Back to top

Katelijnestraat 48

referentie OLV/0763
Part
Zestienstraat Curtrycwech
Oud huisnummer C10/5
Adres Katelijnestraat 48
Adrescode 800001550048
Geschiedenis 1/01/1580: Huis van de weduwe van Colaert Veijnaerts
5/12/1590: verkoop bij decreet - Het huis is nu eigendom van de Gilde van Marie Magdaleene. Zie OLV/0761
22/03/1591: transport - Het huis werd getransporteerd aan Charles Destrompes. Zie OLV/0761
4/06/1594: verkoop bij decreet - Het huis werd verkocht bij decreet aan Cornelis Blommaert. Zie OLV/0761
30/08/1600: verkoop bij decreet - Het huis werd verkocht bij decreet aan Joos de Tollenare en Marcq de Maecht. Zie OLV/0761
3/12/1602: transport - Het huis is nu door transport van Joos de Tollenare alleen. Zie OLV/0761
6/03/1631: rente - Joos de Tollenare en echtgenote bezetten op de helft van dit huis, van OLV/0762 en van OLV/0901 een rente van 3-0-0 pen 18 t.v.v. Rochus Joos, ingaande op 08-11-1629
31/12/1631: arrest (marge) - Alexander vander Ellen, gemachtigd door Cornelis vander Plancke, liet arrest doen op dit huis, OLV/0762 en OLV/0901 van Joos de Tollenare wegens een schuld van 20-0-0
5/02/1632: herbezetting rente - Joos de Tollenare en echtgenote verkochten OLV/0901 aan Philips Luda. Hierbij beloofden ze hem het huis van de rente te ontlasten, maar omdat hen dat nu ongelegen komt, herbezetten ze die rente van 3-0-0 pen 18 op dit huis en OLV/0762. Tevens worden de huizen verbonden in de landcijns van 0-2-6 waarmee het huis verkocht werd maar die de comparanten niet lieten aftrekken van de koopprijs
7/02/1632: rente - Het huis werd belast met een rente van 6-0-0 pen 16. Zie OLV/0762
13/02/1632: rente - Het huis werd belast met een rente van 0-20-0 pen 18. Zie OLV/0762
2/08/1632: verkoop - Joos de Tollenare, tevoren weduwnaar van Loyseken Joos, erfgenaam van haar bekommerd sterfhuis dat haar kinderen weigerden, en zijn huidige echtgenote verkopen het huis aan Pieter Dhont
30/05/1636: lopende schuld - Betken Reynouts, ongehuwd meerderjarig, verbindt het huis in een lopende schuld van 400 guldens aan Pieter Dhont
30/05/1636: verkoop - Pieter Dhont en echtgenote verkopen het huis aan Betken Reynouts
14/11/1647: rente - Jan Loobuyck en echtgenote bezetten een rente van 3-0-0 pen 16
14/11/1647: verkoop - Elisabet Reingout verkoopt het huis aan Jan Loobuyck
6/07/1653: arrest van rente - De rente van 3-0-0 pen 16 (dd. 14-11-1647) werd in beslag genomen. Zie OLV/0762
1/08/1653: arrest van rente - Op de rente van 3-0-0 pen 16 (dd. 14-11-1647) werd arrest gedaan. Zie OLV/0762
12/07/1655: rente - Jan Loobuyck en echtgenote bezetten een rente van 3-10-0 pen 16 t.v.v. Christian de Jonckheere
2/06/1657: verkoop - Jan Loobuijck en echtgenote verkopen het huis aan Maeyken Verhaeghe, weduwe van Joos Caijseele
8/07/1659: verkoop - Joos van Caijseele en echtgenote, Frans Blomme en echtgenote Josijnken van Caijseele, Jan Feins en echtgenote Marie van Caijseele verkopen het huis aan Pieter Pietersens
8/12/1678: verkoop - Laurentia Coene, weduwe van Pieter Pietersens, verkoopt het huis aan Marie Ockerhout en haar weeskinderen Frans en Joannes Schaepelijnck
29/03/1690: verkoop - Adriane Marie van Okerhout, weduwe van meester Frans Schaepelinck, erfgenaam van het bekommerd sterfhuis van Francischus Schaepelinck, haar overleden laatste kind bij meester Frans, verkoopt het huis aan meester Christoffels vander Wouden
17/10/1695: arrest - Barbara van Hoorne, weduwe van Joos Reubens, deed arrest op dit huis, JAK/0052 (eigendom van het sterfhuis van meester Christoffels vander Woude), DON/0244, DON/0245 en DON/0246 (gebruikt door kanunnik vander Woude), eigendom van de erfgenamen van Christoffels vander Woude, wegens een schuld van 1000-0-0 (testamentair legaat van vander Woude aan Barbara van Hoorne)
22/09/1696: verkoop - Meester Jan Frans Delcor, gemachtigd door meester Frans vander Woude, en Cornelis vander Zype en echtgenote, meester Jacques Marquier en echtgenote, verkopen het huis aan Barbara van Horn, weduwe van Joos Reubens
8/06/1701: rente - Donaes van Troostenberghe en echtgenote Barbara van Hoorne bezetten een rente van 2-0-0 pen 20 t.v.v. Anna Mary Arents, juffrouw in het begijnhof
1/09/1706: verkoop - Donaes van Troostenberghe en echtgenote Barbara van Hoorn verkopen het huis aan Fransois Raes
3/03/1718: verkoop - Frans Raes en echtgenote verkopen het huis en toebehoren aan Guillielmus Bernardus Heijse
3/03/1718: rente - Guillielmus Bernardus Heijse en echtgenote bezetten op dit huis en toebehoren een rente van 2-10-0 pen 20 t.v.v. Jaques Trappequiers in aanwezigheid en ter acceptatie van Frans Sanders
21/08/1720: rente - Guillielmus Bernardus Heyse en echtgenote Marie Jacoba Marisael bezetten een rente van 2-12-0 pen 25 t.v.v. Jaecques, Pieter, Carel en Marie Anne Caron, kinderen van Carel bij Marie Anna Heyse ter acceptatie van hun vader Carel Caron en hun voogd Joos Loosveldt
6/10/1761: verkoop - Charles Coopman, gemachtigd door Gaspar Heyse en echtgenote, Frans Heyse en echtgenote, Dominicus en Joannes Heijse en echtgenote en door Marie Heijse, verkoopt 5/6 van het huis aan Pieter Heyse, die gerechtigd is in het resterende 1/6
22/11/1780: verkoop - Gaspar Heijse en echtgenote, Dominicus Heijse en echtgenote, Marie Heijse, ongehuwd meerderjarig, Gaspar Heijse als voogd naast Boudewijn Frans Boone (voogd voor deze akte) van Dominicus Heijse, zoon van Frans en Judoca Witstraete, allen erfgenamen van hun broer en schoonbroer Pieter Heijse, verkopen het huis aan Philippus Vervaecke
1/07/1790: rente - Heindrijck Willaert en echtgenote bezetten een rente van 3-15-0 pen 20 t.v.v. Frans Emmerij, ter acceptatie van Anne Marie de Laeij, weduwe van Philippe Vervaecke
1/07/1790: verkoop - Anna Marie de Laeij, weduwe van Phiulippe Vervaecke, verkoopt het huis aan Heindrijck Willaert
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be