Back to top

Katelijnestraat 68

referentie OLV/0772
Part
Zestienstraat Sinte Cathelynestrate
Oud huisnummer C10/13
Adres Katelijnestraat 68
Adrescode 800001550068
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Pieter Schoevlieghe
24/01/1581: lopende schuld - Lieven Grijp verbond de helft van 5/6 van dit huis in een lopende schuld van 23-0-0
24/01/1581: verkoop - De weduwe van Pieter Schoevlieghe en bezitter van zijn sterfhuis verkoopt de helft van 5/6 van dit huis aan Lieven Grijp. Dit huis had een deel van een kelder onder de eetkamer van OLV/0771 (nu afgesloten), een gallerij achter de eindgevel en boven het erf van OLV/0771 om zo toegang te hebben tot het gemeenschappelijk toilet voor dit huis en OLV/0771, dat ze gezamenlijk moeten ruimen. Lasten : vallen op de buurhuizen waarmee het in de renten verbonden is
3/02/1581: lopende schuld - Lieven Grijp verbond de aangekochte delen in een lopende schuld van 11-10-0 t.v.v. Cornelis Bollaert en Steven Schoevlieghe
3/02/1581: verkoop - Steven Schoevlieghe, Cornelis Bollaert en Thomas Thillerons, enkele erfgenamen van de nagelaten goederen van Pieter Schoevlieghe, verkopen hun erfdelen vaan Lieven Grijp
5/01/1609: lopende schuld - Sijmon van Dunslaeghe en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 27-1-8 t.v.v. de verkopers
5/01/1609: verkoop - Jacob Delschot, gemachtigd door Wulffaert, zoon van Lieven Grijp, en door Pauwel Delschot en echtgenote Antonijne, dochter van Lieven Grijp, verkoopt hun erfdelen aan Sijmoen van Dunslaeghe
31/07/1620: rente - Het huis werd belast met een rente van 9-0-0. Zie JAK/0492
31/05/1624: verkoop - Simon van Duynslaghe en echtgenote verkopen het huis aan Adriaen Truwant
27/04/1626: verkoop - Meester Pieter Truwant verkoopt 1/8 van het huis aan zijn broer Jaques Truwant. Hij verkoopt een zelfde deel van OLV/0765. Op dit laatste huis rust een landcijns van 0-9-4
27/06/1634: rente - 1/4 van het huis werd belast met een rente van 2-0-0 pen 16. Zie OLV/0765
7/08/1641: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Adriaen Truwant verkopen het huis aan Jacques Janssens
27/04/1644: verkoop - Jaques Janssens en echtgenote verkopen het huis aan Jan Bauwens
27/04/1644: rente - Jan Bauwens en echtgenote bezetten een rente van 4-12-6 pen 18 t.v.v. Jaques Janssens
31/12/1653: transport van rente - Jaecques Janssens en echtgenote transporteren de rente van 4-12-6 pen 18 (dd. 27-04-1644) aan de twee minderjarige kinderen van Louys Polleyn, ter acceptatie van hun voogden
27/06/1686: verkoop - Jan Bauwens verkoopt het huis aan Cathelijne en Anna Bauwens
26/11/1694: verkoop - Adriaen Vergo en echtgenote Anna Bauwens en Jan Sassens en echtgenote Cathelijne Bauwens verkopen het huis aan Pieter Pollein
28/06/1714: verkoop en schenking - Dominicus de Rovere en Joanna Boucourt verkopen het huis aan Louyse Geerarts, ter acceptatie van Isabelle Ondermarcq. Het huis was op 27-04-1644 belast met een rente van 4-12-6 pen 18, maar omdat Pollein naderhand het huis zelf kocht verviel deze rente en zijn erfgenamen stemmen toe in de cassatie. De comparanten verkochten het huis aan Isabelle Ondermarcq voor 90-0-0. Isabelle schenkt het huis aan Louyse Geeraert met uitzondering van het vruchtgebruik dat levenslang aan haar zus Catharine Ondermarcq zal toekomen
18/02/1740: verkoop - Hubreght Aerts, gemachtigd door Pieter Allaijs en echtgenote Joanne Geeraerts, verkoopt het huis aan Joannes Ameije
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be