Back to top

Mariastraat 38

referentie OLV/0737
Part
Zestienstraat Groote Heyligh Gheestrate
Oud huisnummer C9/3
Adres Mariastraat 38
Adrescode 800002220038
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is eigendom van het Godshuis van Sint Jan
10/01/1582: rente - Beernaert vande Dorpe bezet een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. het godshuis van Sint Jans
10/01/1582: verkoop - De voogden van het Godshuis van Sint Jans verkopen het huis aan Beernaert vande Dorpe. Voorwaarde is dat de nieuwe eigenaar geen gebouwen zal mogen optrekken op de vrije muur van het godshuis die langs het kerkhof loopt. Het huis zal zijn vrije lichtinval mogen behouden op het erf van OLV/0736 mits de vensters van keuken en kelder van dit huis verglaasd en verijzerd worden. Indien zou blijken dat enkele renten op dit huis rusten, zullen de voogden van het Godshuis die afbetalen aan de pen. 20
10/01/1582: lopende schuld - Beernaert vande Dorpe verbindt het huis in een lopende schuld van 53-11-0 t.v.v. het godshuis van Sint Jans
24/01/1590: lopende schuld - Michiel Verbrugghe verbindt het huis in een lopende schuld van 16-0-0 t.v.v. de weduwe van Cornelis Oste
24/01/1590: verkoop - De weduwe van Cornelis Oste, een van de erfgenamen van Beernaert vande Dorpe en alleen gerechtigd na erfenisverdeling, verkoopt het huis aan Michiel Verbrugghe
6/11/1592: lopende schuld - Joos Coornepuut verbindt het huis in een lopende schuld van 7-0-0 t.v.v. Michiel Verbrugghe
6/11/1592: verkoop - Michiel Verbrugghe en echtgenote verkopen het huis aan Joos Coornepuut, met lasten en resterende lopende schuld van 7-10-0
13/06/1597: verkoop - Ferdinande de Zaghere, gemachtigd door het sterfhuis van Joos Coornepuyt, verkoopt het huis aan Cathelyne, dochter van Edouart de Dene
24/09/1598: lijfrente - Cathelyne de Dene bezet een lijfrente van 0-20-0 pen 8 t.v.v. de weduwe van Vincent van Houtte
5/10/1606: verkoop - Cathelijne de Dene verkoopt het huis aan Jan Langheraet met 0-20-0 pen 16 en 0-20-0 lijfrente
5/10/1606: lopende schuld - Jan Langheraet en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 15-0-0 t.v.v. Cateryne
4/02/1610: lopende schuld - Amant van Ilderson en echtgenote verbinden het huis in een lopende schuld van 50-0-0 t.v.v. Jan Langheraet
4/02/1610: verkoop - Jan Langheraet en echtgenote verkopen het huis aan Amant van Ilderson met dienstbaarheden en renten en hoger vermelde voorwaarden door Sint Jans
29/11/1611: rente - Amant van Ilderson en echtgenote zetten een rente van 2-10-0 pen 18 t.v.v. Adriaen Ghyselin
16/01/1614: lopende schuld - Het huis is verbonden in een lopende schuld van 77-1-7 t.v.v. Amandt van Hilderson. Zie OLV/0736
16/01/1614: verkoop - Het huis werd verkocht aan Clays Aernout de oude. Zie OLV/0736
15/03/1618: verkoop - Pieter Monynck en echtgenote en de weduwe en erfgenamen van Clays Aernouts verkopen het huis en OLV/0736 aan Laureyns, zoon van Pieter Joos
17/12/1622: verkoop - Laureyns Joos en echtgenote verkopen dit huis en OLV/0736 aan meester Guillame de Moor
8/10/1632: lopende schuld - Philippine Allaert, weduwe van Pieter Frans, verbindt dit huis en OLV/0736 in een schuld van 2650 guldens t.v.v. Anthonyne de Moor
8/10/1632: verkoop - Anthonyne de Moor, meerderjarig en gerechtigd door schenking vanwege meester Guillame de Moor, verkoopt dit huis en OLV/0736 aan de weduwe van Pieter Frans
18/11/1632: rente - De weduwe van Pieter Frans bezet op dit huis en OLV/0736 een rente van 10-0-0 pen 18 t.v.v. de weduwe van Joos de Moor
6/12/1651: lijfrente - De weduwe van Pieter Frans bezet op dit huis en OLV/0736 een lijfrente van 10-0-0 t.v.v. Joanna Marie Thierin, grootjuffrouw, en juffrouw Marie Pinckels aan de langstlevende
