Back to top

Katelijnestraat 117

referentie OLV/0951
Part
Zestienstraat Sinte Catelynestrate
Oud huisnummer C12/30
Adres Katelijnestraat 117
Adrescode 800001550117
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis is voor de helft eigendom van Rogier Van Hoeyeghem en de andere helft is eigendom van zijn kinderen.
24/09/1580: Verkoop - Rogier Van Hoeyeghem verkoopt de helft van dit huis aan Jan Van Hoeyeghem zijn zoon. Met de voorwaarde dat Rogier de oosterse achterkamer en de zolder daarboven mag gebruiken zo lang hij leeft zonder daarvoor huur te betalen. Jan moet echter huur betalen aan zijn broers en zusters voor de ander helft van het huis. Dit huis is belast met 00-07-06-11 schell. gr. landcijns aan het klooster van de Eechoutte. Voorts met 14 schell.gr. de pen 24 tvv het godshuis van Sint-Jan. Voorts nog enkelle renten aan privé personen.
29/05/1581: Lopende schuld - Jan Van Hoeyeghem verbindt dit huis in een lopende schuld van 52-05-04 ponden gr. tvv van de wezen Pieter en Josijne Van Hoeyeghem.
29/05/1581: Verkoop - Jan Van Hoeyeghem koopt 5/6 van dit huis van Jan Crispeel en Joos De Ceuninc de voogden van Pieter en Josijne de kinderen van Rogier Van Hoeyeghem en zijn tweede huisvrouw. Jan was reeds eigenaar van 1/6.
20/09/1589: Decreet - Dit huis werd verkocht bij decreet aan Pieter Van Ghistele om verhaal van 3 schell. gr en 10 schell.gr tjaers.
10/10/1589: Transport - Pieter Van Ghistele transporteert aan Pieter en Josijnken Van Hoeyeghem het deel van dit huis waarop zij recht hebben uit de erfenis van hun vader.
9/11/1589: Verkoop - Pieter en Josijnken Van Hoeyeghem verkopen dit huis aan Pieter Van Heyst.
9/11/1589: Lopende schuld - Pieter Van Heyst verbindt dit huis in een lopende schuld van 30 ponden gr. tvv Pieter en Josijnken Van Hoeyeghem.
6/09/1597: Verkoop - Pieter Van Heyst en huisvrouw verkopen dit huis aan Pieter Galle.
5/09/1602: Rente - Pieter Galle en huisvrouw bezetten op dit huis een rente van 20 schell. gr. tvv Franciscus Van Hoorne.
24/03/1605: Verkoop - Franciscus Van Hoorne en huisvrouw als erfgenamen van Pieter Galle verkopen aan Pieter Ryckerman.
19/04/1610: Lopende schuld - Lieven Blocq en huisvrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 16 ponden gr. tvv Pieter Ryckerman.
19/04/1610: Verkoop - Pieter Ryckerman en huisvrouw verkopen dit huis aan Lieven De Blocq.
30/01/1621: Rente - Pauwels Verbeque en huisvrouw bezetten een rente op dit huis van 3 ponden gr. tjaers den pen. 16 tvv Lieven Blocq en huisvrouw.
30/01/1621: Lopende schuld - Pauwels Verbeque en huisvrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 612 guldens tvv Lieven Blocq en huisvrouw.
30/01/1621: Verkoop - Lieven Blocq en huisvrouw verkopen dit huis aan Pauwels Verbeque.
29/07/1643: Rente - Pauwels Verbeque en huisvrouw bezetten een rente op dit huis van 2 ponden gr. tjaers den pen. 18 tvv Franciscus De Wulf.
15/05/1657: Verkoop - De erfgenamen van Pauwels Verbeque verkopen dit huis aan Lenaerd Van Duynslaegher.
15/05/1657: Rente - Lenaerd Van Duynslaergher en huisvrouw bezetten op dit huis een rente van 2 ponden gr. tjaers den pen. 16 tvv Maayken De Vleeschauwere.
26/07/1672: Rente - Lenaerd Van Duynslaergher en huisvrouw bezetten op dit huis een rente van 32 ponden gr. tjaers den pen. 16 tvv Jan Nimmens.
13/06/1678: Verband - Leonaerd Van Duyslaegher in huwelijk hebbende Catharina De Poortere weduwe van Jan Van Elsmoortel verbindt dit huis in enkele renten om het onderhoud te verzekeren van Francois, Catharina en Petronella de minderjarige kinderen van Jan Ven Elsmoortel en Catharina De Poortere.
13/02/1691: Rente - Catharina De Poortere laatst weduwe van Lenaerd Van Duynslaegher bezet op de helft van dit huis een rente van 6 ponden gr. tjaers tvv Petronella Van Elsmoortel als folio OLV/789.
11/04/1691: Rente - Catharina De Poortere laatst weduwe van Lenaerd Van Duynslaegher bezet op de helft van dit huis een rente van 6 ponden gr. tjaers tvv Petronella Van Elsmoortel als folio OLV/789.
29/02/1692: Verkoop - Catharina De Poortere laatst weduwe van Lenaerd Van Duynslaegher en de voogden van Leonora de minderjarige dochter van Lenaerd Van Duynslaegher verkopen dit huis en erf aan Maerten Bogaert.
7/04/1699: Uitbetaling wezenpenning - Jan De Loncke gehuwd met Catharina Van Elsmoortel verklaard de wezenpenning te hebben ontvangen van zijn echtgenote uit het verband op dit huis vn 13 juni 1678. Ook de wezenpenning van Franciscus Van Elsmoortel zijn zwager en Petronella Van Elsmoortel zijn schoonzus, die intussen gestorven is, zijn uitbetaald. (in de marge)
9/04/1699: Rente - Maerten Bogaert en huisvrouw bezetten op dit huis een rente van 07-10-00 ponden gr. tjaers den pen. 20 tvv Justus Spycket.
8/04/1704: Arrest - Justus Spycket laat arrest leggen op dit huis eigendom van Maerten Bogaert om verhaal van een obligatie van 40 ponden.
20/10/1707: Inbeslagneming - P. Tanghe deurwaarder van de Raad van Vlaanderen in naam van Marie Vande Kerckhove weduwe van Andries De Jaghere uit Oedelem beklaagd dit huis, eigendom van Maerten Bogaert om verhaal van een obligatie van 154-11-02 ponden gr.
29/04/1720: Verdeling van rente - Anna en Marie Spycket transporteren aan elkaar bij "donatie inter vivos" 2/3 van een rente van 07-10-00 ponden gr. bezet op dit huis den 9 april 1699 als folio NIK/24.
7/11/1724: Rente - Maerten Bogaert en huisvrouw bezetten op dit huis en erf, waar voorheen een kamer heeft opgestaan, een rente van 2 ponden gr. tjaers den pen. 20 tvv Anna en Marie Spycket, zusters en erfgenamen van Justus Spycket.
27/04/1731: Verkoop - Paulinken Willems weduwe en erfgename van Maerten Bogaert verkoopt dit huis en erf aan Marie Spycket.
21/02/1758: Verkoop - Petrus D'Herbe machtig over de erfgenamen van Marie Spycket verkoopt dit huis en erf aan Joachim Berlaut.
11/03/1783: Verkoop - Joachim Berlaut en huisvrouw verkopen dit huis en erf aan Daneel Piesens.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be