Back to top

Ter Croone, Katelijnestraat 40

referentie OLV/0759
Part
Huisnaam Ter Croone
Zestienstraat Curtrycwech
Oud huisnummer C10/1
Adres Katelijnestraat 40
Adrescode 800001550040
Geschiedenis 1/01/1580: Hoekhuis "Huys ter Croone" is in eigendom van Cornelis Thiry
13/08/1615: verkoop - Lenaert Thiery en echtgenote verkopen 1/4 van dit huis aan hun vader Cornelis Thiery. Lasten : 0-7-0 landcijns, 2-0-0 pen 18 aan de weduwe van Jan van Themseken, 0-20-0 pen 16 aan David de Smet
30/08/1617: verkoop - Cornelis Thiery, zoon van Cornelis, en echtgenote verkopen 1/4 van het huis aan hun vader Cornelis Thiery
14/08/1618: verkoop - Lenaert en Cornelis, zoon van Cornelis Thiery, en respectieve echtgenoten verkopen 2/5 van 1/2 van het huis aan Jozyne de Pestele, weduwe van Cornelis Thiery de oude
11/03/1623: verkoop - Frans de Pottere en echtgenote Jozynken Thiery verkopen 1/10 van het huis aan de weduwe van Cornelis Thiery de oude
11/03/1623: rente - De weduwe van Cornelis Thiery bezet op 8/10 van het huis een rente van 4-0-0 pen 18 t.v.v. Christoffels de Vos
30/07/1627: rente - Philips Thiery en echtgenote en Jan Thiery, meerderjarig, gerechtigd door erfenis van vader en moeder, bezetten een rente van 4-0-0 pen 18 t.v.v. Adriaen Allaert
8/07/1632: verkoop - Lenaert en Cornelis Thiery en respectieve echtgenoten verkopen de eigendomsrechten op dit huis die hen toekwamen na het overlijden van hun zus Josyne Thiery, aan Philips en Jan Thiery. Kopers bezitten reeds de rest van het huis
31/12/1665: verkoop - Frans Thierij verkoopt 1/8 van het huis aan zijn vader Philips Thierij
7/03/1667: rente - Frans Thierij en echtgenote bezetten op 5/8 van het huis en op 1/8 van OLV/0725 een erfrente van 10-0-0 (kapitaal 1000 gulden) t.v.v. Philips Thierij
7/03/1667: verkoop - Philips Thierij, weduwnaar, verkoopt 5/8 in dit huis en 1/8 in het huis OLV/0725 aan Frans Thierij
5/04/1675: borgstelling - Anthone Bogaert en echtgenote, voorheen weduwe van Frans Thierij, verbinden de helft van 5/8 van het huis tot borg voor de voogden van de drie kinderen van de weduwe, over het batelijk slot van de staat van goed in het sterfhuis van Frans Thierij. Het bedraagt de helft van 161-17-7-12
31/05/1675: verkoop - Beernaerd Vleijs en echtgenote Anna Thierij, Anthone D'hulstere en echtgenote, Marie en Cornelie Thierij verkopen 3/8 van het huis aan Anthone Bogaert die samen met de drie kinderen van Frans Thierij de overige 5/8 bezit
27/06/1695: verkoop - Heindrick Haegheman en echtgenote Marie Thyry, Pieter Descamps en Anna Thijrij verkopen de delen die de echtgenoten erfden van hun vader en moeder en van hun overleden zus Isabelle Thierij, met alle toebehoren aan Anthone Bogaert. Het huis is een "geersgieterswinkel" (metaalgieterij)
27/06/1695: rente - Anthone Bogaert en echtgenote bezetten op 5/6 van deze geersgieterswinkel (metaalgieterij) een rente van 5-16-8 pen 20 t.v.v. Joos, minderjarige zoon van Adriaen Berleije en Marie Peert, ter acceptatie van zijn voogd Pieter Bekemans
28/02/1703: verkoop - Antone Bogaert, weduwnaar en Charlotte Nepueu, Dominicus Bouvy en echtgenote, en Michiel Bogaert verkopen het huis aan Niclays Vleijs
13/02/1722: rente - Magdalene de Cueninck, weduwe van Niclays Vleys, Bernaert Vleys en Francisco de Coninck, voogden van Joseph, Carolina Francisca, Franciscus, Jan Baptiste en Lodewyck Vleys, de vijf minderjarige kinderen van Niclays Vleys bij Magdalene de Cueninck, bezetten op dit huis een rente van 2-0-0 pen 36 t.v.v. het corpus van de confrerie van de Heilige Twaalf Apostelen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, ter acceptatie van Frans de la Villette, proost. Ze doen dit om maandelijks een requiemmis te laten vieren tot zieleheil van Niclays Vleys en later ook voor Magdalene de Cueninck
22/03/1735: rente - Frans Taelmans en echtgenote Caroline Vleijs bezetten een rente van 5-0-0 pen 20 t.v.v. Jan Baptiste van Ockerhoudt
6/05/1740: verkoop bij decreet - Na inbeslagneming op verzoek van meester Jan Baptiste van Ockerhout, omwille van een achterstallige rente van 5-0-0 pen 20, wordt het huis hem verkocht bij decreet
22/08/1740: verkoop - Frans Taelmans en echtgenote Carolyne Vleijs verkopen het huis aan Magdaleene de Ceuninck, weduwe van Niclaeys Vleijs, hun resp. schoonmoeder en moeder
31/08/1740: rente - Magdalene de Ceuninck, weduwe van Niclaeys Vleys bezet een rente van 6-0-0 pen 25 t.v.v. Marie Anne van Outrijve en Catharine Therese van Outrijve, weduwe van Jan Baptiste Braet
12/01/1758: arrest - A.M. Zinnahl, echtgenote van Jan Baptiste Vleijs, gemachtigd door haar echtgenoot, liet arrest doen op de helft van dit huis in eigendom van Livinus Franciscus Vleijs, wegens bepaalde sommen die Livinus haar schuldig is voor de ontvangst van huishuren en renten voor hen beiden, sedert 1742. Zie ook OLV/0089
1/08/1758: arrest - Op verzoek van Frans Livinus Vleijs is het deel van Jan Baptiste Vleijs in beslag genomen. Zie OLV/0089
19/07/1759: arrest - Het deel van Jan Baptiste Vleijs is in beslag genomen. Zie OLV/0089
26/08/1761: verkoop - Charles Cortals, testamentair executeur en gemachtigde van het sterfhuis van Frans Livinus Vleijs, gemachtigd door Caroline Vleys, weduwe van Frans Taelmans, en door Marie Anne Zinnahl, echtgenote van Jan Baptiste Vleys (voor haarzelf en haar echtgenoot), verkoopt het huis aan Pieter Deckers. Cortals verklaart dat bij de afrekening van het sterfhuis alle arresten vervallen
7/09/1769: aanpassing van rente - Pieter Deckers en echtgenote verklaren dat de rente van 6-0-0 pen 25 (dd. 31-08-1740) vermeerderd wordt met 150-0-0 pen 25, zodat ze nu op een rente komt van 13-0-0 (totaal kapitaal van 300-0-0) t.v.v. Jacobus Vander Plancke, huidig eigenaar van de eerste rente
20/05/1774: verkoop - Pieter Deckers en echtgenote verkopen het huis aan Jacobus Lefebvre
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be