Back to top

Katelijnestraat 74

referentie OLV/0778
Part
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate
Oud huisnummer C10/18
Adres Katelijnestraat 74
Adrescode 800001550074
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Jacob vanden Heede
24/02/1583: lopende schuld - Guillame vanden Broucke verbindt het huis in een lopende schuld van 11-6-0 t.v.v. de erfgenamen van Jacob vanden Heede
24/02/1583: rente - Guillame vanden Broucke bezet een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. de erfgenamen van Jacob vanden Heede
24/02/1583: verkoop - De gezamenlijke erfgenamen van Jacob vanden Heede verkopen het huis aan Guillame vanden Broucke. Er is een gemeenschappelijk erf met OLV/0779. Lasten : 0-7-3 grondrente of landcijns ; 0-10-0 pen 18 vallen alleen op OLV/0779
17/03/1584: lopende schuld - Guillame vanden Broucke verbindt het huis in een lopende schuld van 4-0-0 t.v.v. Hansken, zoon van Jan Hillebrant, te betalen op verzoek van zijn voogden
28/02/1600: verbreking van rente - De weduwe van Guillame vanden Broucke heeft dit huis ontlast van de rente van 0-20-0 en Jan, zoon van Jan Hillebrant, heeft het huis ontslagen van de lopende schuld van 4-0-0
24/09/1602: lopende schuld - Jan Fromont en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 30-0-0 t.v.v. Symon vanden Heede
24/09/1602: verkoop - Sijmon vanden Heede verkoopt dit huis en OLV/0779 aan Jan Fromont met 0-7-3 landcijns en 0-10-0 pen 18
17/06/1615: verkoop bij decreet - Dit huis en OLV/0779 werden gerechtelijk in beslag genomen met 0-10-0 en zijn verkocht bij decreet aan Jan de Ruddere als ontvanger van de Capelrie van de Lanteerne in de Wijngaert
16/10/1619: rente - Het huis werd verbonden in een rente van 12-0-0. Zie OLV/0779
16/10/1619: lopende schuld - Frans Pyl en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 9-0-0 t.v.v. de Capelrie
16/10/1619: transport - Jan de Ruddere, ontvanger van de Capelrie van de Lanteerne in de Wijngaert, transporteert de rechten aan Frans Pyl
26/10/1621: lopende schuld - Sebastiaen Gryspeere en echtgenote verbinden dit huis en OLV/0779 in een schuld van 36-0-0 t.v.v. Frans Pyl
26/10/1621: transport - Het huis werd getransporteerd aan Sebastiaen Gryspeere. Zie OLV/0779
12/11/1621: transport - Het huis werd getransporteerd aan Sebastiaen Gryspeere. Zie OLV/0779
1/01/1674: Voor verdere inschrijvingen wordt na 1674 verwezen naar OLV/0779, omdat beide huizen zijn samengevoegd
18/06/1674: arrest (marge) - Er werd arrest gedaan op dit huis. Zie OLV/0492
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be