Back to top

Oude Gentweg 20

referentie OLV/1084
Part
Zestienstraat Oudenghentwech
Oud huisnummer C12/75
Adres Oude Gentweg 20
Adrescode 800002530020
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis, eigendom van de weduwe en erfgenamen van Claeis Bossaert.
31/10/1598: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Claeis Bossaert verkopen dit huis aan Joos Maertens met zijn vrijheid van uitzicht door de ramen in de kamer en keuken op het erf van het voorgaand huis OLV/1083, ramen welke met smeedijzer en glas voorzien zijn. Verder met 00-50-00 parisis grondrente eraan verbonden samen met een klein huisje, vroeger toebehoord hebbend aan Jan Coene, waarvan het klein huisje alleen de lasten draagt. Ook met 00-25-00 parisis landcijns aan dit huis verbonden samen met het huis ernaast aan de oostkant ervan en waarvan dit huis alleen de lasten draagt. Ook met 00-20-00 gr. pen. 18 aan dit huis verbonden samen met een klein huisje ernaast gelegen aan de oostkant ervan en waarvan de last alleen op dit huis valt.Nog met 00-15-00 gr. pen. 18 aan dit huis alleen verbonden.
31/10/1598: lopende schuld - Joos Maertens en vrouw verbinden dit huis in een lopende schuld van 15-00-00 gr. t.v.v. de weduwe en erfgenamen van Claeis Bossaert.
11/08/1605: verkoop - De erfgenamen van de overleden vrouw van Joos Maertens verkopen de 3/8 delen van het huis aan Jan Auergheer, terwijl de resterende 5/8 delen toebehoren aan Joos Maertens als erfgenaam.
14/07/1620: rente - Jan Auergheer en vrouw bezetten op het huis een rente van 00-30-00 gr. pen. 18 t.v.v. de weduwe van Guillaume Fatry.
16/08/1638: verkoop - Absolon de Zuttere en Catherijne Hauergheer, zijn vrouw, alsmede Elisabette , dochter van Catherijne Hauergheer bij Franciscus Porscert(?) en Jan Gitman, gerecht in de succesie van Jan Hauergheer; verkopen de helft van dit huis aan Maijken Maertens, dochter van Jan Hauergheer.
2/01/1641: lopende schuld - Jan Dewulf en vrouw verbinden het huis in een som van 1450 gulden t.v.v. Jooris van Winsberge en vrouw.
2/01/1641: verkoop - Jooris van Winsberge en vrouw eerder weduwe van Auergheer verkoopt dit huis aan Jan de Wulf.
7/10/1661: verkoop - Jan de Wulf zowel uit eigen naam als gevolmachtigde voor Cathelijne van Meerhaeghe, vroeger weduwe van Jan van Haesbrouck en daarvoor van Jan de Wulf, verder ook Pieter Rogier en de familie de Wulf bij volmacht; verkopen het huis aan Zacharias Houst.
20/05/1676: rente - Zacharias Hoest, verder Donaes Hoest en vrouw bezetten op dit huis een rente van 06-15-00 gr. pen. 20 t.v.v. Michlijne de Vos, weduwe van Pieter Logiers.
3/11/1679: verkoop - Donaes Ougst, weduwnaar, verkoopt dit huis alsmede datgene in OLV/1080, aan Jan de Meester.
29/11/1679: arrest - Op dit huis wordt beslag gelegd om reden van verhaal als in OLV/1080.
1/10/1680: verkoop - Jan de Meester en vrouw verkopen het huis aan Donaes Ougst.
26/04/1681: verkoop - Donaes Ougst verkoopt het huis aan Jan Loijs, zoon van Ferdinande Michiels.
28/03/1684: verkoop - Jan Janssens, voogd van Ignatius, Jan, Marie en Francoise, kinderen van jonkheer Pieter Navrans bij jonkvrouw Catharine Lenier, alsmede van de gezamenlijke crediteurs van voornoemd sterfhuis; verkopen dit huis aan Pieter la Meere.
