Oud huisnummer C9/14" /> Vlaendre ; 1688 "Groot Vlaenderen" (marge fo.2633, Katelijnestraat 24 | Erfgoed Brugge
Back to top

Vlaendre ; 1688 "Groot Vlaenderen" (marge fo.2633, Katelijnestraat 24

referentie OLV/0725
Part
Huisnaam Vlaendre ; 1688 "Groot Vlaenderen" (marge fo.2633
Zestienstraat Curtrycwech
Oud huisnummer C9/14
Adres Katelijnestraat 24
Adrescode 800001550024
Geschiedenis arrest - Beernaert de Craes liet arrest doen op 2/8 van het huis in bezit van Jan du Toij wegens een schuld voor aankoop van dit huis bij Marcq Beuckels
1/01/1580: Het huis "Vlaendre" is in eigendom van Gillis Feijts
4/11/1609: verkoop - Donaes Basten en echtgenote, gedeeltelijk erfgenamen van Martijnken, dochter van Gillis Feyts, verkopen 1/4 van het huis aan Juliaen vanden Dorpe met 0-5-6 en 0-2-6 landcijns (deel van bedrag dat ook geldt voor achterliggend huis "den Verloren Cost") en 0-20-0 pen 18
6/05/1622: verkoop - Roeland de Meulemeester, gemachtigd door Pieter de Cramere en echtgenote Jozynken, dochter van Pieter Muelemeesters, gerechtigd na het overlijden van hun nicht Martynken, dochter van Gilles Feys, verkoopt 1/8 van het huis aan Juliaen vanden Dorpe, met inbegrip van de lasten
29/10/1622: verkoop - Frans de Muelemeester, voor zichzelf en als voogd van de kinderen van Andries de Muelemeester (met toestemming van de schepenen van Dentergem), Paulinke Ghevaerts, echtgenote van Frans, Joos de Muelemeester, voor zichzelf en gemachtigd door zijn echtgenote, Roelant de Muelemeester en echtgenote, allen erfgenamen van Martinken Feyts, verkopen 1/8 van het huis aan Juliaen vanden Dorpe
7/11/1625: lopende schuld - Nicolas Bueckels en echtgenote verbinden 1/32 van het huis in een schuld van 117-4-0 t.v.v. Juliaen vanden Dorpe
7/11/1625: verkoop - Joos vanden Dorpe de oude, Jan le Doulx, Aernout Nolf en respectieve echtgenoten, Juliaen vanden Dorpe, Jan vander Kynderen en Catheline vander Kynderen, meerderjarig, verkopen 1/32 van het huis aan Nicolas Bueckels
24/10/1627: rente - Nicolaes Bueckels en echtgenote zetten op 1/32 van dit huis een rente van 2-0-0 pen 18 t.v.v. Jan Schapelinck
13/09/1635: verkoop - Marcus Bueckels en echtgenote, Laureins de Wulf en echtgenote Mayken Bueckels, verkopen 2/8 van het huis aan Jan du Thoy
9/01/1636: rente - Jan du Thoij en echtgenote, gerechtigd door erfenis en aankoop, zetten op 7/8 van dit huis een rente van 5-0-0 pen 18 t.v.v. Marijn vande Watere
5/03/1648: verkoop - De erfgenamen van Jan du Toij en echtgenote verkopen het huis - met toestemming betreffende de wezen - aan Philips Thiery
5/03/1648: rente - Philips Thierij en echtgenote bezetten een rente van 7-0-0 pen 16 t.v.v. Jan en Pieter, kinderen van Jan du Toijt ; een tweede rente van 1-16-8 pen 16 t.v.v. Cornelis en Joosinken Peperseele, en tot slot een rente van 0-18-4 pen 16 t.v.v. Frans, zoon van Frans Twyn. De renten zijn niet aflosbaar voor de kinderen meerderjarig worden
31/12/1665: verkoop - Frans Thierij verkoopt 1/8 van dit huis aan zijn vader Phlips Thierij
7/03/1667: rente - 1/8 van het huis is belast met een rente van 10-0-0 (kapitaal 1000 gulden). Zie OLV/0759
7/03/1667: verkoop - 1/8 van dit huis is verkocht aan Frans Thierij. Zie OLV/0759
1/08/1674: registratie duplicaat rente - De originele rentebrief dd 20-01-1672 ten bedrage van 2-0-0 pen 20 was "in 't ongerede". Daarom wordt hier een duplicaat geregistreerd met toestemming van Phlips Thierij
20/04/1701: arrest - Donaes van Troostenberghe liet arrest doen op het huis van Jan van Troostenberghe wegens een schuld van 14-0-0, rest van een grotere som die Donaes betaald heeft voor de pacht van de impostbieren als borg voor Jan
23/02/1761: verkoop bij decreet - Het huis werd op verzoek van Jan Baptiste Ritsin verkocht bij decreet wegens de drie jaar achterstallige rente van 9-1-10 pen 22. Koper was procureur Van Eenooghe voor Jan Baptiste Ritsin voor de geëiste achterstallen. Het kapitaal van de rente blijft bezet op het huis
20/03/1794: verkoop - Philippe Maelfeijt, gemachtigd door de stipulant die zelf gemachtigd was door Joannes Voorcamer en echtgenote, verkoopt het huis aan Marie Magdalene de Jaegher, bejaarde vrouw
13/04/1798: verkoop - (24 germinal VI) Marie Magdalene de Jaegher, meerderjarig, verkoopt het huis aan haar aangetrouwde neef Pieter vanden Driessche, winkelier te Brugge
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be