., Adriaen Verleije en echtg. en jufr. Catelijne Peerts verkopen aan Pieter de Deijne
7/01/1678: Rente - Pieter de Deijne en vrouw bezetten een rente vn 3-0-0 pen. 20 tvv Adriaen Verleije.
12/02/1705: Arrest - Op de helft van dit huis, eigendom van Pieter de Deijne en bewoond door Victor de Ruddere, werd arrest gedaan door Jan Bonny d'oude over een obligatie van 24 £.
27/10/1710: Verkoop - Jan Frans van Crombrugghe, gevolmachtigd voor Pieter de Deijne d'oude, verkoopt de helft van dit huis aan Pieter de Deijne de jonge.
18/11/1723: Verkoop - Pieter de Cocq,zoon v. Mattheus, als gevolmachtigde door Jan Baptist de Deijne en Isabelle Françoise Waerloop zijn vrouw, met consoorten; verkoopt aan Philips d' Hitte.
23/02/1760: Arrest - Arrest op dit en nog op OLV/0958 & OLV/0959 en op JAN/0809 - JAN/0811 door Isabelle Cools, weduwe van Philips d' Hitte. Deze huizen behoren toe aan Jan Heldewijs en het sterfhuis van Lucia d'Hitte, zijn overleden vrouw. Dit arrest is door Wed. d'Hitte uitgevoerd als verhaal op 58-2-1 zijnde achterstallige schuld.
20/06/1760: Verkoop - Verkoop van 1/10 van dit huis aan mevrouw Isabelle Cools Wed. van Philip d'Hitte, zie OLV/0759.
2/03/1762: Verkoop - Jacques Allaert en vrouw verkopen aan Joannes d'Hitte.
9/05/1766: Rentebezetting - Pieter de Sutter en vrouw bezetten op dit huis en olv/0840 een rente van 5-0-0 pen. 20 t.v.v. juffrouw Catharine de Grouve, weduwe van François de Meijer.
1/07/1766: Verkoop - aan Mevrouw Marie van de Poele vrouw van heer Hermes van Coppenolle, zie CAR/0404.
26/09/1767: Afstand - Marie van de Poele doet afstand van de helft van dit huis aan Hermes van Coppenolle, haar gescheiden man. Zie CAR/0141.
3/07/1775: Verkoop - Hermes van Coppenolle verkoopt aan Livinus Noe
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be