Back to top

Katelijnestraat 26

referentie OLV/0724
Part
Zestienstraat Curtrycwech
Oud huisnummer C9/15
Adres Katelijnestraat 26
Adrescode 800001550026
Geschiedenis 1/01/1580: Het huis is in eigendom van de dis van Onze-Lieve-Vrouw
7/07/1583: rente - Meester Jacob de Schildere zet een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. de dis van Onze-Lieve-Vrouw
7/07/1583: lopende schuld - Meester Jacob de Schildere verbindt het huis in een lopende schuld van 38-10-11 t.v.v. de dis van Onze-Lieve-Vrouw
7/07/1583: verkoop - De dismeesters van de Onze-Lieve-Vrouwekerk verkopen dit huis met toestemming van de stad aan meester Jacob de Schildere. Het huis is onbelast
17/03/1604: rente - Silvester de Schildere, enige erfgenaam van meester Jacob de Schildere, zet een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. Marie van Bassee
2/03/1613: rente - Meester Silvester de Schildere en echtgenote bezetten een rente van 0-20-0 pen 16 t.v.v. Marie van Bassee. De voorgaande rente aan haar was afbetaald
23/06/1636: rente - De weduwe van meester Silvester de Schildere, bezitter van dit huis deels als eigenares en deels door uitkoop, bezet een rente van 6-5-0 pen 16 t.v.v. haar dochter Anthonette de Schildere
2/10/1637: verkoop - Lenaert, zoon van Aernoult Kerckhof, en echtgenote Marie, dochter van meester Silvester de Schildere, meester Adriaen Haeck en Jaquemyne, dochter van Silvester (gerechtigd door erfenis van de weduwe van meester Silvester de Schildere ; zij zelf was gerechtigd door uitkoop en hij door erfenis van zijn vader Jacob de Schilder) verkopen 2/3 van het huis aan Anthonette, ook dochter van meester Silvester de Schilder
16/06/1638: aankoop erf - Aan dit huis is een erf verkocht dat hoorde bij het huis OLV/0723. Zie daar
4/12/1640: verkoop - Anthonette de Schilder verkoopt het huis aan Geeraert van Linghen
13/05/1642: arrest - Geert van Linghen liet arrest doen op de helft van dit huis in eigendom van de erfgenamen van Joanne de Grieck, zijn overleden echtgenote, omwille van een schuld van 450 gulden
27/01/1643: arrest - Gheert van Linghen liet arrest doen op de helft van dit huis in eigendom van de erfgenamen van Anna de Grieck wegens een schuld van 8-8-0 voor 3 acten
4/04/1643: verkoop - De erfgenamen van Joanna (oorspronkelijk stond er Anna, maar dit is veranderd) de Grieck verkopen de helft van het huis aan Catharine vander Haghe
13/03/1654: verkoop - De erfgenamen van Catharine vander Haeghe verkopen de helft van het huis met toestemming betreffende de wezen aan Gheeraert van Lynghen
7/03/1721: arrest - De weduwe van Frans van Beversluys liet beslag leggen op dit huis. Zie OLV/1600
29/05/1722: inbeslagneming - J. Huys, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, laat op verzoek van Frans Gosse en Marie Gosse en consoorten, en ten laste van Catharine de Mey, weduwe van Lucas du Mortier te Brugge, dit huis in beslag nemen wegens een schuld van 100-0-0 (obligatie van 12-02-1703) en achterstallige intresten
16/10/1723: verkoop (Raad van Vlaanderen) - Joannes Huys, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, verkoopt dit huis op verzoek van Frans Gosse en consoorten en ten laste van Catharine de Mey, weduwe van Lucas du Mortier, wegens een schuld van 100-0-0 en intresten. Het huis wordt verkocht aan Pieter van Neste
12/12/1735: verkoop - Pieter van Neste en echtgenote verkopen het huis aan Lieven de Pestele en diens dochter Marianne de Pestele, weduwe van Pieter vander Beken
30/12/1735: rente - Lieven de Pestele en zijn dochter Marij Anne de Pestele, weduwe van Pieter vander Beken, bezetten een rente van 4-10-0 (kapitaal van 100-0-0) t.v.v. Anna Cornelie Woutters
8/05/1736: inbeslagneming - Pieter van Neste meldt de Raad van Vlaanderen dat Lieven de Pestel en zijn dochter Marianne hem nog 31-5-0 schuldig zijn op de koopsom van dit huis. De deurwaarder van de Raad van Vlaanderen neemt dit huis daarom in beslag
17/10/1736: arrest - Domijn van Speybrouck liet arrest doen op dit huis voor zover het toebehoort aan Lieven de Pestele wegens een schuld van 36-0-0 (wisselbrief)
29/04/1737: herhaling inbeslagneming - Pieter van Neste laat de inbeslagneming van het huis herhalen omwille van de resterende koopsom van 31-5-0
29/03/1738: herhaling inbeslagneming - Simoen Lagae herhaalt de inbeslagneming op verzoek van Pieter van Neste (zie hoger)
25/03/1739: herhaling inbeslagneming - Dominicus van Speybrouck ontving transport van Pieter van Neste van een obligatie d.d. 12-12-1735 ten laste van Lieven de Pestele en Marie Anne de Pestele voor de resterende koopsom van dit huis (31-5-0). Hij heeft ook nog een vervallen wisselbrief d.d. 25-05-1736. Daarom laat hij de inbeslagnemingen op dit huis vernieuwen
3/10/1739: vonnis Raad van Vlaanderen - In de zaak voor de Raad van Vlaanderen tussen Dominicus van Speybrouck, meester timmerman te Brugge, verzoeker (18-03-1739), en Marie Anne de Pestele, naast haar vader Lieven de Pestele (afwezig) verweerder, beslist het hof dat verweerder aan verzoeker de som van 15-12-6 moet betalen over de inhoud van de obligatie die haar vader verkende op 12-12-1735 en de intrest aan pen 16. Haar deel in het huis wordt daartoe in beslag genomen voor deze acte
29/10/1745: verkoop bij decreet - Op verzoek van Anna Cornelie Woutters werd dit huis verkocht bij decreet wegens een rente van 4-10-0, die achterstallig is sedert 15-12-1743. Dominicus van Speijbroeck kocht het huis voor 0-0-6 boven de geëiste achterstallen
26/10/1767: verkoop - Joseph van Speybrouck en echtgenote verkopen het huis aan Pieternelle Morbé, weduwe van Lodewyck van Walleghem
15/01/1780: rente - Het huis werd belast met een rente van 36-0-0 pen 20 t.v.v. Adriaen Busschop. Zie JAK/1278
30/10/1794: verhuur - Marie van Walleghem, bejaarde vrouw, verhuurt dit huis voor 24 jaar (3 jaar pachtersoptie) vanaf 01-11-1794 aan de som van 12-0-0 per jaar. Het huurgeld is halfjaarlijks te betalen boven de huisgelden. Huurder is Hilarius van IJseghem
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be