Back to top

Katelijnestraat 60

referentie OLV/0768
Part
Zestienstraat Curtrycwech
Oud huisnummer C10/10
Adres Katelijnestraat 60
Adrescode 800001550060
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van de weduwe van Pieter Inder Weyde (1/2), Maerten Robaert (1/4) en de kinderen van Heindric Wittebroot (1/4)
6/11/1602: transport - De weduwe van Pieter Inder Weijde transporteert aan Maerten Robaert de helft van dit huis met diverse dienstbaarheden (vermeld in de akte en in een brief van verdeling gedateerd 1574). Lasten : 0-30-0 parisis, 4 capoenen en 4 pond was grondrente (waarvan de helft ten laste van dit huis, de rest voor het noordelijk buurhuis) ; 0-20-0
29/01/1603: verkoop - Maerten Robaert en echtgenote verkopen 3/4 van het huis aan Guillame vande Casteele. Lenaert, zoon van Heindric Wittebroot, en de voogden van Jannekin, dochter van Heindric Wittebroot, verkopen hem het resterende 1/4
29/01/1603: lopende schuld - Guillame vande Casteele en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 40-0-0 t.v.v. de verkopers
5/04/1604: lopende schuld - Guillame vande Casteele en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 20-8-4 t.v.v. Chaerles vanden Berghe
10/03/1606: verkoop - Guillame vande Casteele en de voogden van zijn kinderen verkopen het huis aan Barbele Bisschop
6/11/1607: arrest (marge) - Lenaert van Yseghem liet arrest doen op de delen van Chaerles vanden Berghe in de eigendom van dit huis, OLV/0769 en OLV/077O, omdat hij een huis kocht aan de oostkant van de Oude Gentweg (den Gouden Appel), tegenover dit huis. Arrest gebeurt omwille van de koopsom van 900 gulden
18/08/1608: arrest (marge) - Frans le Gillon liet arrest doen op dit huis en OLV/0769 om lossing te bekomen van het vierde van 27.698 ponden parisis van diverse pachten van het Land van het Vrije, waarover Chaerles van den Berghe de administratie had
30/09/1608: verkoop - Chaerles vanden Berghe en echtgenote Barbare Bisschop verkopen het huis aan Pieter Verhaeghe met een erf van 15,5 voet breed en 54 voet lang. Voorwaarde is dat Verhaeghe aan het huis ten zuiden daarvan een kraan in de kelder moet leveren om water te tappen uit de waterbak van dit huis. Koper moet die waterbak ook onderhouden en mag geen kosten doorrekenen
30/09/1608: rente - Het huis werd belast met een rente van 7-15-6. Zie OLV/0890
5/08/1609: arrest - Er werd arrest gedaan op dit huis. Zie OLV/0766
14/07/1611: schuld - Het huis is verbonden in een schuld. Zie OLV/0767
28/11/1612: verkoop bij decreet - Het huis werd verkocht bij decreet aan Charles vanden Berghe. Zie OLV/0767
14/12/1620: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Chaerles vanden Berghe verkopen dit huis en OLV/0767 aan Adriaen de Corte met landcijns en 2-0-0 in 3 delen
14/12/1620: lopende schuld - Adriaen de Corte en echtgenote verbinden dit huis en OLV/0767 in een lopende schuld van 177-6-8 t.v.v. de weduwe en erfgenamen van Chaerles vanden Berghe
9/03/1622: transport - Adriaen de Corte en echtgenote transporteren het recht dat zij bekwamen op dit huis en OLV/0767 aan Adriaen Fool
11/05/1624: rente - Het huis werd belast met een rente van 8-0-0. Zie OLV/0767
14/11/1624: verkoop - Het huis werd verkocht aan Marc Cassetta. Zie OLV/0767
26/06/1627: verkoop - Marco Casetta en echtgenote verkopen dit huis en OLV/0767 aan Pieter Dedier, behalve het erf achter de klosbaan waar een gemeenschappelijke muur zal gemaakt worden. Voorwaarde is dat dit huis en OLV/0767 hun vrije uitgang (zonder eigendomsrecht) zullen hebben in het Wijngaardstraatje
26/06/1627: lopende schuld - Pieter Dedier en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 156-6-8 t.v.v. Marco Casetta en echtgenote
19/04/1656: arrest - Joost vande Broele liet arrest doen op dit huis, OLV/0767 en OLV/0889² (Wijngaardstraatje) van Pieter de Dier opdat hij zich voldoende borg zou stellen voor de som van 900-0-0. Dit bedrag werd ingesteld in de stok van vande Broele voor de verkoop van een huis aan de Mariabrug, uit het sterfhuuis van Jan Simoens
13/07/1656: arrest - Joos vande Broele, een van de vier gezworen stokhouders, liet arrest doen op dit huis, OLV/0767 en OLV/0889² van Pieter de Dier. De Dier kocht twee huizen in de stok, met name een huis ten westen van de Cathelynestraete en een ander huis aan de oostkant van de Walplaats. Hij kocht ze op 05-05-1656 voor 900-0-0
3/11/1657: arrest - Het huis werd gearresteerd door Joos vande Broele. Zie OLV/0458
4/02/1662: verkoop - Het huis werd verkocht aan Jan Benoit. Zie OLV/0767
25/08/1684: verkoop - De weduwe van Anthone Aerts, Pieter Jessens en echtgenote, Isabelle Aerts, Jooris Philips en echtgenote, Andries Aerts, Pieter Jessens, voogd voor deze akte van de drie minderjarige kinderen van Jan de Coninck, verkopen het huis aan Guillame vande Keere
27/01/1685: borgstelling - Guillame vande Keere heeft een schuld aan Anthonette Mostrij, weduwe van Joos van Zijpe, nl. een rente van 12-0-0 (kapitaal van 200-0-0) voor de koop van een officie van boterdragerschap van Brugge. De rente gaat in op 01-02-1685 en is bezet op het officie. Dit huis werd als borg daarin verbonden
16/08/1696: rente - Guillame vande Keere en echtgenote bezetten een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Maerten de Bruyne
17/05/1713: rente - Guillame vande Keere en echtgenote bezetten een rente van 10-0-0 pen 20 t.v.v. Willemynken de Smet, weduwe van Jan Cools
26/08/1728: rente ; ontlasting verband - Marie van Damme, weduwe van Guillaeme vande Keere, Guillame, Monica en Anna, de drie meerderjarige kinderen van Guillaeme vande Keere bij Marie van Damme, bezetten op 3/4 van dit huis een rente van 2-10-0 pen 20 t.v.v. Philips d'Hitte. Het overige 1/4 is in bezit van de drie nog minderjarige kinderen van Guillaeme, met name van Marie, Judoca en Catherine. Omdat 1/2 van het huis van Marie van Damme stilzwijgend verbonden was in de som van 48-10-9 die zij haar minderjarige kinderen schuldig was voor wezenpenningen, belooft de comparante die som te zullen voldoen zodra ze meerderjarig worden, tot bredere verzekering van de rente. De drie andere comparanten ontlasten deze helft van het stilzwijgend verband die zij daarop hadden voor hun wezenpenningen
27/01/1735: verkoop - Anthone de Meester en echtgenote, Guillame vande Keere en echtgenote, Marij, Monica en Judoca vande Keere, Guillame van de Keere en Jan Baptiste Delval als voogden van Catharine vande Keere, verkopen het huis aan Frans Gheijsen, ter acceptatie van David Bovijn
8/03/1793: rente - Het huis werd belast met een rente van 11-0-0 pen 20 t.v.v. Bernardine Haeghebaert. Zie OLV/0989²
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be