Back to top

Mariastraat 38

referentie OLV/0743
Part
Zestienstraat Langhe Heyligh Gheestrate
Oud huisnummer C9/83
Adres Mariastraat 38
Adrescode 800002220038
Geschiedenis 1/01/1580: Huis in eigendom van Marcq de Vroe
17/10/1590: verkoop bij decreet - Het huis is gerechtelijk in beslag genomen en verkocht bij decreet aan Beernaert Verstraete, t.v.v. het sterfhuis van meester Lieven Westerlijnc. Lasten 0-8-0 landcijns t.v.v. de dis van Onze-Lieve-Vrouw, 2-0-0 lijfrente t.v.v. Tannekin, dochter van Lieven Panten
10/12/1602: transport - Beernaert Verstreaete transporteert het recht dat het sterfhuis van Lieven Westerlijnc had verkregen in dit huis door verkoop bij decreet, aan Philips de Craene
10/12/1602: lopende schuld - Philips de Crane en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 30-0-0 t.v.v. het sterfhuis van Lieven Westerlijnc
27/02/1608: transport - Philips de Craene en echtgenote transporteren aan Pieter de Catte het eigendomsrecht dat zij zelf ook via transport verkregen hadden op dit huis
27/02/1608: lopende schuld - Pieter de Catte en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 50-0-0 t.v.v. Philips de Crane
1/06/1611: verkoop - Cornelis de Muer en echtgenote Cathelyne de Vroe, enige dochter en erfgenaam van Marcq de Vroe, origineel eigenaar van dit huis, verkopen het aan Pieter de Catte met inbegrip van de landcijns en met de verklaring dat het huis belast was geweest met een landcijns waarvoor bovenstaand decreet had plaatsgevonden
7/07/1611: rente - Pieter de Catte en echtgenote bezetten een rente van 0-10-0 pen 16 t.v.v. Jan Letins
19/12/1613: rente - Pieter Catte en echtgenote bezetten een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. Pieryne vanden Berghe, weduwe van Donaes de Cryghere
3/10/1614: lopende schuld - Pieter de Catte en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 21-10-0 t.v.v. Pieryne vanden Berghe, weduwe van Donaes de Cryghere
18/01/1616: verkoop - Pieter de Catte en echtgenote verkopen het huis aan Jacob Schacht en Joos Schacht
16/09/1626: verkoop - 1/8 van het huis werd verkocht aan Joos Schacht en familie. Zie OLV/0741
17/09/1626: lijfrente - Het huis werd belast met een lijfrente van 12-0-0. Zie OLV/0741
4/04/1659: schuld - Het huis werd verbonden in de schuld van 88-3-4. Zie JAN/1001
16/12/1686: schenking - Het huis werd geschonken door Joanna Schaecht aan Jan Steenwerckers en echtgenote met uitzondering van het vruchtgebruik en met voorwaarden. Zie OLV/0741
23/06/1690: verkoop - Jan Steenwerckers en echtgenote, Vincent Schepen en echtgenote, Jan Oulters en echtgenote, Jan van Poucke en echtgenote, Pieter van Toers en Gheraerd Messchaert, beiden voogden van de kinderen van Niclaeijs Dellien en Anna Donnee, voorts Pieter van Toers als voogd van de twee kinderen van Jan vande Pitte en Joosijne Poots, en Jacob van Quaillie als voogd bij deze akte, voorts van Quaillie en van Toers als voogden voor deze akte van Marcus De Riest, zoon van Marcus bij Cathelijne de Witte, en ten slotte van Toers en Caerel van Hoorenbeke, voogden voor deze akte van de kinderen van Joos Puwenbrouck en Barbel de Witte, met toestemming van het college, verkopen dit huis en OLV/0744 aan Pauwels Feijts
28/06/1690: rente - Pauwels Feijs en echtgenote bezetten op dit huis en OLV/0744 een rente van 14-0-0 (kapitaal van 300-0-0) t.v.v. Chaerles Wouters. Medecomparant is Geerardine Verheije, weduwe van Pieter Feijs, gerechtigd in 1/2 van JAK/1571, waarin de andere comparanten in 1/4 gerechtigd zijn. Tot bredere verzekering van hogervermelde rente, verbinden ze ook 3/4 van JAK/1571 hierin
27/03/1767: verkoop - Jaeques Valcke, gemachtigd door Frans Bouttens en echtgenote Anna Isabelle Feijs, verkoopt dit huis en OLV/0744 aan Anna Marie Maggers
22/08/1789: verkoop - Pieter Gailliaert, uitvoerder van het sterfhuis van wijlen Anna Maggers, bejaarde vrouw, en gemachtigd door de erfgenamen, verkoopt het huis aan Josephus Scurinck, priester
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be