Back to top

De Jonghe Moyses, Katelijnestraat 96

referentie OLV/0790
Part
Huisnaam De Jonghe Moyses
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate
Oud huisnummer C11/3
Adres Katelijnestraat 96
Adrescode 800001550096
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis de Jonghe Moijses is eigendom van Gillis Moortgat
27/02/1585: erfenisverdeling - Bij de erfenisverdeling tussen Gillis Moortgat, bezitter van het sterfhuis van zijn overleden echtgenote, en haar gezamenlijke erfgenamen werd overeengekomen dat Gillis alleen gerechtigd zal blijven in de eigendom van dit huis
28/02/1585: verkoop - Gillis Moortgat verkoopt het huis aan Jan Reingout. Lasten : 0-4-6 landcijns, 0-7-0 pen 18, 0-20-0 pen 18, 0-5-0 pen 16
11/04/1608: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Jan Reingout verkopen het huis aan Pieter Vinchon
11/04/1608: lopende schuld - Pieter Vinchon en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 80-0-0 t.v.v. de weduwe van Jan Reingout
12/07/1610: rente - Pieter Vinchon en echtgenote bezetten een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. Steven Davilae
17/06/1615: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming is het huis verkocht bij decreet met 0-4-6 landcijns aan Adriaen de Crits voor 17-13-4 lopende schuld (rest van 80-0-0)
4/03/1616: verkoop - Pieter Vincon en echtgenote verkopen het huis aan Vincentyne Gheldolf, weduwe van meester Jeremias Oste. Lasten : 0-4-6 landcijns en 2-0-0 pen 16
19/06/1618: verkoop - Glaude de Vigne en Martyne Gheldolf, tevoren weduwe van meester Jeremias Oste, verkopen het huis aan Jan van Helsmoortele de jonge
31/05/1627: rente - Jan van Elsmoortere en echtgenote bezetten een rente van 3-0-0 pen 16 t.v.v. Jan van Wandele
29/11/1645: rente - Jan van Elsmoortele en echtgenote bezetten op de helft van dit huis een rente van 3-15-0 pen 16 t.v.v. Pieter Haijer en echtgenote
30/03/1676: verkoop - Jan Valckenaere en echtgenote Josijnken van Elsemoortel verkopen het huis aan Catherine vande Velde, weduwe van Andries de Poortere
14/06/1678: rente - 1/5 van het huis is met een rente van 2-0-0 pen 18 belast door Erasmus van Douselaere en echtgenote. Zie OLV/0086
11/10/1680: schuld - 1/5 van het huis werd verbonden in een schuld van 45-10-0. Zie OLV/0086
12/03/1681: registratie van verkoop - Erasmus, zoon van Erasmus van Douzelaere, weduwnaar en bezitter van het bekommerd sterfhuis van Petronelle van Elsemoortel, en medecomparant Erasmus Dousselaere de oude, voor zover hij transport had verkregen van de huizen, verkopen 1/5 van dit huis en OLV/0086 aan Pieter vander Veken. De verkoopakte van 10-03-1681 wordt hierbij geconfirmeerd
14/03/1681: rente - Pieter vander Veke en echtgenote Marie van Elsmoortele bezetten op 1/5 van dit huis en van OLV/0086 een rente van 2-0-0 pen 18 t.v.v. Pieter Gillis
4/11/1681: arrest - Er werd arrest gedaan ten laste van Pieter Verveke. Zie OLV/0788
2/12/1681: schuld - 2/5 van het huis zijn verbonden in een schuld van 200 gulden. Zie OLV/0788
14/09/1682: verkoop - Albertus de Gras, burgemeester van de commune, verkoopt 2/5 van het huis voor de schuldeisers van de voortvluchtige Pieter vander Veke aan Steven de Vriendt
28/05/1694: verkoop - 1/5 van het huis werd verkocht aan Pieter Bossaert. Zie OLV/0774
27/08/1706: schenking - 1/6 van de helft en 1/5 van 1/6 van dezelfde helft van 3/5 van dit huis werden geschonken aan Tonnynken Sonneville. Zie OLV/0774
9/10/1726: arrest - Op het deel dat Antone Baes via zijn echtgenote toekwam na het overlijden van Tonynken, weduwe van Pieter Bossaert, werd arrest gedaan op verzoek van P. Pluvier, weduwe de Fief (vi.a de fief), wegens een schuld van 31-4-6. Zie OLV/0774
15/10/1726: verkoop - 1/5 van het huis werd verkocht aan Jan Baere die reeds 2/5 ervan bezat. Zie OLV/0774
24/03/1727: verkoop - Jan Baere en echtgenote Marianne Bossaert en de voogden verkopen het huis aan Andries Polderman
3/04/1727: rente - Andries Polderman en echtgenote Agnes Colmandyn bezetten een rente van 2-10-0 pen 20 t.v.v. Anna Janssens, weduwe van Mattheus Loncke (staande assignatie)
13/09/1753: verkoop - Roosa Polderman verkoopt het huis aan Barbara van Hastenburgh
12/08/1769: verkoop - Frans van Haestenburgh, voor zichzelf en gemachtigd door Catharine en Marie van Haestenburgh, dochters van Isaac, en gemachtigd door Guillame van Haestenburgh, zoon van zijn broer Frans, verkoopt het huis aan Laureyns Goddijn
12/08/1769: rente - Laureyns Goddyn en echtgenote bezetten een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Ignatius van Poucke
11/09/1769: rente - Laureijns Goddijn en echtgenote bezetten een rente van 2-0-0 pen 25 t.v.v. Barbara Goddijn
23/01/1772: transport - Frans Goddijn en echtgenote transporteren de helft van de rente van 2-0-0 (dd. 11-09-1769) aan Pieter Merlier
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be