Back to top

Goezeputstraat 11

referentie OLV/0751
Part
Zestienstraat Langhe Heyligh Gheestrate
Oud huisnummer C9/70
Adres Goezeputstraat 11
Adrescode 800000940011
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van het Godshuis van Sint Jans
21/04/1583: verkoop ; lopende schuld - Het huis werd verkocht aan Jan Noiret en door hem verbonden in een lopende schuld. Zie OLV/0750
3/10/1584: verkoop - Lieven Noiret, gemachtigd door Jan Noiret, verkoopt het huis aan Jooris Bueckaert. Lasten : samen met twee oostelijke huizen 2-15-0 parisis landcijns, wat niet ten laste van dit huis valt
23/07/1596: rente - Jooris Bueckaert en echtgenote bezetten op dit huis en de huizen JAK/1628 en JAK/1629 een rente van 0-10-0 pen 16 t.v.v. de dis van Sint Salvators
20/08/1608: rente - De weduwe van Jooris Bueckaert bezet een rente van 0-10-0 pen 16 t.v.v. Anthone Vrombout
28/06/1615: rente - Beatrice van Pamele, weduwe van Jooris Bueckaert, door uitkoop alleen gerechtigd, bezet een rente van 0-10-0 pen 18 t.v.v. Godefroit van Utrecht
15/11/1622: arrest (marge) - Godefroit van Vuytoecht, gemachtigd door de eerwaarde Bisschop, liet arrest doen op het recht van Jaques Denys in dit huis wegens een schuld van 12-8-0 (dd. 06-06-1622) aan de parochie Oostkamp
7/06/1624: verkoop - Jaques Denys en echtgenote, gerechtigd door uitkoop in het sterfhuis van de weduwe van Jooris Bueckaert, verkopen het huis aan Guillame Simpele, met 2-15-0 parisis ten laste van het oostelijke huis, 0-10-0 pen 16 ten laste van twee oostelijke huizen, 0-10-0 pen 16 en 0-10-0 pen 18
23/11/1637: verkoop - Bastyaen Slichtynck en echtgenote, Bouduin Slichtynck en echtgenote, Pauwels Slichtynck en echtgenote, gerechtigd door erfenis van wijlen Guillame Simpel, hun neef, en door erfenisverdeling tegenover de mede-erfgenamen, verkopen het huis aan Jaques Denijs ter acceptatie van Jooris vanden Bon
23/11/1637: rente - Jooris vanden Bon, gemachtigd over Jaques Denijs en echtgenote, bezet een rente van 5-0-0 pen 16 t.v.v. zijn dochter Marie vanden Bon, ter denominatie van Bastyaen Bouduin en Pauwels Slichtynck
24/04/1640: verkoop - Jaques Denys en echtgenote verkopen het huis aan Frans de Vrijese
19/06/1643: verkoop - Frans de Vriese en echtgenote verkopen het huis aan Beernaert van Linghen
27/04/1649: aankoop erf - Een deel van het erf van OLV/1673 is bij dit huis gevoegd. Er is een overeenkomst tussen de eigenaars van beide huizen. Zie OLV/1673
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be