Back to top

Goezeputstraat 13

referentie OLV/0750
Part
Zestienstraat Langhe Heyligh Gheestrate
Oud huisnummer C9/74
Adres Goezeputstraat 13
Adrescode 800000940013
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Sint Jans godshuis
21/04/1583: lopende schuld - Jan Noiret verbindt dit huis en OLV/0751 in een lopende schuld van 78-0-0 t.v.v. het godshuis
21/04/1583: verkoop - De voogden van het godshuis van Sint Jans verkopen dit huis en OLV/0751 aan Jan Noiret. Lasten : 2-15-0 par. landcijns vallen alleen ten laste van het oostelijke buurhuis
3/10/1584: verkoop - Lieven Noiret, gemachtigd door Jan Noiret, verkoopt het huis aan Everaert Bijma
21/05/1585: lopende schuld - Everaert Byma verbindt dit huis in een lopende schuld van 15-0-0 t.v.v. de kinderen van Jan de Gast
16/11/1585: verkoop - Everaert Bijma verkoopt het huis aan Jacob van Muenijncxhove. Landcijns valt niet ten laste van dit huis. Andere lasten : 0-10-0 pen 16 t.v.v. zuster Jannekin Nettelet en een resterende lopende schuld van 16-0-0 pen 16 uit te betalen op verzoek van de voogden van de kinderen van Jan de Gast
16/11/1585: lopende schuld - Jacob van Muenijncxhove verbindt het huis in een lopende schuld van 27-0-0 t.v.v. Everaert Bijma
15/06/1590: registratie rente - Een rentebezetting van 05-02-1585 wordt geregistreerd waarbij Everaert Bijma een rente van 0-10-0 pen 16 bezet t.v.v. Pieter Nettelet
27/08/1603: lijfrente - Jacob van Muenijncxhove en echtgenote bezetten op dit huis en OLV/1441 een lijfrente van 2-0-0 pen 8 t.v.v. zuster Tannekin, dochter van Jan Malefijs, en zuster Tannekin de Weerdt
14/01/1604: rente - Jacob van Muenijncxhove en echtgenote bezetten op de helft van dit huis, van OLV/1441 en van OLV/1529 een rente van 2-10-0 pen 16 t.v.v. Frans Heede
19/10/1607: verkoop - Cornelis Pieters en Claudijne, dochter van Jacob van Muenijncxhove, verkopen Jacob 1/6 van dit huis
31/12/1607: afscheiding oostelijke deel - Het oostelijke deel van de woning is na 1607 hiervan afgescheiden en werd samengevoegd tot één woning OLV/1673. Zie verder daar
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be