Back to top

Het Ketelkin, Katelijnestraat 52

referentie OLV/0765
Part
Huisnaam Het Ketelkin
Zestienstraat Curtrycwech
Oud huisnummer C10/7
Adres Katelijnestraat 52
Adrescode 800001550052
Geschiedenis 1/01/1580: Dit huis "tketelkin" genaamd, is eigendom van Jan van Yseghem
31/10/1588: verband - lopende schuld - Michiel Verbrugghe verbindt dit huis in een lopende schuld van 18-0-0 ten voordele van de weduwe van Jan van Yseghem en erfgenamen
31/10/1588: rente - Michiel Verbrugghe bezet op dit huis een rente van 0-30-0 penn.16 ten voordele van de weduwe van Jan van Yseghem
31/10/1588: verkoop - De weduwe en de erfgenamen van Jan van Yseghem verkopen dit huis aan Michiel Verbrugghe
4/02/1593: verkoop - Michiel Verbrugghe verkoopt dit huis aan Symon van Duuslaege
4/02/1593: verband - lopende schuld - Symon van Duuslaege verbindt dit huis in een lopende schuld van 16-0-0 ten voordele van Michiel Verbrugghe
17/05/1618: verkoop - Simon van Duynslage en echtgenote verkopen dit huis aan Adriaen Truwant
27/04/1626: verkoop - Een achtste van dit huis wordt verkocht aan Jacques Truwant. Zie OLV/0772
27/06/1634: rente - Jan Huyssels en echtgenote bezetten op 1/4 van dit huis en op OLV/0772 een rente van 2-0-0 ten voordele van Adrian Allaert
7/08/1641: verband - lopende schuld - Jan Guissels en echtgenote verbinden de helft van dit huis in een lopende schuld van 14-15-4 ten voordele van de kinderen van Marie van Duynslage en Anthone Plasschaert
6/10/1641: verkoop - Dee rfgenamen van Adriaen Truwant verkopen de helft van dit huis aan Jooris vanden Bon
8/09/1668: rente - Charles Bouvy en echtgenote bezetten op hun deel van dit huis een rente van 8-15-0 penn.18 ten voordele van Lenaerd Ceyson, Gillis Boury, en van Josyne Luda, weduwe van Cornelis Rielandt
8/09/1668: verkoop - Lenaerd Ceyson en echtgenote, Gillis Boury en echtgenote, de weduwe van Cornelis Rielandt, de weduwe van Jan Huyssens, Jacques de Rudder en echtgenote, Jacques Plasschaert, Elionora Huyssens, en Maerten Verbist en echtgenote, verkopen 11/12 van dit huis aan Mr. Charles Bouvy
6/08/1669: verkoop - Gillis Verplancke en echtgenote, alsook de voogden van het minderjarig kind van Gillis Verplancke, verkopen 1/12 van dit huis aan Charles Bouvy
15/05/1687: verkoop - Justo Bouvy, gemachtigd bij akte gepasseerd voor Anthonio de Hostindi in een voorstad van Bilbao, Jacques i.n.v. Carlos Bouvy en Josyne Budier, zijn echtgenote, verkopen dit huis aan Jan Bouvy
29/04/1691: overeenkomst - Er wordt een akkoord opgemaakt voor de deelsmannen, tussen Jan Bouvy, eigenaar van dit huis, en Jan van Husselen, eigenaar van het buurhuis i.v.m. een gemeenschappelijke steenput, staande op het erf van dit huis
6/07/1701: borg - Jan Bouvy en Jan de Ceuninck stellen zich borg voor Jan Bouvy, hun zoon en schoonzoon, omwille van zijn ambt als stokhouder. Jan Bouvy geeft dit huis als borg en jan de Ceuninck en echtgenote het huis aan de noordzijde van de Steenstraat JAK/0035
30/12/1706: verhuring - Jan Bouvy verhuurt dit huis aan Dominicus Bouvy, zijn zoon, gedurende 3,6,9 jaar voor de som van 24-0-0 per jaar
17/12/1708: arrest - C.A. de Baillencourt en Laurens de Brune doen arrest op dit huis, op een huis in de Langestraat JAN/0819, en op een huis in de Ganzestraat DON/0730, toebehorende aan Jan Bouvy de oude, omwille van het niet betalen van een obligatie van 600-0-0
22/03/1715: rente - Jan Bouvy bezet op dit huis en op het huis aan de oostzijde van de Ganzestraat DON/0730 een rente van 16-13-2 penn.24 ten voordele van Maximiliaen Raepaert
25/02/1717: arrest - Mr. Ludovicus de la Bare doet arrest op dit huis en op DON /0730 toebehorende aan Jan Bouvy, omwille van het niet betalen van een obligatie en intresten