29/05/1656: arrest - De weduwe van Jooris Ghijsebrecht, voor zichzelf en gemachtigd door de erfgenamen van Ghysebrecht, deed arrest op dit huis en OLV/0736 van meester Judocus Frans om bezetting te bekomen van 10-0-0 pen 20 en achterstallen sedert 01-01-1655, voorts van 0-20-0 pen 16 en achterstallen sedert 16-10-1654 t.v.v. zijn moeder van wie hij enig erfgenaam is
16/11/1658: arrest - Eerwaarde Moeder van de Castaigneboom te Brugge liet arrest doen op dit huis en OLV/0736 van Meester Judocus Frans om bezetting te bekomen voor een kapitaal van 550-0-0 en intresten pen 20 (obligatie)
7/10/1660: verkoop - Eerwaarde Barbele Spetebroot, moeder van het klooster van de Castaigneboom, verkoopt met toestemming van het klooster dit huis aan Elisabeth Hauwy, jonge dochter
29/11/1701: arrest - Op het deel van dit huis in eigendom van Michiel Ferdinande vander Hucht, na het overlijden van het enige minderjarige kind van Joseph Moerman, werd arrest gedaan door Jan van Goethem. Zie JAK/0067
20/01/1702: schuld - Het deel van dit huis dat Michiel Ferdinande vande Heucht en echtgenote toegewezen kregen na de dood van Josepha Francesca, dochter van Joseph Moerman, is verbonden in een schuld van 42-0-0 t.v.v. Lodewyck vande Vivere. Zie NIK/1339
16/05/1704: verkoop - Pieter Toomkens (gerechtigd in 3/9), Frans Toomkens en echtgenote, Pieter en Jan Toomkens en Frans en Pieter Toomkens als voogden van Lodewyck, Thomas, Joanne en Isabelle Toomkens, kinderen van Frans Toomkens de oude en Anna vande Vivere (gerechtigd in 1/2 van 5/9 en omtrent 1/100 ; waarvan de overige helft reeds in bezit is van de acceptante), voorts Frans Moerman voor zichzelf en als voogd naast Lodewyck vande Vivere van Maria Anna Pennens bij Marie Anna Moerman, voorts Ferdinande vander Heught, Lodewyck van de Vivere, de weduwe van Pieter vande Vivere, Jan en Marie vande Vivere, Jan vande Vivere en Frans Berckmans als voogden van Catherina vande Vivere, dochter van Pieter, voorts Carel vande Vivere en echtgenote, voorts Lodewyck vande Vivere voor zichzelf en curateur van Frans Hauwens (allen gerechtigd in 2/9 ; 1/100 hoort toe aan de erfgenamen van Frans Toomkens en de acceptante ; 1/10 is van Jan Frans vander Heught) verkopen het huis aan Anna vande Vivere, weduwe van Frans Toomkens
19/05/1704: rente - Anna vande Vivere, weduwe van Fransois Toomkens, bezet op dit huis (behalve 1/50 dat nog in het bezit is van Jan Frans vander Hucht) een rente van 11-7-3-12 pen 22 t.v.v. Lodewyck vande Vivere
4/05/1705: rente - Anna vande Vivere, weduwe van Frans Toomkens, bezet op dit huis (behalve 1/50) een rente van 12-10-0 pen 20 t.v.v. Catherine de Witte, weduwe van Jan Baptiste d'Acquillo
4/06/1708: verkoop - Jan Frans vander Heught, voor zichzelf en echtgenote, verkocht het deel dat hij erfde van Josepha Jacoba Moerman, aan Lodewyck vande Vivere
7/09/1712: registratie verkoop (marge) - Een geschrift wordt geregistreerd waarbij Jan Frans Vander Heught stelt dat hij zijn deel had verkocht aan Lodewyck vande Vivere met toestemming van zijn echtgenote. Vandaag had hij van Leonardus van Hamme 9-5-2 ontvangen in ruil voor zijn aanspraken op het huis. Op 03-09-1712 stelde Mary Sys, met toestemming van Lodewyck vande Vivere, dat ze het geld had ontvangen
7/09/1712: verkoop - Anna vande Vivere, weduwe van Frans Toomkens, verkoopt het huis aan meester Leonardus van Hamme
12/02/1780: verhuur - Joannes Baptiste Willaeijs de Waetermaele, gemachtigd door zijn vader Frans Joannes Willaeijs, verhuurt dit huis voor twaalf jaar aan juffrouw Robertine Van Oije, geestelijke dochter, aan 30-10-0 boven de huisgelden
17/01/1788: verkoop - Donatianus Willaeijs, ongehuwd meerderjarig, verkoopt het huis aan Guilliame Pavot, een van de drie gezworen stokhouders van Brugge
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be