Back to top

Mariastraat 38

referentie OLV/0741
Part
Zestienstraat Groote Heylich Gheestrate
Oud huisnummer C9/1
Adres Mariastraat 38
Adrescode 800002220038
Geschiedenis 1/01/1580: Dit hoekhuis is eigendom van Dieric Tavernier
7/12/1590: verkoop - Adrien Budzen, ontvanger van het godshuis van de Potterie, verkoopt dit huis aan Joos Coornepuut
7/12/1590: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Adrien Budzen, ontvanger van het godshuis van de Potterie
28/06/1597: verkoop - Ferdinand de Zaghere, machtig over het sterfhuis van Joos Coornepuyt, verkoopt dit huis aan Goossen van Maghem
17/09/1597: verkoop - Juyghes vande Velde en echtgenote verkopen de helft van dit huis aan Goossen van Meghem
25/09/1597: verkoop - Pieter Verbeke en echtgenote verkopen de helft van dit huis aan Huyghes vande Velde ; de andere helft is geërfd door Jacques Tavernier, de broer van de vrouw van Pieter Verbeke, bij het overlijden van hun vader Dieryck Tavernier
14/02/1600: lijfrente - Philips de Vrieze en echtgenote bezetten op dit huis een lijfrente van 3-0-0 op het hoofd van Goossen van Meghem en echtgenote
14/02/1600: verkoop - Goossen van Meghem en echtgenote verkopen dit huis aan Philips de Vrieze
10/04/1604: verkoop - Philips de Vrieze en echtgenote verkopen dit huis aan Jacob Schacht
6/10/1615: rente - Jacob Schacht bezet op dit huis een rente van 0-10-0 penn.16 ten voordele van de O.L.Vrouwkapel in de Jerusalemkerk, beheerd door de handschoenwerkers
16/09/1626: verkoop - Jan Frans, weduwnaar van Catheline Schacht verkoopt 1/4 van dit huis aan Joos en Janneken Schacht, en aan Anthonius Tourlemyn, alsook het huis OLV/0742 en 1/8 van OLV/0127/0743
16/09/1626: lijfrente - Joos Schacht en Anthonie Tourlemyn, ieder met zijn echtgenote, alsook Janneken Schacht, bezetten op de huizen hiervoor vermeld, een lijfrente van 12-0-0 ten voordele van Jan Frans
4/04/1659: verband - lopende schuld - 1/16 van dit huis wordt verbonden in een lopende schuld van 88-3-4. Zie ook JAN/1001
16/12/1686: schenking onder levenden - Joanna Schacht fa Joos, omwille van haar genegenheid tegenover hen, schenkt aan Josyne en Joanna Beyrer, aan Jan van Steenwerckere, gehuwd met Gilyne Gilliet, aan de kinderen van Jan vande Pitte fs Boudewyn, en aan Agniete Schacht en Barbara de Witte, weduwe van Joos van Puwenbroeck, met haar kinderen uit haar huwelijk met voornoemde Joos, aan Nicolays Dulieu, aan de kinderen van Adriaen Tack bij Cathelyne du Lieu, nicht en neef van comparante, de volgende huizen : aan Josyne en Joanna Beyer, dit huis en OLV/0742 OLV/0127 en OLV/0905 ; aan Jan van Steenwerckere en Gelyne Gilliet, aan de kinderen van Jan vande Pitte, aan Barbara de Witte en haar kinderen bij Jan van Puwenbrouck, aan Niclaeys de Lieu en aan de kinderen van Adriaen Tack bij Cathelyne du Lieu, en aan andere descendenten, de huizen OLV/0743 OLV/0744 OLV/0548² en OLV/0065
29/10/1711: verkoop - Josyne en Joanna Beyer verkopen dit huis en OLV/0742 aan Petronelle of Anna de Pree, ten voordele van de langstlevende
10/12/1711: rente - Petronelle en Anna de Pree bezetten op dit huis een rente van 5-0-0 penn.24 ten voordele van een fondatie van een Mis elke woensdag op te dragen door de pastoor van de derde portie in de O.L.Vrouwkerk, ter acceptatie van Mr. Franciscus Ignatius vanden Abeele, thans pastoor van de derde portie
15/12/1712: verkoop - Petronelle en Anna de Prez verkopen dit huis en OLV/0742 aan Mr. Franciscus Ignatius vanden Abeele
5/05/1733: verkoop - De helft van dit huis wordt verkocht aan Boudewyn vanden Abeele die reeds de helft ervan bezit. Zie OLV/0739
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be