Back to top

Katelijnestraat 92

referentie OLV/0788
Part
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate
Oud huisnummer C11/1
Adres Katelijnestraat 92
Adrescode 800001550092
Geschiedenis 1/01/1580: Het hoekhuis is eigendom van Rougier Vermuelene
30/07/1594: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Rougier Vermuelene verkopen het huis aan Jan de Tollenare. Lasten : 0-11-10 landcijns, 0-6-0 pen ?
7/08/1649: verkoop - Pieter Govaert en echtgenote (1/4, 1/16 en 1/24), Jan Coots en echtgenote (1/8) en de voogden van de twee kinderen van Joos van Halle (1/8, 1/16 en 1/24) verkopen hun erfdelen in dit huis aan Frans van Daele
22/07/1652: arrest - Adam Vessuup, koopman te Middelburg in Zeeland, liet arrest doen op dit huis en OLV/1496 van Frans van Daele, wegens een schuld van 200-0-0 (wisselbrief dd 15-04-1652)
27/07/1652: rente - Het huis werd belast met een rente van 12-10-0 pen 10. Zie OLV/1497
31/10/1652: arrest van rente - Jan vande Walle liet arrest doen op een rente van 12-0-0, bezet op dit huis, OLV/1496 en OLV/1497 van Adam Vessuijp, koopman uit Zeeland, omwille van een schuld van ongeveer 3000 gulden die Vessuijp aan de arrestant schuldig is (wisselbrieven)
8/01/1653: transport van rente - De rente van 12-10-0 (dd. 27-07-1652) was in handen van Adam Vessup (zie OLV/1496). Hij droeg ze over aan Michiel Cornelissen Huychspaen (zie OLV/1496)
15/03/1653: arrest - Jean Meulebeke, voor zichzelf en gemachtigd door Nicolas van Zele, samen in zaken, liet arrest doen op het huis van de erfgenamen van Frans van Daele, wegens vier "binnelanders" (schepen ?) hout en negen vaten "Orleantsche" wijnen die arrestant aan Van Daele zond. Van Daele was tussenpersoon voor de arrestanten te Gent
20/12/1655: transport van rente - De rente van 12-0-0 bezet op dit huis, is nu eigendom van Pieter Govaert. Zie OLV/1497. (ook verkoop bij decreet volgens fo. 1497)
26/11/1656: verkoop bij decreet - Het huis werd verkocht bij decreet aan Pieter Govaert. Zie OLV/1497
17/05/1667: rente - Anna van Halle, weduwe van Pieter Govaert, bezet een rente van 5-0-0 pen 16 t.v.v. Maerten Gailliaert
13/12/1669: verkoop - Het huis werd verkocht aan Jan Govaert. Zie OLV/1453
21/01/1670: verkoop - Jan Govaert en echtgenote verkopen het huis aan Pieter vander Veke
18/01/1675: aankoop van achterhuis - Pieter de Pree en echtgenote verkopen aan Pieter vander Veken een huisje in het Fonteijnstratken (het geldstraatje achter de stedeschool). Het was vroeger een stal en nu bij het huis van vander Veken gevoegd
13/12/1675: rente - Pieter vander Veken en echtgenote bezetten op dit huis en achterhuis een rente van 10-0-0 pen 20 t.v.v. Gilles Arents
4/11/1681: arrest - Steven de Vriendt, die het recht verkreeg van Jooris Coucke, inzamelaar van de schellingpacht op iedere stoop graanbrandewijn ten laste van de Brugse stokers (voor het jaar vanaf 01-09-1680) liet arrest doen op dit hoekhuis en OLV/0790 (Moijses) in eigendom van Pieter Verveke. Het arrest gebeurt omwille van een schuld van 51-0-0 of 1/5 van de som van 2600 guldens voor overname van de pacht vanaf 20-09-1680
2/12/1681: borgstelling - Pieter vander Veken en echtgenote, de voogden van de twee minderjarige kinderen van Pieter bij Marie Vanelsmoortel, verbinden dit huis en erf met een achterhuis (dat daar vroeger van afgescheiden was) en twee verschillende huizen, voorts 2/5 van OLV/0790, als borg voor Jan Cools voor 200 gulden (obligatie dd. 15-04-1681) op 15-04-1682 te betalen ter acceptatie van Aernout vanden Berghe
14/09/1682: verkoop - Albertus de Gras, heer van Morzeele, burgemeester van de commune, verkoopt voor de gezamenlijke crediteurs van de voortvluchtige Pieter vander Veke, dit huis en achterhuisje aan Gilles Aerents
7/07/1696: verkoop - Anna Marie Aerents verkoopt dit huis en het achterhuis in het Fonteynstraatje aan Jacob de Syde
7/07/1696: rente - Jacob de Syde en echtgenote bezetten een rente van 6-0-0 pen 20 t.v.v. Anna Marie Aerents
30/05/1732: verkoop - Jan de Vriendt en echtgenote, tevoren weduwe van Jacob de Sijde, verkopen dit huis aan Anna Marie Aerents
5/07/1762: rente - Pieter Anthonus Josephus Marlier en echtgenote bezetten een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Anna Arents, weduwe van Louis Vleijs
5/07/1762: verkoop - Anna Arents, weduwe van Louis Vleijs, verkoopt deze partij aan Pieter Antonius Josephus Marlier
5/01/1764: rente - Pieter Anthonus Marlier en echtgenote bezetten een rente van 2-10-0 pen 20 t.v.v. Josepha Joanna Busschop
6/07/1772: transport van rente - Joanne Francoise Dominicaen, weduwe van Guillame Busschop, transporteert de rente van 2-10-0 pen 20 aan Joannes en Anna en Walburge Ameije
19/05/1786: rente - Pieter Anthonus Joseph Marlier en echtgenote bezetten een rente van 10-0-0 pen 20 t.v.v. de erfgenamen van Alexander Joseph Hackaert, overleden te Brugge
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be