Back to top

Katelijnestraat 44

referentie OLV/0761
Part
Zestienstraat Curtrycwech
Oud huisnummer C10/3
Adres Katelijnestraat 44
Adrescode 800001550044
Geschiedenis verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming is het huis verkocht bij decreet aan Pieter Stalpaert met de lasten vermeld op 20-03-1615. Opm. : juiste datum van decreet is niet vermeld, wel registratiedatum 16-04-1616
1/01/1580: Huis en erf in eigendom van Maerten van Durste
9/05/1582: verkoop - Maerten van Durste verkoopt het huis aan meester Christiaen van Heijle met een kelder en steenput daarin. Voorwaarde is dat de eigenaar van OLV/0762 zal mogen blijven water putten uit die steenput via de gemeenschappelijke muur en dat hij het raam in die muur vier voet mag verhogen. Lasten : 11-8-2 par., twee capoenen en twee pond was landcijns samen met OLV/0760, OLV/0762, OLV/0763 en OLV/0764, maar dit huis moet hierin niets betalen. Voorts 0-20-0 van een rente van 3-0-0 pen 18 samen met buurhuizen ; 0-30-0 pen 18. De koper neemt ook de resterende lopende schuld van 30-0-0 over
11/05/1584: verdeling - Bij de verdeling tussen Salomon Vlamijnc, gehuwd met de weduwe van meester Christiaen Heijle, en de voogden van meester Christiaens kinderen werd overeengekomen dat Salomon alleen gerechtigd blijft in de eigendom van dit huis
11/05/1584: lopende schuld - Salomon Vlamijnc verbindt dit huis en 1/8 van OLV/0762 in een lopende schuld van 175-0-0 t.v.v. de kinderen van meester Christiaen Heijle, uit te betalen op verzoek van hun voogden
23/08/1585: registratie van lopende schuld - Een verband van 09-05-1582 wordt geregistreerd waarbij Maerten van Durste dit huis verbond in een lopende schuld van 30-0-0 t.v.v. Jooris de Meyere, stokhouder
5/12/1590: verkoop bij decreet - Na gerechtelijke inbeslagneming werd het huis verkocht bij decreet met de vermelde landcijns, 4-10-0 par. en 3-0-0 aan Jan Herle voor de Gilde van Marie Magdaleene
22/03/1591: transport - Frans Vermeere en Jan Herle, overziender van de Gilde van Marie Magdaleene die men houdt in de Nazarette in Brugge, transporteert de rechten van de gilde op dit huis, OLV/0762, OLV/0763 en OLV/0764 aan Charles Destrompes
4/06/1594: verkoop bij decreet - Dit huis, OLV/0762, OLV/0763 en OLV/0764 werden gerechtelijk in beslag genomen en verkocht bij decreet aan Cornelis Blommaert. Lasten : 3-6-2 parisis en twee capoenen, 0-6-0 t.v.v. Sint-Juliens, 4-10-0, 2-0-0 eeuwige rente en 0-12-0
30/08/1600: verkoop bij decreet - Dit huis, OLV/0762, OLV/0763 en OLV/0764 zijn gerechtelijk in beslag genomen en werden verkocht bij decreet aan Marcq de Maech en Joos de Tollenare, met inbegrip van de lasten
3/12/1602: transport - Marcq de Maecht en echtgenote transporteren hun rechten op de helft van dit huis, OLV/0762 en OLV/0763 aan Joos de Tollenare
2/06/1608: verkoop - Joos de Tollenare en echtgenote verkopen het huis aan Loijs Alaert met inbegrip van de lasten en met enkele voorwaarden die uitgebreid vermeld zijn in de akte
2/06/1608: lopende schuld - Loys Alart en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 400 guldens
10/07/1609: rente - Loys Allaert en echtgenote bezetten een rente van 0-30-0 pen 16 t.v.v. Barbele van Bassevelde
11/07/1609: rente - Loys Alaert en echtgenote bezetten een rente van 0-10-0 pen 16 t.v.v. Magdeleene van Nieukercke
21/08/1613: borgstelling - Loys Allaert en echtgenote verbinden het huis tot borg voor Guillame van Monekreede voor het bedrag van 22-10-11 voor een levering tarwe
20/03/1615: schuld - Loys Allaert en echtgenote verbinden het huis in de schuld van 200 guldens aan Pieter Stalpaert
1/04/1617: verkoop - Loys Allaert en echtgenote verkopen het huis aan Cornelis van Zoom. De landcijns rust niet op dit huis. Er is alleen nog een rente van 0-30-0 pen 16, de rest is afgelost. Voorwaarde is wel dat Loys Allaert en echtgenote het huis nog zes jaar mogen huren
