Back to top

Oude Gentweg 30

referentie OLV/1081
Part
Zestienstraat Oudenghentwech
Oud huisnummer C12/71
Adres Oude Gentweg 30
Adrescode 800002530030
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis , eigendom van Pieter de Poortere
23/02/1584: lopende schuld - Pieter de Poortere verbindt de helft van deze woning in een lopende schuld van 08-10-00 gr. t.v.v. de voogden van zijn kinderen bij zijn eerste vrouw te betalen op zijn verzoek boven een rente van 00-15-06 gr. parisis landcijns, verder ook 00-10-00 gr. ermede verbonden in totaal samen met het huis ernaast aan de westkant, waarvan dit huis alleen de last moet dragen.
11/07/1597: lopende schuld - Pieter de Poortere en vrouw verbinden dit huis tegenover Joos Uijterwulghen tot schadeloosstelling van 09-00-00 gr. bij de rekening van dezelfde Joos voornoemd.
24/05/1634: verkoop - Pieter Knudde en vrouw, gerecht bij decreet dd. 07-04-1606, ondertekend door van Belle, verkopen de woning aan Anthone van de Kerchove.
13/03/1635: verkoop - De vrouw van Anthone van de Kerchove, zo voor zichzelf als voor haar man optredend, verkoopt de woning aan Gheeraert Pancoucke.
13/03/1635: rente - De vrouw van Anthone van de Kerchove, zo voor zichzelf opkomend als voor haar echtgenoot, bezet op dit huis een rente van 00-35-00 gr. pen. 16 t.v.v. Jooris Vos .. en Cornelis Beijts.
4/08/1639: arrest - Beernaert de Craes, commis van de 50 ste penning, laat beslag leggen op deze woning ten laste van Geeraert Pancoucke omwille van betaling van de vijftigste penning op de aankoop dezer woonst.
18/03/1658: verkoop - Hr. en Mster. Serafinus Pancoucke verkoopt deze woning aan Frans Lenier.
21/06/1673: rente - Francois Lenier bezet op dit huis een rente van 03-00-00 gr. pen. 20 t.v.v. Anna Joos.
20/09/1673: verkoop - Francois Lenier verkoopt het huis aan Pieter Wavrans.
16/09/1677: arrest - Pieter Herebout, aangever ten sterfhuize van Cornelis Herebout, legt beslag op deze woning, eigendom van Kapitein Wavrans om verhaal te nemen voor een som van 20-00-00 gr.
13/03/1680: arrest - Pieter en Cornelis Storme, zowel voor zichzelf optredend als voogd van hun broer Louis Storme, leggen beslag op dit huis, eigendom van Pieter Naverans teneinde erop verhaal te nemen voor 200-00-00 gr. kapitaal en de 1/2 van een obligatie van 100-00-00 gr. pen. 16, als zijnde ten laste van Louijs Hooft en Isabelle Pieters, vrouw van Navrans, van welke Isabelle Pieters Navrans erfgenaam is van de eerstgenoemde Naverans, met kosten en intresten enz...
16/01/1691: verkoop bij decreet - Na wettelijke inbeslagname wordt het huis bij decreet verkocht op vraag van Rochus Joos als aangever ten sterfhuize van Hr. en Mster. Joannes Joos, en is hierbij toegewezen aan voornoemde jonkheer Rochus Joos.
6/08/1691: verkoop - Zegher Acket en vrouw Agatha Joos, zo voor hunzelf optredend als dezelfde Acket gevolmachtigd voor Anna Joos, alsmede gevolmachtigd voor Jan Pieters en vrouw, verder dezelfde als voogd van de 2 kinderen van Beernaerd van Opinie bij Barbara Joos, en Jan Joos als voogd voor dezelfde kinderen, verder dezelfde Jan Joos en vrouw en de andere deelgenoten bij tegenwoordige verkoop, erfgenamen ten sterfhuize van Hr.& Mster. Joannes Joos, verkopen de 2/3 van dit huis aan Rochus Joos waarvan het resterende deel de koper reeds toebehoort, hetzij het oosterste van twee.
27/11/1744: verkoop - Lenaert de Witte, gevolmachtigd voor Baltazar de Witte en vrouw, verkoopt dit huis aan Norbertus Franciscus du Mortier.
19/02/1795: Norbertus du Mortier brengt de hierondervermelde erfbrieven naar het registratiekantoor. Eerst deze van dit huis dd. 27-11-1744 t.v.v. Norbertus Franciscus du Mortier junior ondertekend C. M. Goormachtigh, verder van het huis DON/0182 dd. 03-03-1743 ondertekend F. van Eenooghe, idem van een huis DON/1065 dd. 03-06-1746 ondertekend B. Boone, idem van een huis JAN/1009 & 2590 in het oud register en in het nieuw register JAN/0925/2ø dd. 22-04-1746 ondertekend F. van Eenooghe allen t.v.v. ... waarnaast een schriftelijke nota dd. 14-04-1793 ondertekend J. du Mortier Michiel la Leu bij bevel van zijn moeder Joseph van Walleghem d'Oude en Guillelmus Verschoot dus het hoofd legt (= sterft) ? als volgt de ondertekenaars Hubertus du Mortier, Josephus van Walleghem, Guilliame Verschoot Michiel la Leu voor zijn moeder Anna Fonteijne, dienster, tegenwoordig en gemachtigd te zijn ten huize van genoemde du Mortier te liquideren en het sterfhuis te vereffenen tussen beide partijen door het overlijden van Norbertus du Mortier en Veronica Fonteijne , waarbij stond dat de verbouwing van de 4 huizen door de overledene achtergelaten enz.. hierna volgt de verdeling onder partijen.
8/04/1795: lijfrente - Dit huis wordt belast met een lijfrente van 425 gulden courant ten titel van vriendschap met de geseculariseerde priester Albertus du Mortier, zijn leven lang als in JAN/1009 & 2590.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be