22/05/1717: Inbeslagneming - Het huis wordt in beslag genomen ten voordele van Jacob Petyt, voogd van Judocus fs Severin van Hille en ten laste van Jan Bouvy uit Brugge. Verder wordt nog in beslag genomen : een huis in de Ganzestraat DON/0730 en de delen van een huis waarvan Jan Bouvy eigenaar is, staande op de hoek van de Vrijdagmarkt JAK/0732
29/07/1719: rente - Jan Bouvy, weduwnaar en bezitter van het sterfhuis van Anna Maertens, bezet op dit huis en op het huis aan de oostzijde van de Ganzestraat DON/0730, een rente van 5-0-0 penn.20 ten voordele van Gillis van Trappen
7/09/1719: verhuring - Jan Bouvy, weduwnaar van Anna Maertens, verhuurt dit huis aan Cornelie Bogaert, weduwe van Dominicus Bouvy, voor 18 jaar ingaande op 01.01.1720, voor de som van 20-0-0 per jaar
18/06/1722: arrest - Meester Ludovicus de Pestere, priester en koordeken van de collegiale kerk van St.-Pharaildis de Gent, doet arrest op dit huis van Jan Bouvy, ook op het huis DON/0730, omwille van een niet betaalde schuld en intresten
12/11/1728: verkoop - Jacques Gheys i.n.v. de crediteuren van Jan Bouvy verkoopt dit huis "Het ketelken" aan Catherine Bogaert, weduwe van Dominicus Bouvy, alsook het huis DON/0730
19/04/1731: verhuring - Cornelis Bogaert, weduwe van Dominicus Bouvy, verhuurt dit huis aan Angeline Bouvy, haar dochter, voor 18 jaar ingaande op 01.05.1731, voor de som van 15-0-0
13/06/1731: verkoop bij decreet - Op verzoek van Aybert van Huerne en Joseph Rapaert wordt dit huis per decreet verkocht. Het is belast met de grondrente, met 4 kapoenen, 4 pond was en 1 pond wierook per jaar aan de abdij vanden Eekhoutte. Het huis DON/0730 en twee huizen ernaast zijn belast met de landchyns of leenrente en een rente van 16-13-4 ten voordele van Maximiliaen Raepaert, nu voor de decretanten. Voor de kosten van dit decreet wordt de weduwe van Dominicus Bouvy gedagvaard/ Koper is geworden : Pieter Emmery
12/09/1739: verkoop - Cornelie Bogaert, weduwe van Dominicus Bouvy, verkoopt dit huis en DON/0730 aan Angela Bouvy, haar dochter
4/08/1742: Opvordering - Het kapitaal van de rente van 5-0-0 penn.20 van 19.07.1719 wordt opgevorderd door Henricus Sebastiaen Bucquoy. Zie CAR/0246
26/10/1742: verband - De rente van 5-0-0 d.d. 04.08.1742 wordt verbonden voor de afbetaling van 86-9-10 kapitaal, intrest penn.20, ten voordele van Henricus Sebastiaen Bucquoy. Zie CAR/02440
27/01/1751: Vonnis - Er is een proces i.v.m. onbetaalde lonen tussen Pieter Franciscus de Grandel, ontvanger van de parochie van Klerken in het Brugse Vrije, en Andries Forret
5/04/1751: Transport van rente - Andries Forret, weduwnaar van Anna Maria van Trappen, transporteert de rente van 5-0-0 penn.20 d.d. 19.07.1719 ten voordele van Charles Triest
19/02/1781: schenking - Angela Bouvy, jonge dochter, schenekt dit huis "Het ketelkin" aan Petrus Bouvy
19/06/1782: rente - Jan Joye, jongman, i.n.v. Petrus Bouvy en echtgenote, bezet op dit huis een rente van 2-0-0 penn.40 ten voordele van de kapellanie van St.-Catharina in de O.L.Vrouwekerk te Brugge, voor het zetten van 12 gelezen missen met psalmen, miserere en de Profondis, en een collecte voor de overledenen aan het graf van de familie. De missen worden gelezen aan het altaar van de drie santinnen, dat in 1393 gefondeerd werd door meester Simoen Willebant, priester en kanunnik. Deze gelezen missen worden geordonneerd bij testament van Anna Samy, dochter van Philips en gesproten uit zijn eerste huwelijk met Marie Angela Bouvy, ter acceptatie van Mr. Franciscus de Meestere, priester en kapelaan
9/07/1789: rente - Guillielmus vander Hofstadt, jongman, i.n.v. Petrus Bouvy, bezet op dit huis een rente van 15-0-0 ten voordele van Marie Joanne Coutteau, weduwe van Emmanuel van Speybrouck
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be