26/08/1620: lopende schuld - Olivier Omaer en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 656 guldens t.v.v. Frans Destrompes
26/08/1620: verkoop - Cornelis van Zoom en echtgenote verkopen het huis aan Olivier Omaer. Joos de Tollenare moest dit huis kwijten van de landcijns en als hij dit niet deed, hadden Pieter Frans en Loys Dorre beloofd het te doen
26/08/1620: rente - Olivier Omaer en echtgenote bezetten een rente van 0-30-0 pen 16 t.v.v. Frans Destrompes
5/11/1625: rente - Jan de Vieryn de jonge en echtgenote bezetten een rente van 2-0-0 pen 16 t.v.v. de erfgenamen van Jan van Callenberg
12/01/1629: verkoop - Jan Mahieu en echtgenote Catheline Omaert, Mayken Omaert, meerderjarig, en de voogden van Anthone Omaert verkopen het huis aan Philibert van Loo
12/01/1629: lopende schuld - Philibert van Loo en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van ?(onleesbaar) t.v.v. Jan Mahieu ter denominatie van Mayken Omaert
12/01/1629: rente - Philibert van Loo en echtgenote bezetten een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. Anthone Omaer
22/08/1634: lopende schuld - Pauwels van Huffele en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 61-6-8 t.v.v. Philibert van Loo en echtgenote
22/08/1634: verkoop - Philibert van Loo en echtgenote verkopen het huis aan Pauwels van Huffele
6/09/1635: rente - Pauwels van Huffele en echtgenote bezetten een rente van 4-0-0 pen 16 t.v.v. Agneete vande Gheijnste
21/01/1683: arrest - Franchois Marissael deed arrest op het huis gebruikt door Jan van Huffele en in eigendom van Jan Porcheau wegens een schuld van 24-0-0 (13-12-1682) en 1-3-2 aktekosten
9/04/1683: rente - Jan van Huffel, zoon van Pauwels, en echtgenote Anna, dochter van Allaert Poncheau, bezetten een rente van 4-0-0 pen 22 t.v.v. de armendis van Sint-Salvators, ter acceptatie van meester Frans Claeijsman, dismeester
26/01/1701: rente - Jacob van Steenbrugghe en echtgenote verbinden het huis in een rente van 7-0-0 bezet op het huis Het Ketelkin, OLV/0764. Zie OLV/0762
30/06/1702: arrest - Meester Louys de Pestere deed arrest op het huis bewoond door Jan Stasisson, op het huis OLV/0884 bewoond door Jacob van Steenbrugghe. Beide huizen zijn eigendom van van Steenbrugghe. Het arrest gebeurt voor een schuld van 100-0-0 pen 20 (obligatie 03-06-1702) en arrestkosten
21/02/1707: verkoop - Joanna van Huffele, weduwe van Jacob van Steenbrugge, Jan van Huffele en Lieven van Doorne, voogden van de vier kinderen van Jacob en Joanna, verkopen het huis aan Laureys Roberge
11/09/1709: lijfrente - Laureins Roberge en echtgenote bezetten een lijfrente van 5-0-0 t.v.v. Marie Bousseny. Bij haar overlijden zal 4-0-0 van de rente vervallen ; 1-0-0 zal naar Lucia Boucqué, Jacobines, gaan. Bij haar dood zal ook dit deel van de rente vervallen
19/05/1729: verkoop - Laureyns Roberge en echtgenote verkopen het huis aan Marie Anna van Cuijl
5/07/1762: verkoop - A. de Ghelder, gemachtigd door het sterfhuis van Joseph vanden Bogaerde, verkoopt het huis aan Arnoldus Heerens
28/11/1769: rente - Arnoldus Herrens en echtgenote bezetten een rente van 3-10-0 (kapitaal 100-0-0) t.v.v. het gezelschap van de Vrije Metsenaarsknechten
3/07/1770: verkoop - Arnoldus Herrens en echtgenote verkopen het huis aan Joseph de Jonckheere
15/01/1771: registratie rentelossing - Joseph de Jonckheere en echtgenote, eigenaars van dit huis, verbinden zich persoonlijk voor het kapitaal en intrest van de rente van 3-10-0. Het kapitaal is verrekend in de koopsom van het huis, ter ontlasting van het persoonlijk verband van Arnoldus Herrens en echtgenote, ter acceptatie van Frans de San en Jacobus Baere, deken en uittredend deken van het ambacht van de metsenaarsknechten. Herrens en echtgenote zijn daarvan ontlast
28/04/1774: verkoop - Joseph de Jonckheere en echtgenote verkopen het huis aan Pieter Marlier
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be