28/02/1698: verkoop bij decreet - Na inbeslagname wordt het huis bij decreet verkocht voor de 5/6 delen aan Augustin Landerwijn en Jacobus Logiers, het overig 1/6 deel aan Jan Bonnij; dit alles tot verhaal ener verlopen rente. De koopprijs bedraagt 1000 gulden.
11/03/1698: verkoop - Jan Bonnij, verder Augustin, Boudewijn en Jacobus Logiers, verkopen dit huis aan Marijn de Nolf.
24/01/1741: verkoop - Adriane Rosa de Nolf, weduwe van Lodewijk de Rudder, verder Lodewijk de Rudder en vrouw, Franciscus en Pieter de Rudder, ook de voornoemde Lodewijk en vincent Mahieu als voogde van Jan, Marie en Isabelle de Rudder; verkopen de helft van dit huis en van het gemet grond OLV/1302, aan Adriaen de Nolf, reeds gerecht in de wederhelft.
9/03/1751: arrest - Er wordt beslag gelegd op het huis op vraag van Jan Roels voornamelijk op het deel dat toekomt aan Jacques Witteur over betaling ener som van 136-00-00 etc. als in NIK/0137 & 2640.
18/03/1751: verkoop - Het 1/4 deel van het huis wordt verkocht aan Adriaen de Nolf, zelf reeds gerecht in de overige 3/4 delen als in NIK/0137 & 2640.
29/09/1755: Schenking - Adriaen de Nolf, weduwnaar schenkt dit huis aan Marie, Isabelle en Jan de Rudder.
31/07/1756: rente - Marie, Isabelle en Jan de Rudder bezetten op het huis een rente van 02-10-00 gr. pen. 20 t.v.v. Judocus van Steenbrugghe.
1/02/1757: verkoop bij gift - Marie, Isabelle en Jan de Rudder dragen dit huis aan elkaar op bij wederzijdse gift en aan de langstlevende onder hen drie onder voorbehoud van het vruchtgebruik.
4/07/1758: rente - Isabelle en Marie de Rudder bezetten op het huis een rente van 05-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Alexandre Simoens.
20/03/1760: overdracht van rente - Anthone Bonnevalle, gevolmachtigd voor Guillaume Francois de Wilde en Joseph Catteau, welke op hun beurt gevolmachtigd waren voor Joanne Louise Catteau, weduwe van Jacques van Damme, Stephanus Joseph, Matthias Joseph, en voor Genoveva Catteau, echtgenote van voornoemde de Wilde, alsmede voor Christiaen Joseph Catteau; dragen over t.v.v. Josepha Bisschop de rente van 05-00-00 gr. pen. 20 dd. 04-07-1758.
19/03/1762: verbintenis van een rente - Josepha Joanna Bisschop verbindt de helft van de rente van 05-00-00 gr. pen. 20 dd. 04-07-1758 tot suppletie (?) van haar alimentatiegeld als begijn in het Prinselijk Begijnhof te Brugge, ten bedrage van 200 gulden kapitaal in zijn geheel.
6/12/1762: verkoop - Laureijns Goddijn en vrouw, verder Marie de Rudder, verkopen het huis aan Pieter Ignatius de Muijker.
18/10/1793: rente - Joannes van der Beke en vrouw bezetten op het huis een rente van 09-12-05 vlaams wisselgeld pen. 20 op een som van 192-02-00 gr. wisselgeld t.v.v. Josephus Seurinck.
26/10/1793: verkoop - Josephus Seurinck, priester Kapelaan der Cathedrale kerk van St-Donaas, alsmede regent van de knechtjens-stedeschool dezer stad, verkoopt het huis aan Joannes van der Beke.
21/02/1795: verkoop - Joannes van der Beke en vrouw verkopen het huis aan Josephus Seurinck.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be