Back to top

Katelijnestraat 108

referentie OLV/0796-2
Part
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate
Oud huisnummer C11/9
Adres Katelijnestraat 108
Adrescode 800001550108
Geschiedenis 1/01/1680: Dit huis werd omstreeks 1680 door Jan vander Plancke nieuw gebouwd tussen de huizen van Jacobus Ignatius Aerts, nu Jan Lobbrecht, aan de noordkant, en het huis van de kinderen van Phlips Adriaensens aan de zuidkant
7/11/1680: verkoop - Edmund Custis en meester Jaecques Talbout, voor henzelf en gemachtigd door hun echtgenoten, en ook door Terese Margriete en Catharine Aerts, voorts Michiel vander Plancke als wettelijke curator van Ignatius Jacobus Aerts, en Meester Jaecques Talbout, over hem gemachtigd door het college omdat hij in het buitenland verblijft, verkopen dit huis aan Maerten de Craecke. Nochtans zijn ook Cornelis Carré en echtgenote in enkele delen van dit huis gerechtigd. De verkopers beweren ook door hen gemachtigd te zijn, maar moeten dit wel aantonen. Michiel vander Plancke stemt toe in de verkoop
9/11/1680: bevestiging verkoop - Meester Jaecques Taelbout en Edmund Custis, gemachtigd door Cornelis Carré en echtgenote, bevestigen de verkoop aan Maerten de Craecke. Carré had geërfd van Barbara vander Plancke
11/01/1704: rente - Jan Florens en echtgenote Anna de Craecke bezetten op dit huis, op twee huizen in een doodlopend straatje tegenover de achterpoort van de Predikheren, op twee huizen in de rechte straat van de Hoye DON/0645, een rente van 7-10-0 (kapitaal 166-13-4) t.v.v. Niclays, meester Pieter en Isabelle van Thienen
12/04/1707: verkoop - Frans Mulier en Pieter van Lierde, voogden van Anna Florens bij Anna de Craecke, verkopen dit huis aan Jacob Bisée
13/08/1773: verkoop - Rochus Aerts, gemachtigd door Joannes Valcke en echtgenote Anna Cijfflé, Pieter Beuckels, voor hemzelf en als gemachtigde door zijn echtgenote Jacoba Cijfflé, Albert de Gheldere en echtgenote Isabelle Joets, en de ongehuwde Marie Joets, meerderjarig, gezamenlijke erfgenamen in het sterfhuis van Anna Timmerman, verkopen het huis aan Carel Ballanck
23/12/1783: rente - Joannes Livinus Winne, gemachtigd door Carel Ballanck en echtgenote, bezet een rente van 2-10-0 pen 20 t.v.v. Marie Pavot
6/02/1789: verkoop - Carel Balanck en echtgenote verkopen het huis aan Niclaeijs Hannotiau
6/03/1795: verkoop - Joannes Reijnaert en echtgenote Isabelle Hannotiau verkopen het huis aan Pieter Stock
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be