Back to top

Goezeputstraat 5

referentie OLV/0746
Part
Zestienstraat Langhe Heyligh Gheestrate
Oud huisnummer C9/80
Adres Goezeputstraat 5
Adrescode 800000940005
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is eigendom van de kerkfabriek van Onze Lieve Vrouwekerk
12/11/1607: verkoop - De kerkfabriek van OLV kerk verkoopt dit huis aan Caterijne Verhaeghe met een rente van 00-03-00 groten, tvv de Onze Lieve Vrouw kerk
12/11/1607: lopende schuld - Caterijne Verhaege verbindt dit huis in een lopende schuld van 29-01-12 groten, tvv Jan de Ruddere, de stokhouder
23/10/1617: rente - Cathelijne Verhaeghe bezette op dit huis een rente van 00-20-00 groten de pen 16, tvv Jaecques Pardo
22/08/1631: verhuur - Janneken vander Haghe, weduwe van Thomas vande Velde verhuurt de vaulte of kelder liggende onder dit huis, aan buurman Maximiliaen van Praet (OLV/0745), voor een termijn van twaalf jaar, aan de huurprijs van 00-30-00 groten
22/08/1631: verkoop - Cathelijne Verhaeghe verkoopt dit huis aan Janneken vander Haghe weduwe van Thomas vande Velde
28/07/1639: rente - De weduwe van Thomas vande Velde bezette op dit huis een rente van 00-20-00 groten de pen 20, tvv Maximiliaen van Praet
15/02/1640: verhuur - De weduwe van Thomas vande Velde verhuurde aan Maximiliaen van Praet, een vaulte liggende onder het huis, voor een periode van 12 jaar, aan een huurprijs van 00-30-00 groten, ingaande op Baefsmisse 1643
25/08/1645: rente - Catharine vande Velde, weduwe van Guillaume Tetaert, gerecht in de helft van dit huis, en Jan Schevaert et uxor, gerecht in de andere helft, bezetten op dit huis een rente van 02-00-00 groten de pen 18, tvv de twee minderjarige kinderen van Jan de Langhe
24/12/1646: verkoop - Jan Schevaert et uxor, gerecht aan de helft van dit huis, door erfenis van de weduwe van Thomas vande Velde, verkoopt de helft van dit huis aan Catherine vande Velde
21/04/1654: verkoop - Cathelijne vande Velde, weduwe van Guillaume Tetaert, verkoopt dit huis aan Hr en Mtr Jan Bryngheval
18/03/1655: verkoop - Hr en Mtr Jan Bryngheval verkoopt de helft van dit huis, zijnde een kelder, aan Emanuel Wynckelman
20/08/1665: verkoop - Guillaume Matin d'oude, als gemachtigde over Hr en Mtr Joannes Brijngheval en als vertegenwoordiger van de bestuurders van de Bogardenschool, verkoopt dit huis aan Emanuel Wijnckelman met uitzondering van de kelder welke eerder, op 18-03-1655, aan de acceptant verkocht werd. Een rente van 00-03-04 groten tvv de arme knechteschole blijft ten laste van de acceptant
2/05/1674: verband - Dit huis is verbonden in 100-00-00 groten als in OLV/0745
25/02/1679: rente - De 2/3 delen van dit huis zijn belast met een rente van 04-00-00 groten de pen 20, als in OLV/0745
18/02/1681: arrest - Op dit huis is arrest gedaan als in OLV/0745
22/04/1681: arrest - Op dit huis is arrest gedaan als in OLV/0745
8/11/1681: applicatie - Inschrijving, gesitueerd tussen de inschrijvingen van vermelde datum en 26-06-1711, vermeldt "Raeckende de voorder affectatien van de vaute ten voorgaenden acte vermelt ziet fo. precedenti"
8/11/1681: verkoop - Dit huis is verkocht aan Anna de Swaef als in OLV/0745
26/06/1711: verkoop - Hr en Mtr Frans de Vos et uxor en als gemachtigde over Josyne Winckelman en Jan de Vestele et uxor, voorts Barbara Couckvuyt, Jacob Simoens et uxor Jan Traen et uxor, Jacques en Anna Duysschere, Carel Vermeulen, Jacob Simoens en Jan Traen als voogden van Jan Bouchois en Pieter en Beatrix van Gistele, Guillaume Herremans et uxor, verkopen dit huis aan Pieter Bultinck
22/06/1762: verkoop - De helft van dit huis is verkocht aan Josepha Bultijnck, gerecht in de andere helft van dit huis, als in NIK/0076-2 p.r. 2940
22/07/1784: rente - Pieter Bultinck et uxor bezetten op dit huis een rente van 03-15-00 groten de pen 20, tvv Joanne vanden Berghe, jonge dochter
12/03/1795: verkoop - Joseph de Schepper, gemachtigde over Joanne Bultinck verlaten huisvrouw van Joseph Absolon en voorts over Marie Bultinck jonge dochter en over Franciscus Jamees en zijn echtgenote Josepha Bultinck, verkoopt dit huis aan Isabelle Bulcke, jonge dochter
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be