Back to top

Katelijnestraat 74

referentie OLV/0779
Part
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate
Oud huisnummer C10/18
Adres Katelijnestraat 74
Adrescode 800001550074
Geschiedenis 1/01/1580: Huis van Jakob van den Heede
24/02/1583: rente - Mechelijne en Jozijne vander Weyde bezetten een rente van 0-10-0 pen 16 t.v.v. de erfgenamen van Jacob van den Heede
24/02/1583: lopende schuld - Mechelijne en Jozijne van der Weyde verbinden het huis in een lopende schuld van 16-0-0 t.v.v. de erfgenamen van Jacob van den Heede
24/02/1583: verkoop - De gezamenlijke erfgenamen van Jacob vanden Heede verkopen het huis aan Mechelyne en Jozyne vander Weyde. Er is een gemeenschappelijk erf met OLV/0778. Lasten : 0-7-3 grondrente of landcijns valt ten laste van OLV/0778 ; en 0-10-0 pen 18 is ten laste van dit huis
28/02/1600: verbreking van rente - Maeyken vander Weyde verklaart voor haar zussen Mechelijne en Jozijne van der Weyde dit huis verlaten te hebben t.v.v. Sijmon van den Heede tot ontlasting van de rente van 0-10-0
24/09/1602: lopende schuld - Het huis is verbonden in een lopende schuld. Zie OLV/0778
24/09/1602: verkoop - Het huis is verkocht aan Jan Fromont. Zie OLV/0778
4/06/1603: borgstelling - Jan Fremont en echtgenote verbinden dit huis en het huis ertegenover, OLV/0916, als borg voor 1/6 van de goederen van Claeis Fremont, die zij transporteerden aan zijn weduwe
17/06/1615: verkoop bij decreet - Het huis werd verkocht bij decreet aan een Capelrie in de Wijngaert. Zie OLV/0778
16/10/1619: lopende schuld - Het huis werd verbonden in een lopende schuld van 9-0-0. Zie OLV/0778
16/10/1619: transport - Het huis is getransporteerd aan Frans Pyl. Zie OLV/0778
16/10/1619: lopende schuld - Frans Pyl en echtgenote verbinden dit huis en OLV/0778 in een lopende schuld van 12-0-0 t.v.v. Jaques de Beste
26/10/1621: transport - Frans Pyl en echtgenote transporteren aan Sebastiaen Gryspeere het recht dat zij op dit huis hadden na transport van decreet
12/11/1621: verkoop - De erfgenamen van Jan Fromont verklaren afstand te doen van de eigendom van dit huis (na verkoop bij decreet). Sebastiaen Gryspeere had daarvan transport gekregen van Frans Pyl. Nu verkopen ze het hem (ghifte absoluyt) mits de acceptant de rentelast zal dragen
18/06/1674: arrest - Er werd arrest gedaan op dit huis. Zie OLV/0492
29/03/1675: rente - Beernaerd vanden Berghe bezet op deze partij (vroeger twee huizen, waaronder OLV/0778) een rente van 6-0-0 pen 22 t.v.v. de armendis van Sint-Salvators
29/03/1680: rente - Het huis werd belast met een rente van 20-0-0 pen 8. Zie DON/0761
30/03/1680: arrest - Op dit huis werd arrest gedaan. Zie DON/0761
1/02/1683: verkoop - Beernaerd vanden Berghe en echtgenote verkopen het huis aan Joos Slock
30/09/1701: arrest - Zegher Acket en M. Denolf, voogden van Marie Anna, Catherine en Pieter Godyn, kinderen van Laureins bij Barbara Moors, lieten arrest doen op 1/8 van dit huis in bezit van Guillame Slock, gehuwd met Barbara Moors, moeder van de weeskinderen. Het eigendom van Slock moet als borg dienen voor 132-7-8-3 die Slock de wezen moet uitbetalen over het batelijk slot van het sterfhuis van hun vader
5/11/1703: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Joos Slock verkopen het huis (vroeger twee woningen) aan Lodewyck vande Vivere (in de marge van fo. 3578 is vermeld dat de koopprijs 83-1-1 bedroeg)
12/11/1714: verkoop - De gezamenlijke erfgenamen van Lodewyck vande Vivere verkopen het huis aan Marie Sys
16/11/1717: rente - Marie Sijs bezet een rente van 4-3-4 pen 24 t.v.v. meester Louis Frans Vleijs
16/01/1750: verkoop - Meester Theodor Kesteloot, dismeester van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, begunstigd n.a.v. het overlijden van Marie Cijs tot de helft van haar goederen, bij gebrek aan erfgenamen langs vaderlijke kant, en Frans Ignace Beijts, uitvoerder van het sterfhuis en gemachtigde door de erfgenamen langs moederlijke kant, verkopen het huis aan Rogier Brauwers
5/03/1750: rente - Rogier Brauwers en echtgenote bezetten een rente van 3-15-0 pen 20 t.v.v. Jaeques de Waele
26/02/1765: transport van rente - Guillielmus Frans Pavot, gemachtigd door Carolus Pavot, pastoor van Sijsele, en de andere erfgenamen van Jaeques de Waele, transporteert de rente van 3-15-0 pen 20 (dd. 05-03-1750) aan Anna Marie D'haeijere
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be