Back to top

Den Verloren Cost, Katelijnestraat 20

referentie OLV/0728
Part
Huisnaam Den Verloren Cost
Zestienstraat tBoonestraetke
Oud huisnummer C9/12
Adres Katelijnestraat 20
Adrescode 800001550020
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis de Verloren Cost is eigendom van Adriaen IJsebaert
21/01/1585: verkoop - Anthone IJsenbaert en Pieter de Voogt, via zijn echtgenote ten dele erfgenamen van Adriaen IJsebaert en echtgenote, verkopen 2/5 van het huis, erf, achterhuis en gemeenschappelijk toilet met OLV/0729, aan Joos IJsebaert. Het toilet moet blijven zoals het was, OLV/0729 mag afwateren over dit erf en huis naar straat. Lasten : 11-4-0 par. landcijns, waarvan 6-0-0 par. voor dit huis ; 2-10-0 pen 18
1/10/1585: verkoop - Jan IJsenbaert, een der erfgenamen van Adriaen IJsenbaert, verkoopt 1/5 van het huis aan Pieter de Voogt
22/10/1585: verkoop - Pieter de Voogt, een der erfgenamen van Adriaen IJsenbaert, verkoopt 1/5 van het huis aan Joos IJsenbaert
3/01/1587: verkoop - Anthone IJsenbaert, gemachtigd door Jaecques IJsenbaert, een van de erfgenamen van Adriaen IJsenbaert, en echtgenote, verkoopt 1/5 van het huis en erf aan Joos IJsenbaert
4/03/1588: verkoop - Anthone IJsenbaert en Pieter de Voogt, vervangende Remeeus IJsenbaert, verkopen 1/5 van het huis aan Joos IJsenbaert
14/07/1604: verkoop - De weduwe van Joos IJsebaert verkoopt het huis aan haar zoon Joos IJsenbaert maar ze behoudt het vruchtgebruik
16/03/1614: verkaveling - Het huis is te lote gevallen aan de weduwe en erfgenamen van Chaerles IJsenbaert, met 0-10-0 landcijns en 2-10-0 pen 18. Zie OLV/1349
5/08/1622: lopende schuld - Het huis is verbonden in een schuld van 3200 gulden. Zie OLV/0726
5/08/1622: rente - Het huis is belast met een rente van 12-0-0. Zie OLV/0726
5/08/1622: verkoop - Het huis is verkocht aan Jan Stuyls. Zie OLV/0726
13/11/1630: rente - Het huis is belast met een rente van 12-0-0 pen 18. Zie OLV/0726
28/04/1631: lopende schuld - Het huis werd verbonden in een schuld van 108-0-0. Zie OLV/0726
22/03/1634: verkoop ; lopende schuld - Het huis is verkocht aan Philips de Vrieze en door hem in een schuld verbonden. Zie OLV/0726
6/04/1634: verkoop - Philips de Vriese en echtgenote verkopen het huis aan meester Adriaen de Jode
24/09/1646: verkoop - Meester Adriaen de Jode en echtgenote verkopen het huis aan meester Jan Bringhevale, priester
31/07/1651: lopende schuld - Reynier Schoevlieghe, ongehuwd meerderjarig, verbindt het huis in de lopende schuld van 81-0-0 t.v.v. Meester Jan Bringheval, priester
31/07/1651: verkoop - Meester Jan Bringheval, priester, verkoopt het huis aan Reynier Schoevlieghe
1/10/1659: rente - Reijnier Schoevlieghe, ongehuwd meerderjarig, bezet een rente van 12-0-0 pen 18 t.v.v. Guillaume vande Almeye
8/10/1680: arrest - Meester Lieven vande Sompele liet arrest doen op deze partij die toebehoorde aan Reinier Schoevlieghe, en nu aan diens erfgenamen, om wettelijke uitvoering van een koopcontract door Reinier Schoevlieghe te bekomen
25/11/1680: arrest - Deze partij is gearresteerd. Zie OLV/0727
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be