Back to top

Den grooten Sint Antheunis, Katelijnestraat 30

referentie OLV/0722
Part
Huisnaam Den grooten Sint Antheunis
Zestienstraat Curtrycwegh
Oud huisnummer C9/17
Adres Katelijnestraat 30
Adrescode 800001550030
Geschiedenis verzoekschrift - Een rekwest van Henrich Carette vermeldt dat M. Goubé, herbergier, schuldig is de som van 28-1-7 voor levering van brandewijn. Naar aanleiding van dit verzoekschrift worden zijn goederen in beslag genomen.
1/01/1580: Dit huis Den grooten Sint Antheunis genoemd is eigendom van Adriaen Waghe
19/03/1586: verdeling - Er wordt overeengekomen tussen Pieter de Ruysschere, gehuwd met de wees van meester Adriaen Waghe, en de erfgenamen van Adriaen Waghe, dat Pieter de enige erfgenaam van dit huis wordt. Er is een gemeenschappelijke landchyns op dit huis met "Den cleenen Sint Antheunis" op de Walplaats, toebehorende aan Samuel Haghedoorne. Het huis is ook bezwaard met een rente ten voordele van Jan Robijn
16/06/1590: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Anthonius Dhamere
22/12/1590: verkoop - Anthonius Dhamere en echtgenote verkopen dit huis aan Jan Robijn
18/03/1592: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Anthonius Dhamere
16/05/1600: verkoop - Anthonius Dhamere en echtgenote verkopen dit hoekhuis aan Jan Vermeersch
16/05/1600: verband - lopende schuld - Jan Vermeersch en echtgenote vcrbinden dit huis in een lopende schuld van 68-0-0 ten voordele van Anthonius Dhamere
16/05/1600: rente - Jan Vermeersch en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 0-20-0 penn.16 ten voordele van Anthonius Dhamere
23/08/1603: rente - Jan Vermeersch en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 2-5-0 penn.16 ten voordele van zuster Anna del Rijo en na haar overlijden van het klooster van Sinte Clara
7/10/1609: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan Cornelis de Ruddere, als ontvanger van het klooster van Ste-Clara
16/01/1620: rente - Jaquemynken sConyncx, weduwe van Jan Vermeersch, bezet op 3/4 van dit huis een rente van 0-20-0 penn.16 ten voordele van meester Silvester de Schildere
16/07/1620: verkoop bij decreet - Dit huis wordt bij decreet verkocht aan de zusters van Ste.-Clare
15/12/1620: verband - lopende schuld - Pieter Moens en echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 100-0-0 ten voordele van Jaquemynken Conyncx
15/12/1620: verkoop - Jaquemynken Conyncx, weduwe van Jan Vermeersch, verkoopt dit huis aan Pieter Moens
31/12/1620: verkoop - Pieter Moens en echtgenote verkopen dit huis aan Jozynken van Callenbergh, weduwe van Cornelis Tiery en Frans de Pottere
2/03/1626: verkoop - De erfgenamen van Josynken van Callenbergh, weduwe van Cornelis Thiery en van Frans de Pottere, met uitzondering van Robert de Pottere, alsook van de kinderen van Loys Coorde en Jan Schapelynck, verkopen dit huis aan jonkheer Jan de Breuck
17/02/1628: verkoop - Dit huis wordt verkocht aan Jan Lampsonius. Zie OLV/0711
10/11/1628: verkoop - Philips Thiery i.n.v. Robert de Pottere, schipper, en echtgenote, ook in naam van Jan Schapelynck fs Amant en echtgenote, van Jan Coorde fs Lonys en over Joos de Grieck de jonge, verkopen de delen van dit huis die aan hen toebehoren, aan jonkheer Jan de Breuck
11/07/1629: verkoop - Christiaen Schapelinck i.n.v. Jan Lampsonius en echtgenote verkopen dit huis aan Pauwel Rips ter denomminatie van Jooris vanden Bon, alsook het huis OLV/0711
