Back to top

Oude Gentweg 32

referentie OLV/1080
Part
Zestienstraat Oudenghentwech
Oud huisnummer C12/70
Adres Oude Gentweg 32
Adrescode 800002530032
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis waarvan de helft toebehoort aan de St Katelijneparochie, de wederhelft aan de dis van de zelfde parochiekerk.
13/06/1588: rente - De helft van het huis is belast als in OLV/1079 met 03-10-00 gr. pen. 20.
15/10/1620: verkoop - Anthoine Maes, ontvanger van de Kerk en dis van Ste Cathelijne, verkoopt het huis aan Pieter Cnudde.
4/02/1632: lopende schuld - Caterijn de Seul de Familfugi, dochter van Merguijn de Corte, haar moeder, verbindt dit huis in een lopende schuld van 200 gulden.
4/02/1632: verkoop - Pieter Cnudde en vrouw verkopen het huis aan Caterijn de Seul de Familfugi(?), dochter van Merguijn de Corte, zijn vrouw.
7/12/1640: verkoop - De helft van het huis wordt verkocht aan Pieter Jacquemijn en Adriane Dassonneville als in DON/1084.
13/07/1657: verkoop - Zuster Marie de Hont, religieuse van het klooster van 't vrouwenklooster van het Heilig Graf te Izegem, optredend voor Zuster Agnes Wagon, Overste van 't zelfde klooster, als voor haar zelf, verder Mevrouw Josijne Dassonneville , zowel uit eigen naam als zich sterk makend voor mevrouw Anthoinette de Vrieze, Pieter Coppejanssens voor zich hebbende vrouw Joanne de Vrieze en Jan Rombout, weduwnaar van Marie de Vrieze; verkopen het huis aan Zacharias Ougst.
29/05/1748: verkoop - Joannes Jacobus de Cock en deelgenoten, erfgenamen van Niclaijs Haeghebaert, verkopen het huis aan Pieter Drijepont.
1/10/1757: rente - Dit huis wordt belast met een rente van 02-15-04 gr. pen. 30 t.v.v. de Basiliek van het H. Bloed tot voldoening van de stichting van Pieter Drijepondt, als in JAN/0300 & 2802.
13/01/1758: rente - Dit huis wordt belast met een rente van 02-13-04 gr. pen. 30 t.v.v. de Basiliek van het H. Bloed als voldoening van de Stichting van Pieter Drijepondt als in JAN/0300 & 2802.
2/01/1776: verkoop - Philippe Malfeijt, gevolmachtigd voor Alexander van Hoonacker, zowel voor zichzelf optredend als zich sterk makend over en ter vervanging van zijn respectievelijke broeders en zusters, en over Alexander Drijepondt, zijn oom en voogd, eveneens gevolmachtigd voor Pieter Drijepondt; verkoopt het huis aan Pieter Albert van Roosebeke.
2/04/1791: verklaring en verbintenis - Pieter Albert van Roose en vrouw geven hierbij te kennen dat Joseph Cobrisse, heer van Aarsele, Nokere enz... hun schoonzoon, van Niclaeijs Masterson, koopman wonend in Brugge, verschillende leningen heeft genoten waarvoor hij tegenover voornoemde Masterson drie accept-wisselbrieven heeft erkend, die hij op hun vervaldag heeft laten protesteren in plaats van ze aan voornoemde Cobrisse te betalen en heeft een van de vier wisselbrieven getransfereerd op naam van Pieter Albert van Roose en betaalbaar aanvaard voor de som van 1915 gulden, 07 stuivers, 10 deniers courant. Verder om aan d'Heer Masterson de andere wissels te voldoen verbindt hij dit huis , verder een huis zijnde het noorderste van twee met een stuk grond in JAN/0867.
21/04/1792: arrest - Op vraag van Niclaeijs Matterson wordt beslag gelegd op dit huis om reden van verhaal ener som van 1915 gulden, 07 stuivers, 10 denieren op een geaccepteerde en vervallen wissel ten laste van Albert van Roosebeke als in NIK/0855 & 1638
14/12/1797: verkoop - Pieter Albert van Roosebeke en vrouw verkopen het huis aan Pieter van de Casteele, meester slotenmaker binnen deze stad.
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be