Back to top

Katelijnestraat 74

referentie OLV/0777
Part
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate
Oud huisnummer C10/17
Adres Katelijnestraat 74
Adrescode 800001550074
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Cornelis Lippens
16/12/1583: erfenisverdeling - Bij de verdeling tussen Cornelis Lippens en de erfgenamen van zijn overleden echtgenote werd overeengekomen dat het huis zal toebehoren aan Cornelis
1/07/1586: lopende schuld - Symon van Biestbrouck verbindt het huis in een lopende schuld van 12-0-0 t.v.v. Cornelis Lippens te betalen met levering van messen per half dozijn de week
1/07/1586: verkoop - Cornelis Lippens verkoopt het huis aan Sijmon van Biestbrouck. Lasten : 0-22-0 par landcijns aan de Eekhoutabdij, 0-20-0 pen 18, waarvan 0-10-0 t.v.v. de weduwe van Philips Dhaene met een zekere som geld kunnen afgelost worden
28/01/1594: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet met 0-0-16 penningrente en twee pond was. Koper is Anthonus Janssens, ontvanger van de Eekhoutabdij
2/09/1598: transport - Anthonus Janssens, ontvanger van de Eekhoutabdij, transporteert de rechten die de abdij op dit huis verkreeg, aan Sijmon de Poortere
31/12/1598: Na 1598 zijn er geen inschrijvingen meer voor dit huis
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be