17/09/1635: rente - Pieter de Clercq en echtgenote, voorheen weduwe van Pauwel Rips, bezet op de helft van dit huis een rente van 0-30-0 penn.18 ten voordele van Marie Cloribus, weduwe van Joos de Moor
7/02/1640: rente - Lenaert Kerckhof en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 5-0-0 penn.18 ten voordele van de weduwe en erfgenamen van Pauwel Rips
7/02/1640: verkoop - De weduwe en erfgenamen van Pauwel Rips verkopen dit huis aan Lenaert Kerckhof
16/07/1647: transport van rente - Jan de Guysere en echtgenote Mayken Rips, alsook de voogden van de 2 kinderen van Pauwel Rips, transporteren de rente van 5-0-0 d.d. 07.02.1640 aan Philips Thiery
5/11/1665: schenking onder levenden - Marie de Schildere, weduwe van Lenaerd Kerckhof, en Anthonette de Schildere, schenken dit huis onder levenden aan elkaar, alsook DON/0763, OLV/0576/7/8/9/80/1 en de helft van NIK/0636/7/8, met de voorwaarde dat de langstlevende 100-0-0 voorziet om een passende begrafenis te bezorgen aan de eerste overledene
22/06/1667: verkoop - Anthonette de Schildere verkoopt dit huis aan Charles Rapaert
30/12/1677: rente als borg - Charles Rapaert en echtgenote bezetten een eeuwige rente van 2-4-2 penn.24 op dit huis ten voordele van de proost en het kapittel van de kerk van O.L.Vrouw voor een fondatie tot zielelafenis van Anthonette de Schildere, ter acceptatie van meesters Joannes du Mant en P.B. van Cortbende
9/04/1680: verkoop - Chaerles Rapaert en echtgenote verkopen dit huis aan Daniel de Grieck. Het is verpacht aan Mr. Louijs de Gheldere voor 6 jaar sedert 20.10.1676
17/04/1680: rente - Daniel de Grieck en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 15-18-2 penn.22 ten voordele van Paul Cloribus als voogd van Jan Cloribus
18/12/1685: verkoop bij decreet - Op verzoek van de weduwe van Pieter du Hamel wordt dit huis bij decreet verkocht. Zijzelf wordt eigenares
11/09/1706: rente - Gillis van Coppenolle en Marie Cloribus, Anna Cloribus, weduwe van Michiel Wauckier, bezetten, om te voldoen aan het testament van Jan Cloribus, een rente op dit huis van 4-0-0 penn.28 ten voordele van de dekenij van St.-Salvator ter acceptatie van meester Fransois Broeckman, deken.
11/09/1717: rente - Michiel Goubbe en echtgenote bezetten op dit huis een rente van 5-0-0 penn.21 ten voordele van Gillis van Coppenolle en echtgenote
11/09/1717: verkoop - Gillis van Coppenolle en zijn echtgenote Marie Cloribus, alsook Anna Cloribus, weduwe van Michiel Wauckier, verkopen dit huis met zijn toebehoorten, doorheen Den grooten Sint Antheunis, en nu Den Hertogh van Beyeren genoemd, aan Michiel Goubbe
11/09/1717: rente - Michiel Wauckier en echtgenote bezetten op dit huis een eeuwige rente van 1-0-0 op een kapitaal van 28-0-0 ten voordele van gillis van Coppenolle en echtgenote. Deze rente is bestemd voor een fondatie.
26/01/1741: inbeslagneming - Op verzoek van de weduwe van M. Everaert wordt dit huis van Michiel Goubé in beslag genomen wegens het niet betalen van een levering grootbier
2/03/1741: verkoop - Michiel Goubé verkoopt dit huis aan Françoise Clare Meyaert, weduwe van Melchior Everaert
24/10/1765: verkoop - Joannes Monynck en echtgenote verkopen dit huis aan Pieter Franciscus van Wambeke
Open beschrijving op
 
Detail uit www.kaartenhuisbrugge.be