Back to top

Katelijnestraat 100

referentie OLV/0793
Part
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate
Oud huisnummer C11/5
Adres Katelijnestraat 100
Adrescode 800001550100
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Cornelis Ruebrecht
12/10/1582: lopende schuld - Mathijs van Bure verbindt het huis in een lopende schuld van 26-0-0 t.v.v. de weduwe en erfgenamen van Cornelis Ruebrecht
12/10/1582: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Cornelis Ruebrecht verkopen het huis aan Mathijs Verbure.
14/11/1582: verkoop - Mathijs Verbure verkoopt dit huis en twee erven (OLV/0794) aan Jan Michiels. Mathijs belooft het huis te ontlasten van de lopende schuld van 33-13-4
14/11/1582: lopende schuld - Jan Michiel verbindt dit huis en erf in een lopende schuld van 60-0-0 t.v.v. Mathys vander Bure
21/10/1583: verkoop - Jan Michiels verkoopt het huis aan Philips Michiels
21/10/1583: verkoop van erven - Jan Michiels verkoopt de twee erven die vroeger bij OLV/0794 hoorden, aan Jan vander Bure met lasten en 7-13-4 resterende lopende schuld
20/06/1584: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet aan meester Anthonus Michiels, laatste verhoger
19/08/1585: verkoop - Meester Philips Michiels verkoopt het huis en achterliggend erf aan meester Anthonus Michiels en Maerten Dassonnevile met rentelast maar zonder lopende schuld
18/08/1586: verkoop - Meester Philips Michiels verkoopt het huis aan Denijs Ghijs
18/08/1586: transport - Maerten Dassonnevile en meester Anthonus Michiels transporteren het recht dat zij door koop kregen aan meester Phelips Michiels
18/08/1590: herbezetting van rente - Denijs Ghijs bezet opnieuw op dit huis een rente van 0-10-0 pen 18 t.v.v. Jan Aerts. Hiermee vervalt de rente van 0-10-0 pen 18. Deze herbezetting gebeurt omdat de voorgaande originele akte verloren was gegaan
25/02/1614: schenking - Jaquemynken de Valkenare, weduwe van Denys Ghys, schenkt het huis aan Jois en Claerken, kinderen van Osten Logghe en Laureynseke de Valkenare, aan Mayken, kind van Pieter de Valkenare, en aan Lysbette, dochter van Jan Waes en Cathelyne de Valkenare, haar nichten en neven. Zelf behoudt ze het vruchtgebruik. Als Lysbette zonder nakomelingen zou overlijden, zal het huis toekomen aan de andere begiftigden
25/08/1677: schenking - 1/16 van deze stenen camer werd geschonken aan Catharina en Cornelia Logghe. Zie OLV/0933
2/06/1679: verkoop - Jan Hanssens en Laureijnse Logghe, Catharina Cornelie en Anna Logghe en Clara Nollet verkopen het huis aan Joos verbeke
26/10/1679: rente - Joos Verbeke en echtgenote bezetten op het huis een rente van 4-0-0 pen 20 t.v.v. Margriete de Vos en t.v.v. Jan, Niclaeijs, Joos, Marie, Anna en Petronelle de Vos, ter acceptatie van Margriete en van Joos de Cock, voogd van de wezen
19/02/1693: verkoop - Joos Verbeke en echtgenote verkopen dit huis, het noordelijke van twee, aan Joanna Keijsers
7/05/1726: verkoop - Fredericus Livinus Arents en echtgenote Caroline de Reux verkopen het huis aan Lenaert Walleghem
26/04/1769: verkoop - Joseph van Walleghem en echtgenote, Joseph door het college gemachtigd voor zijn broer Pieter Joannes van Wallghem die in het buitenland verblijft, verkopen het huis aan Judoca Cornelia Forheeuw, weduwe van Judocus Steijaert
9/02/1790: rente - Het huis werd belast met een rente van 15-0-0 pen 20 t.v.v. Joseph Busschop. Zie OLV/0271
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be