Back to top

Katelijnestraat 106

referentie OLV/0796
Part
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate
Oud huisnummer C11/8
Adres Katelijnestraat 106
Adrescode 800001550106
Geschiedenis 1/01/1580: Heindric van Bracle is eigenaar van het huis
8/05/1584: lopende schuld - De weduwe van Joos Scheluwaert verbindt dit huis in een lopende schuld van 34-0-0 t.v.v. Adriaen van Broecke
8/05/1584: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Heindrijc van Bracle verkopen het huis aan de weduwe van Joos Schelewaert. Voorwaarde is dat de eigenaars van dit huis geen aanspraken kunnen maken op de borneput in de tuin van dit huis. Lasten : 0-16-0 par landcijns en 0-20-0 pen 18 uit dit huis en OLV/0795. Dit huis geldt daarvan 0-8-0 par en 0-10-0 pen 18
30/03/1598: lopende schuld - Pieter Danset en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 24-0-0 t.v.v. de weduwe van Frans Scheluwaert
30/03/1598: verkoop - De weduwe van Frans Scheluwaert verkoopt het huis aan Pieter Danset
8/01/1604: rente - Pieter Danset en echtgenote bezetten een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. het klooster van de Cellebroeders
21/01/1611: rente - Pieter Danset en echtgenote bezetten een rente van 0-20-0 pen 18 t.v.v. de weduwe van Heindric Croes. Ook hun eigendomsrechten op OLV/0795 worden hierin verbonden
9/01/1616: rente - Pieter Damset en echtgenote bezetten een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. Jaquemyne de Valckenare, weduwe van Denys Ghys
19/11/1620: rente - Janneken Pullemulle, weduwe van Pieter Danset, na erfenisverdeling alleen gerechtigd in dit huis, bezet een rente van 0-10-0 pen 16 t.v.v. Jacquemynken de Valckenare, weduwe van Denys Ghys
8/01/1638: verkoop - Cornelis de Wale en echtgenote, gerechtigd in de helft van dit huis na erfenis van Pieter Damset, verkopen hun helft aan Jan vander Plancke
23/02/1677: rente - Barbara vander Plancke, weduwe van Jooris Aerts, gemachtigd door wettelijke procuratie, bezet op 5/6 van dit huis met houten voorgevel (naast het huis van wijlen Cornelis Loijs, noord) en het huis van de comparante aan de zuidzijde, voorts op OLV/0797 (een huis met een nieuwe stenen voorgevel, naast het huis van de comparant aan de noordkant) een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Jan du Bloij
25/06/1678: verkoop - Barbara vander Plancke, weduwe van Jooris Aerts, gemachtigd door procuratie voor notaris Ignatius Jacobus Aerts) verkoopt 5/6 van het huis aan Jan Lobberecht
29/08/1680: borgstelling - 1/7 van dit huis werd in handen gesteld en getransfereerd aan Michiel vander Plancke als borg voor diverse sommen. Zie CAR/0138
7/11/1680: arrest - Terese Aerts en Meester Jaecques Taelbout, met toestemming van de erfgenamen in het sterfhuis van Barbara vander Plancke, weduwe van Jooris Aerts, lieten arrest doen op het huis van Cornelis Carré wegens een schuld van 254-1-4 die hij het sterfhuis schuldig was voor een rekening gesloten voor de commissarissen op 08-01-1672, voorts wegens zijn bijdrage in de lasten van het sterfhuis en alle andere kosten
24/01/1685: verkoop - Jan Lobbrecht en echtgenote verkopen 5/6 van dit huis aan Pieter Bossaert
27/08/1706: schenking - 1/6 in de helft en 1/5 van 1/6 van dezelfde helft van dit huis werden geschonken aan Tonninken Sonneville. Zie OLV/0794
9/10/1726: arrest - Op het deel van dit huis dat Antone Baes via zijn echtgenote erfde van Tonynken, weduwe van Pieter Bossaert, werd op verzoek van P. Pluvier arrest gedaan wegens een schuld van 31-9-6. Zie OLV/0774
15/10/1726: verkoop - 1/3 van het huis werd verkocht aan Jan Baere, die reeds de overige 2/3 bezat. Zie OLV/0774
31/03/1727: verkoop - Het huis werd verkocht aan Jaecquemynken van Poucke, weduwe van Jacob Bossaert. Zie OLV/0795
25/09/1782: verkoop - Joseph Lacroix, ongehuwd meerderjarig, uitvoerder van het sterfhuis van Philippe Frans Bossaert, overleden vrijgezel te Brugge, gemachtigd door Frans de Baere en echtgenote, door Jacobus Baere en echtgenote, door Catherine Baere, weduwe van Joseph Lacroix, en tenslotte door Carel van Poucke, erfgenamen langs vaderlijke en moederlijke zijde, verkoopt het huis aan Pieternelle Vanderhofstadt, weduwe van Livinus Noe
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be